00:17:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
Swedish Match är en tobakstillverkare. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer ett brett utbud av produkter inom områdena snus och tobaksprodukter. Utöver huvudverksamheten erbjuds även tändstickor, tändare och kompletterande ­produkter. Tillverkning sker idag på global nivå via egna anläggningar och försäljningen är främst koncentrerad till Skandinavien och Nordamerika. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.

Kalender

2023-04-13 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-07 Årsstämma 2022
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Split SWMA 1:10
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-14 Ordinarie utdelning SWMA 15.00 SEK
2021-04-13 Årsstämma 2021
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 Ordinarie utdelning SWMA 12.50 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
2019-04-10 Ordinarie utdelning SWMA 10.50 SEK
2019-04-09 Årsstämma 2019
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-19 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-12 Bonusutdelning SWMA 7.4
2018-04-12 Ordinarie utdelning SWMA 9.20 SEK
2018-04-11 Årsstämma 2018
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-08 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-05 Ordinarie utdelning SWMA 8.50 SEK
2017-05-05 Bonusutdelning SWMA 7.5
2017-05-04 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-19 Bonusutdelning SWMA 9.5
2016-12-16 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 Bonusutdelning SWMA 12
2016-04-29 Ordinarie utdelning SWMA 8.00 SEK
2016-04-28 Årsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-08 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-24 Ordinarie utdelning SWMA 7.50 SEK
2015-04-23 Årsstämma 2015
2015-02-18 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-08 Ordinarie utdelning SWMA 7.30 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2014
2014-02-19 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-26 Ordinarie utdelning SWMA 7.30 SEK
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-04 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-03 Ordinarie utdelning SWMA 6.50 SEK
2012-05-02 Årsstämma 2012
2012-02-22 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-20 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-03 Ordinarie utdelning SWMA 5.50 SEK
2011-05-02 Årsstämma 2011
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-21 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-28 Ordinarie utdelning SWMA 4.75 SEK
2010-04-27 Årsstämma 2010
2010-02-25 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-27 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-17 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-29 Ordinarie utdelning SWMA 4.10 SEK
2009-04-28 Årsstämma 1
2009-03-30 Kvartalsrapport 2009-Q1
2008-04-23 Ordinarie utdelning SWMA 3.50 SEK
2007-04-24 Ordinarie utdelning SWMA 2.50 SEK
2006-04-21 Ordinarie utdelning SWMA 2.10 SEK
2005-04-28 Ordinarie utdelning SWMA 1.90 SEK
2004-04-27 Ordinarie utdelning SWMA 1.70 SEK
2003-04-28 Ordinarie utdelning SWMA 1.60 SEK
2002-04-24 Ordinarie utdelning SWMA 1.45 SEK
2001-04-25 Ordinarie utdelning SWMA 1.35 SEK
2000-04-28 Ordinarie utdelning SWMA 1.25 SEK
1999-04-27 Ordinarie utdelning SWMA 1.10 SEK
1998-04-30 Ordinarie utdelning SWMA 1.10 SEK
1997-05-07 Ordinarie utdelning SWMA 1.10 SEK
2021-09-14 18:00:00

Swedish Match meddelade idag avsikten att separera sin cigarrverksamhet via en avknoppning till aktieägarna och därmed helt och hållet lämna tillverkningen av röktobaksprodukter. Swedish Match har inlett förberedelser för en separation av cigarrverksamheten och en påföljande notering på en framstående aktiebörs i USA med ett slutgiltigt beslut om genomförande villkorat av sedvanliga överväganden. Separationen förväntas vara klar tidigast under andra halvåret 2022.

I mer än 20 år har Swedish Match varit en pionjär i transformationen av sin affärsmodell bort från röktobak som började med avyttringen av cigarettverksamheten 1999 och fortsatte med avyttringarna av verksamheterna för piptobak och premiumcigarrer samt maskintillverkade cigarrer utanför marknaden i USA. Efter att ha genomfört en grundlig strategisk översyn av koncernens verksamheter, markerar dagens tillkännagivande om den planerade separationen av cigarrverksamheten i USA nästa kapitel i denna transformation där rökfria produkter, såsom nikotinportioner och snus, kommer att spela en ledande roll för att bygga ett starkare Swedish Match i linje med samhällstrender. Den planerade separationen av cigarrverksamheten möjliggör ett ännu större fokus på att bygga Swedish Match närvaro inom den växande kategorin för moderna rökfria produkter, samtidigt som den ger möjligheter och större flexibilitet för den fristående cigarrverksamheten att genomföra sina egna strategiska planer för att skapa värde som ett självständigt företag. Som ett fristående företag kommer cigarrverksamheten, bland andra fördelar, kunna utforska ett bredare spektrum av tillväxtmöjligheter och optimera sin operativa modell och kapitalstruktur.

Swedish Match cigarrverksamhet är näst störst på marknaden för massmarknadscigarrer i USA[1)] med en marknadsandel mätt i volym om ca 23 procent och med starka positioner inom båda segmenten natural leaf och homogenized tobacco leaf (HTL). Sedan 2015 har volymerna ökat i genomsnitt med nästan 10 procent per år från drygt 1,2 miljarder cigarrer till drygt 1,9 miljarder cigarrer under 2020, drivet av kraftig tillväxt för natural leaf. Under samma period har intäkterna också ökat med i genomsnitt nästan 10 procent per år från 313 till 493 MUSD, medan rörelseresultatet har ökat med 54 procent till 195 MUSD. Under de första sex månaderna 2021, jämfört med samma period 2020, ökade försäljningen i lokal valuta med 25 procent till följd av förbättrade priser och tvåsiffrig volymtillväxt, och rörelseresultatet ökade med 44 procent.

Produktportföljen inom cigarrverksamheten inkluderar natural leaf-cigarrer med ikoniska varumärken såsom Garcia y Vega, Game och 1882 och HTL-varumärket White Owl som är välkänt över hela USA för sin kvalitet och sin långa historia. Portföljerna för både icke smaksatta och smaksatta cigarrer hör till de bredaste i branschen. Verksamheten har effektiv och modern tillverkning i både USA och på Dominikanska republiken.

Utöver cigarrverksamheten inkluderar Swedish Match produktsegmenten Rökfria produkter och Tändprodukter. För helåret 2020 redovisade produktsegmenten Rökfria produkter och Tändprodukter sammanlagda intäkter om 11 799 MSEK (10 115) och ett sammanlagt rörelseresultat om 5 364 MSEK (4 235). Räknat med oförändrade valutakurser ökade den sammanlagda försäljningen och rörelseresultatet för dessa segment med 21 respektive 32 procent för helåret 2020. För de första sex månaderna 2021 redovisade dessa segment sammanlagda intäkter om 6 404 MSEK (5 787) och ett sammanlagt rörelseresultat om 3 062 MSEK (2 574). Räknat med oförändrade valutakurser ökade den sammanlagda försäljningen och rörelseresultatet för dessa segment med 20 respektive 30 procent för sexmånadersperioden. Tillväxten drevs av den fortsatt starka utvecklingen för nikotinportioner. Det klart marknadsledande varumärket inom nikotinportioner i USA är ZYN som har haft en imponerande tillväxt med volymer överstigande 140 miljoner dosor under tolvmånadersperioden som slutade den 30 juni 2021.

Lars Dahlgren, verkställande direktör och koncernchef för Swedish Match säger: "Detta tillkännagivande utgör ytterligare en milstolpe mot förverkligandet av vår ambition att bedriva en helt rökfri verksamhet med tydligt ledarskap inom produkter med lägre risk som inkluderar ZYN - det största varumärket för nikotinportioner i USA och globalt. Cigarrverksamheten fortsätter att utvecklas mycket väl. Dynamiken på marknaden är positiv, vilket vi tror kommer att göra cigarrverksamheten till ett attraktivt fristående företag med en balans mellan stark kassaflödesgenerering och attraktiv tillväxt. Det nya cigarrföretaget, med en oberoende och fokuserad strategisk agenda, kommer att kunna utforska ett bredare spektrum av tillväxtmöjligheter och kunna etablera effektiva och skräddarsydda operativa och legala strukturer utformade för långsiktigt värdeskapande. Med förbehåll för utvecklingen på kapitalmarknaden förväntar vi oss att den nya fristående cigarrverksamheten med sin starka kassaflödesprofil har möjlighet att kapitaliseras med en högre skuldsättning än vad som historiskt varit fallet för Swedish Match, vilket skulle skapa möjlighet för Swedish Match att, vid en separation, använda finansieringsintäkter för att ytterligare öka avkastningen till aktieägarna. Till dess att en separation är genomförd kommer Swedish Match fortsätta att drivas som ett företag med "business as usual" för våra kunder och medarbetare."

Swedish Match förväntar sig att slutföra den planerade separationen tidigast under andra halvåret 2022. Efter den planerade separationen av cigarrverksamheten till ett nytt fristående företag förväntar sig Swedish Match att ge kommersiellt och administrativt stöd till det fristående cigarrbolaget under en övergångsperiod. Slutförandet av den planerade separationen, de resulterande strukturerna och andra relaterade överväganden är föremål för slutgiltigt godkännande av styrelse och aktieägare, en grundlig översyn av marknadsvillkor och andra affärsvillkor, erforderlig dokumentation samt andra gängse godkännanden och konsultationer.

Goldman Sachs agerar exklusiv finansiell rådgivare till Swedish Match för den avsedda avknoppningen av cigarrverksamheten.
 

1) Baserat på data från MSA för distributörers leveranser till handeln av massmarknadscigarrer (exklusive little cigars).