07:56:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorTjänster
IndustriTeknik-konsult
Studsvik erbjuder tekniska tjänster inom avfallshantering, teknik- och underhåll, samt driftsoptimering relaterat till den internationella kärnkraftsindustrin. Exempel på konsulttjänster innefattar ingenjörsrelaterade frågor, materialprovning, programvara, samt övervakning och slutligen avfallshantering. Verksamheten bedrivs främst inom Norden, Europa och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Nyköping.

Kalender

2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-24 Ordinarie utdelning SVIK 1.00 SEK
2021-06-23 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-24 Ordinarie utdelning SVIK 0.00 SEK
2020-06-23 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-30 Ordinarie utdelning SVIK 0.00 SEK
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-29 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Ordinarie utdelning SVIK 0.00 SEK
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-20 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Ordinarie utdelning SVIK 1.00 SEK
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-25 Årsstämma 2016
2016-02-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Ordinarie utdelning SVIK 0.00 SEK
2015-04-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-29 Årsstämma 2015
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-21 Analytiker möte 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-17 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Ordinarie utdelning SVIK 0.00 SEK
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Årsstämma 2014
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-23 Ordinarie utdelning SVIK 0.00 SEK
2013-04-22 Årsstämma 2013
2013-04-22 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-11 Bokslutskommuniké 2012
2013-02-11 Extra Bolagsstämma 2013
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning SVIK 1.00 SEK
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-20 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Ordinarie utdelning SVIK 0.00 SEK
2011-04-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-26 Årsstämma 2011
2011-02-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-25 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-21 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-30 Ordinarie utdelning SVIK 0.00 SEK
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-11 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-21 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-23 Ordinarie utdelning SVIK 1.00 SEK
2009-04-22 Årsstämma 1
2009-04-22 Kvartalsrapport 2009-Q1
2021-04-08 08:00:00

Under slutet av 1990-talet deponerades ca 2 800 så kallade S.14 kollin innehållande radioaktivt avfall i SKBs slutförvar i Forsmark. Av dessa förpackades 1 074 stycken av Studsvik Nuclear AB medan resterande kollin förpackades redan när Studsviks-anläggningen fortfarande ägdes av den svenska staten.

Vid privatiseringen av Studsviksanläggningen bildades AB SVAFO med kärnkraftsbolagen som ägare för att hantera äldre avfall och vissa anläggningar. SVAFO har under 2000-talet genomfört mätningar samt gjort en genomgång av dokumentation hos de av sina S.14 kollin som fortfarande förvaras på Studsviks-området. Dessa analyser har visat att vissa kollin kan innehålla ämnen i större omfattning än tillåtet i det aktuella slutförvaret. Detta har resulterat i en diskussion om att samtliga S.14 kollin deponerade i Forsmark ska återtas.

"Vi har under de senaste åren gått igenom dokumentation och rutiner vilka använts när avfallet förpackades utan att finna några indikationer på att dessa kollin skulle vara felaktiga. Givet den information vi har idag har de 1 074 kollin som förpackats av oss hanterats korrekt vilket innebär att vi inte har ett kostnadsansvar i samband med ett återtagande av dessa kollin" säger Camilla Hoflund, VD för Studsvik.

För mer information, vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, VD och koncernchef Studsvik AB, 0760-02 10 66 eller

Joakim Lundström, VD Studsvik Nuclear AB, 0760-02 11 53

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering, dekontaminering och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 515 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 april 2021 kl. 08:00 (CEST).

www.studsvik.se