15:16:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriStorbank
Swedbank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Kunderna består av privata aktörer samt medelstora- och stora företagskunder runtom hemmamarknaderna. Swedbank gick tidigare under namnet Sparbanken och har idag sitt huvudkontor i Sundbyberg.

Kalender

2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning SWED A 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2019
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning SWED A 14.20 SEK
2019-03-28 Årsstämma 2018
2019-01-29 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning SWED A 13.00 SEK
2018-03-22 Årsstämma 2017
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-31 Ordinarie utdelning
2017-03-30 Årsstämma 2016
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Ordinarie utdelning SWED A 10.70 SEK
2016-04-05 Årsstämma 2015
2016-02-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-16 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-27 Ordinarie utdelning SWED A 11.35 SEK
2015-03-26 Årsstämma 2014
2015-02-03 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-21 Analytiker möte 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-20 Ordinarie utdelning SWED A 10.10 SEK
2014-03-19 Årsstämma 2013
2014-01-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-22 Analytiker möte 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-10 Extra Bolagsstämma 2013
2013-07-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-21 Ordinarie utdelning SWED A 9.90 SEK
2013-03-20 Årsstämma 2012
2013-01-30 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-23 Analytiker möte 2012
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-28 Ordinarie utdelning SWED A 5.30 SEK
2012-03-27 Årsstämma 2011
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-21 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-28 Ordinarie utdelning SWED A 2.10 SEK
2011-03-25 Årsstämma 2010
2011-02-08 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-21 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-22 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-29 Ordinarie utdelning SWED A 0.00 SEK
2010-03-26 Årsstämma 2009
2010-02-09 Bokslutskommuniké 2009
2009-04-27 Ordinarie utdelning SWED A 0.00 SEK
2019-03-31 08:30:00

Swedbank har anlitat advokatfirman Nordia för att få biträde med anledning av att förundersökning inletts avseende bl.a. grovt svindleri.
Nedan följer Nordias bedömning av åklagarens agerande.

Varken banken eller någon enskild har delgivits misstanke av åklagare men onsdagen den 27 mars 2019 företog poliser från Ekobrottsmyndigheten, husrannsakan i bankens lokaler.

I samband med husrannsakan beslagtogs ett stort antal dokument och ett omfattande digitalt material vilket möjliggjordes genom medverkan av bankens personal.

Bland det beslagtagna materialet finns sådant som framställts av anlitade advokatbyråer samt annan advokatkorrespondens. Vid kontakter mellan bankens ombud Hans Strandberg och åklagaren, chefsåklagare Thomas Langrot, framförde åklagaren önskemål att banken skulle befria en av banken anlitad advokat, som avgivit bl.a. ett utkast till en rapport den 10 december 2018, från dennes tystnadsplikt.

Enligt gällande svensk rätt omfattas handlingar som upprättats av advokat av beslagsförbud och är underkastade advokatsekretess. Vidare är anlitade advokater underkastade tystnadsplikt. Allt detta gäller även gentemot åklagare och andra rättsvårdande myndigheter.

Swedbank är verksam inom ett flertal jurisdiktioner, inte bara i Sverige. Detta gör det angeläget att fullt ut kunna överblicka alla konsekvenser, globalt, av att upphäva sekretess och tystnadsplikt, särskilt eftersom banken dessutom omfattas av banksekretess i förhållande till sina kunder.

Nordia har på dessa grunder givit bankens ledning rådet att inte häva sekretessen och tystnadsplikten, i vart fall inte innan samtliga möjliga konsekvenser är kända och bedömda. Detta arbete pågår.

Åklagaren har i media uttalat att banken inte medverkat vid husrannsakan på önskvärt sätt, utan tvärtom försvårat denna genom att vilja bibehålla sekretess och tystnadsplikt. Åklagarens uttalande är helt felaktigt och obegripligt.

Banken har fullt ut medverkat till att ta fram allt som åklagaren önskat få del av. Vid påpekandet att advokathandlingarna var underkastade beslagsförbud har åklagaren förklarat att han trots det tar handlingarna i beslag, direkt i strid mot gällande lag. Banken har på Nordias inrådan placerat dessa handlingar i ett slutet kuvert med påteckning att handlingarna är underkastade advokatsekretess.
Bankens ledning, som på Nordias inrådan, fattat beslutet att inte för närvarande häva sekretessen och tystnadsplikten har agerat helt i enlighet med gällande regelverk och på ett ansvarsfullt sätt gentemot bankens kunder, banken och bankens ägare.

Nordias råd har varit självklara inom rådande regelverk och det är oförståeligt att åklagaren inte respekterar dessa utan istället i media misstänkliggör bankens ledning för att, outtalat, motverka utredningen.

Hans Strandberg och Olle Kullinger
Advokater och partners
Advokatfirman NORDIA

Frågor besvaras av:
Advokat Hans Strandberg          
Telefon +46 70 550 24 52