23:49:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriStorbank
Swedbank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Kunderna består av privata aktörer samt medelstora- och stora företagskunder runtom hemmamarknaderna. Swedbank gick tidigare under namnet Sparbanken och har idag sitt huvudkontor i Sundbyberg.

Kalender

2021-10-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Ordinarie utdelning SWED A 2.90 SEK
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bonusutdelning SWED A 4.35
2021-02-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-01 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning SWED A 14.20 SEK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2019-01-29 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning SWED A 13.00 SEK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-31 Ordinarie utdelning SWED A 13.20 SEK
2017-03-30 Årsstämma 2017
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Ordinarie utdelning SWED A 10.70 SEK
2016-04-05 Årsstämma 2016
2016-02-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-16 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-27 Ordinarie utdelning SWED A 11.35 SEK
2015-03-26 Årsstämma 2015
2015-02-03 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-21 Analytiker möte 2014
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-20 Ordinarie utdelning SWED A 10.10 SEK
2014-03-19 Årsstämma 2014
2014-01-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-22 Analytiker möte 2013
2013-10-10 Extra Bolagsstämma 2013
2013-07-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-21 Ordinarie utdelning SWED A 9.90 SEK
2013-03-20 Årsstämma 2013
2013-01-30 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Analytiker möte 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-28 Ordinarie utdelning SWED A 5.30 SEK
2012-03-27 Årsstämma 2012
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-21 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-28 Ordinarie utdelning SWED A 2.10 SEK
2011-03-25 Årsstämma 2011
2011-02-08 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-21 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-22 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-29 Ordinarie utdelning SWED A 0.00 SEK
2010-03-26 Årsstämma 2010
2010-02-09 Bokslutskommuniké 2009
2009-04-27 Ordinarie utdelning SWED A 0.00 SEK
2020-11-05 08:00:00

Utsikterna för den ekonomiska återhämtningen har försämrats under hösten. Ökande smittspridning gör att ekonomin saktar in. Det är en tudelad utveckling där flera branscher har det mycket tufft. Men Sveriges offentliga finanser står starka och det möjliggör en fortsatt expansiv finanspolitik och strukturreformer. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

Coronapandemin fortsätter att styra den ekonomiska utvecklingen. Trots en stark återhämtning under sommaren väntas global BNP krympa med fyra procent i år. Mot bakgrund av den ökande smittspridningen syns nu tecken på inbromsning i flera länder i takt med att restriktioner åter införs.

- Den globala återhämtningen väntas nu bli både långsammare och mer ojämn nästa år jämfört med vad vi förutsåg i augusti, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
Det som växer fram nu är en tudelad utveckling i ekonomin med stora skillnader mellan olika branscher. Generellt sett har export- och tillverkningsindustrin återhämtat sig starkt medan flera tjänstesektorer är fortsatt under press. Sammantaget reviderar Swedbank ned tillväxtutsikterna för global ekonomi 2021. Alla länder i Europa drabbas.
Sämre utsikter - men återhämtningen i Sverige håller i sig  
Efter raset i våras återhämtade sig svensk ekonomi mer kraftfullt än väntat under tredje kvartalet. När nu smittspridningen åter tagit fart syns tecken på att återhämtningen hackar. Utsikterna för svensk tillväxt har reviderats ned, men det värsta är ändå bakom oss. Vi räknar med att tillväxten tar fart under senare delen av 2021 och 2022 då stödet från finans- och penningpolitik fortsätter och pandemin spås klinga av.  

- Sverige kan behöva stötta sin utsatta tjänstesektor mer och det är dags att fundera på strukturreformer för ekonomin, på samma sätt som efter 90-talskrisen och finanskrisen 2008, säger Mattias Persson.

Fortsatt stöd från den ekonomiska politiken är central
Regeringen drev igenom finanspolitiska åtgärder i våras för att lindra effekterna av krisen och har följt upp det med en expansiv budget för 2021. Trots det räknar vi med ytterligare stödåtgärder på 25 miljarder kronor för 2021 och 60 miljarder för 2022. Den offentliga skuldsättningen väntas öka från 35 procent av BNP 2019 till drygt 42 procent 2022. Det är en låg skuldsättning jämfört med hur det ser ut internationellt.

- Vi bedömer att det finanspolitiska utrymmet är fortsatt stort och att ytterligare satsningar behövs. Förutom att stötta krisande branscher skulle finanspolitiken kunna rikta in sig på strukturreformer för arbetsmarknaden, t.ex. utrikesföddas deltagande på arbetsmarknaden, samt för demografiska utmaningar eller grön omställning, säger Mattias Persson.

Riksbanken väntas lämna styrräntan oförändrad under hela prognosperioden, trots fortsatta utmaningar att nå inflationsmålet. Obligationsköpen förväntas fortlöpa enligt plan.
- Riksbanken behöver fortsätta med en expansiv penningpolitik och det är sannolikt att Riksbanken förlänger tillgångsköpen till och med andra halvåret 2021, säger Mattias Persson.
Länk till rapporten: www.swedbank.se/seo  

Se bifogad pdf för tabellbilaga. 

Kontakt:

Mattias Persson, chefekonom Swedbank, tfn +46 73 094 29 56

Amanda Billner, presskommunikatör Swedbank, tfn +46 73 045 11 68