01:27:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 Ordinarie utdelning SWED A 9.75 SEK
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-01-31 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-31 Bonusutdelning SWED A 2
2022-03-31 Ordinarie utdelning SWED A 9.25 SEK
2022-03-30 Årsstämma 2022
2022-02-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Bonusutdelning SWED A 7.3
2021-10-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Ordinarie utdelning SWED A 2.90 SEK
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bonusutdelning SWED A 4.35
2021-02-01 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-01-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning SWED A 14.20 SEK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2019-01-29 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning SWED A 13.00 SEK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-31 Ordinarie utdelning SWED A 13.20 SEK
2017-03-30 Årsstämma 2017
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-06 Ordinarie utdelning SWED A 10.70 SEK
2016-04-05 Årsstämma 2016
2016-02-02 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-16 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-27 Ordinarie utdelning SWED A 11.35 SEK
2015-03-26 Årsstämma 2015
2015-02-03 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-21 Analytiker möte 2014
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-20 Ordinarie utdelning SWED A 10.10 SEK
2014-03-19 Årsstämma 2014
2014-01-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-22 Analytiker möte 2013
2013-10-10 Extra Bolagsstämma 2013
2013-07-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-21 Ordinarie utdelning SWED A 9.90 SEK
2013-03-20 Årsstämma 2013
2013-01-30 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Analytiker möte 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-28 Ordinarie utdelning SWED A 5.30 SEK
2012-03-27 Årsstämma 2012
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-21 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-28 Ordinarie utdelning SWED A 2.10 SEK
2011-03-25 Årsstämma 2011
2011-02-08 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-21 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-22 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-29 Ordinarie utdelning SWED A 0.00 SEK
2010-03-26 Årsstämma 2010
2010-02-09 Bokslutskommuniké 2009
2009-04-27 Ordinarie utdelning SWED A 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFinans
IndustriStorbank
Swedbank bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder ett brett utbud av traditionella finansiella tjänster inom kapitalförvaltning och lånefinansering, med störst verksamhet inom Norden och Baltikum. Kunderna består av privata aktörer samt medelstora- och stora företagskunder runtom hemmamarknaderna. Swedbank gick tidigare under namnet Sparbanken och har idag sitt huvudkontor i Sundbyberg.
2022-10-25 07:00:00

Ekonomin krymper samtidigt som arbetslösheten stiger. Inflationstoppen ligger framför oss och Riksbanken förväntas höja räntan kraftigt i närtid, men i slutet av nästa år väntas räntesänkningar. Det framgår av konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook.

Kostnadschocken pressar hushållens ekonomi samtidigt som företagens investeringsvilja minskar. 

─ Hushållen kommer hålla hårt i plånboken när köpkraften försämras av hög inflation och stigande ränteutgifter. Arbetsmarknaden visar ännu motståndskraft men läget väntas försämras när sysselsättningsintensiva branscher såsom detaljhandel och bygg drabbas, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.  

Fler räntehöjningar i närtid - men sänkningar i sikte
Svensk inflation fortsätter stiga och når sin topp under inledningen av 2023, men volatila elpriser innebär att prognosen är mer osäker än vanligt. Inflationsuppgången är bred och omfattar såväl varor som tjänster och tvingar Riksbanken att strama åt penningpolitiken.

Swedbank står fast vid prognosen och räknar med att Riksbanken höjer styrräntan med 75 räntepunkter till 2,50 procent vid det kommande penningpolitiska mötet i november. Swedbank reviderar därefter upp prognosen och räknar med en höjning med 50 punkter till 3,0 procent i februari nästa år. 

─ Med en hög skuldsättning och en stor andel hushåll med rörlig ränta på sina bolån får Riksbanken det svårt att hålla ett respektavstånd till ECB. Under slutet av nästa år inleder Riksbanken en rad räntesänkningar om sammanlagt 75 punkter vilket slutligen ger en styrränta på 2,25 procent under 2024, säger Mattias Persson. 

Sämre tillväxt och fortsatt prisfall på bostäder
Prognosen för den svenska tillväxten 2023 revideras ner till -0,9 procent och för 2024 revideras tillväxten ned till 1,0 procent jämfört med den tidigare prognosen på 0,4 procent respektive 1,5 procent från augusti. Den ekonomiska tillväxten mattas av även globalt och tillväxtutsikterna revideras ner. 

Den avvaktande bostadsmarknaden väntas fortsätta under första halvåret nästa år. Säljare och köpare har svårt att mötas vilket leder till ett stort antal osålda bostäder. Sammantaget väntas bostadspriserna ha fallit med mellan 15 och 20 procent från toppen i februari 2022 till botten under första halvåret 2023.

Stöd till hushållen väntas från den nya regeringen
Finanspolitiken väntas bli stöttande utan att stjälpa de offentliga finanserna. Swedbank räknar med ett högkostnadsskydd avseende elutgifter för hushåll och företag på cirka 100 miljarder kronor. Det offentliga finansiella sparandet är i princip i balans nästa år och uppvisar ett litet underskott 2024. Den offentliga skulden som andel av BNP landar på omkring 30 procent av BNP 2024.

─ Den nya regeringen har bland annat aviserat sänkta drivmedelspriser, att den förhöjda a-kassan blir permanent och förhöjda anslag till rättsväsendet. Vi räknar också med att statsbidragen till kommunsektorn höjs nästa år. Statsfinanserna är starka men finanspolitiken måste vara balanserad så att inte inflationen eldas på ytterligare, säger Mattias Persson.  

För att läsa rapporten i sin helhet, se bilaga eller besök: www.swedbank.se/seo

Se även bifogat pressmeddelande i pdf för tabeller. 

Kontakt:
Mattias Persson (mattias.persson@swedbank.se?subject=Ang.%20SEO),chefekonom Swedbank, tfn +46 73 094 29 56 
Hannes Mård (hannes.mard@swedbank.se?subject=Ang.%20SEO),presskommunikatör Swedbank, tfn +46 73 057 41 95