00:34:41 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Swedish Orphan Biovitrum, även kända under namnet Sobi, är ett internationellt läkemedelsbolag. Störst inriktning återfinns inom tillhandahållandet av innovativa behandlingar och service för patienter med sällsynta sjukdomar. Produkterna fokuserar på inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även särskilda specialist- och särläkemedel. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2017-05-04 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-05-20 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Analytiker möte 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-09 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-08 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-11-05 Analytiker möte 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-18 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-30 Analytiker möte 2012
2012-10-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-24 Extra Bolagsstämma 2011
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2008-04-25 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2007-05-04 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2020-05-07 07:00:00

Sobi™ (http://www.sobi.com) meddelade idag att resultaten från den pivotala fas 2/3-studien som utvärderade effekt och säkerhet av emapalumab hos patienter med primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) har publicerats i New England Journal of Medicine den 7 maj 2020. Emapalumab är den första behandlingen av primär HLH som är godkänd av amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA). Emapalumab är under utvärdering för godkännande av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Primär HLH är en sällsynt sjukdom som vanligtvis debuterar i spädbarnsåldern men kan uppträda även hos vuxna, och är förknippad med hög sjuklighet och dödlighet. Denna livshotande sjukdom kännetecknas av okontrollerad hyperinflammation. Målet med behandlingen är att stoppa den okontrollerade hyperinflammationen så att patienten kan genomgå hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT).

"Att resultaten från den pivotala studien publiceras i denna mycket respekterade medicinska tidskrift vittnar om vilken betydelse emapalumab har för patienter med primär HLH", säger Milan Zdravkovic, Head of Research and Development och Chief Medical Officer på Sobi. "Resultaten av studien ökar förståelsen av primär HLH och interferon gammas roll i patogenesen. Vår önskan är att bidra till förbättrad vård och behandling för de patienter som har drabbats av denna potentiellt dödliga sjukdom."

Resultaten med emapalumab vid primär HLH som publicerats i New England Journal of Medicine visar en total svarsfrekvens på 63% hos behandlingserfarna patienter efter 8 veckors behandling (jämfört med den förutbestämda nollhypotesen om 40 % (p=0.02)). I gruppen med behandlingserfarna patienter kunde 70 % genomgå transplantation. De vanligast rapporterade biverkningarna (≥ 20%) var infektioner, hypertoni, infusionsrelaterade reaktioner och feber.

Michael Jordan, professor i pediatrik vid Cincinnati Children's Hospital Medical Center, USA och en av de koordinerande huvudprövarna i studien (USA) bekräftar vikten av att finna nya behandlingar för HLH och betonar betydelsen av denna publikation: "Resultaten från denna studie ger hopp för personer som drabbats av denna förödande sjukdom."

Professor Franco Locatelli, chef för avdelningen för Onco-Haematology vid Bambino Gesù Children's sjukhus IRCCS, universitetet Sapienza i Rom, Italien, även han koordinerande huvudprövare i studien (EU) tillägger: "Emapalumab representerar en prototyp av riktad molekylär behandling och ett viktigt steg mot att förbättra resultaten för denna allvarliga och livshotande sjukdom."

Denna pivotala kliniska studie är den första prospektiva studien som utvärderat och rapporterat behandlingseffekter genom objektiva och fördefinierade kliniska- och laboratoriekriterier vid primär HLH. Prekliniska data har visat att interferon gamma (IFNγ) spelar en central roll i uppkomst och utveckling av denna sjukdom[1]. Emapalumab är en monoklonal antikropp som binder till och neutraliserar IFNγ. Baserat på denna kliniska studie godkändes emapalumab av den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, för behandling av primär HLH hos vuxna och pediatriska patienter (barn inklusive nyfödda) med återkommande eller fortskridande primär HLH, eller vid intolerans mot konventionell HLH-behandling. Emapalumab erhöll initialt s.k. breakthrough-status av FDA i USA.

Om emapalumab
Emapalumab är en human monoklonal antikropp (mAb) som binder till och neutraliserar gammainterferon (IFN-y). I USA är emapalumab godkänt för pediatriska (barn inklusive nyfödda) och vuxna patienter med primär hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) där sjukdomen är återkommande eller fortskridande, som inte svarar på eller är intoleranta mot konventionell HLH-behandling. Emapalumab är den första och enda läkemedelsbehandlingen som godkänts för primär HLH i USA, ett sällsynt hyperinflammatoriskt syndrom som oftast uppträder inom det första levnadsåret och snabbt kan bli livshotande om det inte diagnostiseras och behandlas. FDA-godkännandet baseras på data från fas-2/3 kliniska studien (NCT01818492 och NCT02069899). Emapalumab ska administreras genom intravenös infusion (IV) under en timme två gånger per vecka ända fram till den hematopoetiska stamcellstransplantationen (HSCT). Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utvärderar emapalumab för primär HLH.

Om Sobi™
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1300 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.
 

För mer information, kontakta
Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com

1. Jordan et al. Blood 2004;104:735-43.