23:42:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Swedish Orphan Biovitrum, även kända under namnet Sobi, är ett internationellt läkemedelsbolag. Störst inriktning återfinns inom tillhandahållandet av innovativa behandlingar och service för patienter med sällsynta sjukdomar. Produkterna som bolaget utvecklar fokuserar på inflammatoriska- samt genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även särskilda specialist- och sårläkemedel under olika varumärken. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2017-05-04 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-05-20 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-30 Analytiker möte 2014
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-09 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2014-05-08 Årsstämma 2014
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-11-05 Analytiker möte 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-18 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-30 Analytiker möte 2012
2012-10-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-24 Extra Bolagsstämma 2011
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2008-04-25 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2007-05-04 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2022-02-10 23:55:00

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (https://www.sobi.com/sv) (Sobi®) publicerar idag bokslutskommunikén för 2021.

Oktober - december 2021
 • Rörelsens intäkter uppgick till 4 896 MSEK (4 581), +7 procent och +9 procent vid fasta växelkurser (CER)
 • Intäkterna inom Haematology uppgick till 2 242 MSEK (2 081), +8 procent vid CER, varav Elocta® uppgick till 1 063 MSEK (1 071), oförändrat vid CER, Alprolix® 482 MSEK (419),
+16 procent vid CER och Doptelet® 306 MSEK (191), +60 procent vid CER. Första leveransen av Empaveli™ genomfördes
 • Intäkterna inom Immunology uppgick till 2 330 MSEK (2 281), +6 procent vid CER, varav Kineret® uppgick till 682 MSEK (586), +16 procent vid CER, Synagis® 1 364 MSEK (1 432),
+1 procent vid CER och Gamifant® 284 MSEK (263), +10 procent vid CER
 • EBITA[1] uppgick till 2 002 MSEK (2 576), med en EBITA-marginal[1] om 41 procent (56, justerad 48)
 • Resultat per aktie (EPS) före utspädning uppgick till 4,21 SEK (5,09)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,121 MSEK (716)
 • Aspaveli® EU-godkännande och Kineret utökat EU-godkännande
Januari - december 2021
 • Rörelsens intäkter uppgick till 15 529 MSEK (15 261), +2 procent och +7 procent vid CER
 • Intäkterna inom Haematology uppgick till 8 536 MSEK (8 660), +3 procent vid CER, varav Elocta uppgick till 3 960 MSEK (4 585), -11 procent vid CER, Alprolix 1 764 MSEK (1 705), +7 procent vid CER och Doptelet 1 116 MSEK (587), +104 procent vid CER
 • Intäkterna inom Immunology uppgick till 5 780 MSEK (5 415), +15 procent vid CER, varav Kineret uppgick till 2 290 MSEK (2 079), +16 procent vid CER, Synagis 2 650 MSEK (2 726),
+6 procent vid CER och Gamifant 840 MSEK (609), +48 procent vid CER
 • EBITA[1] uppgick till 5 575 MSEK (6 700), med en EBITA-marginal[1] om 36 procent (44, justerad 41)
 • Resultat per aktie (EPS) före utspädning uppgick till 9,08 SEK (11,01)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 470 MSEK (4 926)
Utsikter 2022
 • Intäkterna förväntas öka med ett medelhögt till högt ensiffrigt procenttal vid CER
 • EBITA-marginalen förväntas vara i låga 30-procenttal av intäkterna

Finansiell översikt

[][][][][][][][][]
Kv4 Kv4 Helår Helår
MSEK 2021 2020 Förändring 2021 2020 Förändring
Rörelsens intäkter 4 896 4 581 7% 15 15 2%
529 261
Bruttoresultat 3 880 3 718 4% 12 12 0%
045 036
Bruttomarginal[1] 79% 81% 78% 79%
EBITA[1] 2 002 2 576 -22% 5 575 6 700 -17%

EBITA justerat[1,2] 2 002 2 177 -8% 5 575 6 301 -12%

EBITA-marginal[1] 41% 56% 36% 44%
EBITA-marginal justerat[1,2] 41% 48% 36% 41%
Periodens resultat 1 241 1 502 -17% 2 679 3 245 -17%

Resultat per aktie, före 4,21 5,09 -17% 9,08 11,01 -18%
utspädning, SEK
Resultat per aktie, före 4,21 3,74 12% 9,08 9,66 -6%
utspädning, SEK
justerat[1,2,3]

[1]Alternativa nyckeltal
(APMs)
[2]EBITA för helåret 2020
exklusive poster av
engångskaraktär; övriga
rörelseintäkter kopplat till
återföringen av CVR-skulden
om 399 MSEK.
[3]Resultat per aktie för
helåret 2020 exklusive
återföringen av CVR-skulden
om 399 MSEK.

Presentationen kan följas direkt (https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=55667A92-7A44-46C4-9AFD-98F408283A1B), eller i efterhand på sobi.com (https://www.sobi.com/sv/investerare). Bilderna kommer att finnas tillgängliga på sobi.com före telefonkonferensen. Investare, finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens, med presentation av resultatet och frågestund, klockan 12:00.

För att delta i telefonkonferensen, ring:

Sverige: +46 8 505 583 73 (direkt)

UK: +44 3 333 009 272 (direkt)

US: +1 631 913 14 22 (toll) PIN: 50558397#

Sobi®
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi skapar hållbar tillgång till innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och sysselsätter cirka 1 600 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Asien. 2021 uppgick Sobis totala intäkter till 15,5 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com (https://www.sobi.com/sv), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sobi/) och YouTube (https://www.youtube.com/c/Sobi-Pharma).

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2022 kl. 08:00 CET.

Kontaktpersoner
Thomas Kudsk Larsen
Head of Communication & Investor Relations

Maria Kruse
Director of Communication & Investor Relations

För kontaktinformation till Sobis Investor Relations-team, klicka här (https://www.sobi.com/sv/ir-kontakter). För Sobis mediakontakter, klicka här (https://www.sobi.com/sv/media).