15:16:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Swedish Orphan Biovitrum, även kända under namnet Sobi, är ett internationellt läkemedelsbolag. Störst inriktning återfinns inom tillhandahållandet av innovativa behandlingar och service för patienter med sällsynta sjukdomar. Produkterna som bolaget utvecklar fokuserar på inflammatoriska- samt genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även särskilda specialist- och sårläkemedel under olika varumärken. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2017-05-04 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-05-20 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Analytiker möte 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-09 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-08 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Analytiker möte 2013
2013-11-05 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-18 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-30 Analytiker möte 2012
2012-10-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-24 Extra Bolagsstämma 2011
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2008-04-25 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2007-05-04 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2022-07-19 08:00:00

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (https://www.sobi.com/sv) (Sobi®) publicerade idag delårsrapport för andra kvartalet 2022

April - juni 2022
 • Rörelsens intäkter 3 876 MSEK (3 211), +21 procent, +10 procent vid fasta växelkurser (CER)1
 • Intäkterna inom Haematology 2 688 MSEK (2 125), +16 procent vid CER varav Elocta® 1 107 MSEK (1 005), +6 procent vid CER; Alprolix® 468 MSEK (438), +2 procent vid CER; Doptelet® 618 MSEK (230), +126 procent vid CER och Aspaveli®/Empaveli™ 38 MSEK (-)
 • Intäkterna inom Immunology 847 MSEK (752), oförändrad vid CER varav Kineret® 545 MSEK (550), -11 procent vid CER; Synagis® 39 MSEK (33), +10 procent vid CER och Gamifant® 263 MSEK (168), +34 procent vid CER
 • EBITA1 944 MSEK (922); EBITA-marginal1 24 procent (29). Jämförelsestörande poster2 (IAC) om
-14 MSEK inkluderade en återföring av tidigare nedskrivna kundfordringar i Ryssland om 51 MSEK. Exklusive IAC uppgick EBITA justerad1 till 958 MSEK motsvarande en EBITA-marginal justerad1 om 25 procent (29). EBIT 423 MSEK (467); EBIT justerad1 437 MSEK (467)
 • Resultat per aktie (EPS) före utspädning 0,87 SEK (0,91); EPS före utspädning justerat 0,91 SEK (0,91). Kassaflödet från den löpande verksamheten 343 MSEK (1393)

 • Väsentliga händelser efter balansdagen: presentation av fas 3-data för efanesoctocog alfa; avtal om licensiering av det nya särläkemedlet loncastuximab tesirine inom hematologi

Januari - juni 2022
 • Rörelsens intäkter 8 801 MSEK (6 872), +28 procent, +17 procent vid CER1
 • Intäkterna inom Haematology 5 187 MSEK (4 003), +20 procent vid CER varav Elocta 2 132 MSEK (1 861), +10 procent vid CER; Alprolix 887 MSEK (851), oförändrad vid CER; Doptelet 1 211 MSEK (411), +155 procent vid CER och Aspaveli/Empaveli 42 MSEK (-)
 • Intäkterna inom Immunology 2 967 MSEK (2 305), +15 procent vid CER varav Kineret 1 190 MSEK (1 092), oförändrad vid CER; Synagis 1 325 MSEK (912), +29 procent vid CER och Gamifant 452 MSEK (301), +30 procent vid CER
 • EBITA1 2 234 MSEK (2 406); EBITA-marginal1 25 procent (35). IAC2 om -675 MSEK, exklusive IAC uppgick EBITA justerad1 till 2 909 MSEK motsvarande en EBITA-marginal justerad1 om 33 procent (35). EBIT 1 198 MSEK (1 500); EBIT justerad1 1 873 MSEK (1 500)

 • Resultat per aktie (EPS) före utspädning 2,71 SEK (3,27); EPS före utspädning justerat 4,56 SEK (3,27). Kassaflödet från den löpande verksamheten 1 987 MSEK (3 092)

Utsikter för 2022
 • Intäkterna förväntas öka med ett medelhögt till högt ensiffrigt procenttal vid CER, nu potentiellt mot den övre änden av intervallet
 • EBITA-marginalen justerad förväntas vara i låga 30-procenttal av intäkterna, nu inklusive kostnaderna kopplat till licensavtalet från det nya särläkemedlet loncastuximab tesirine inom hematologi

Finansiell översikt

[image]

Investare, finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens på engelska, med presentation av resultatet och frågestund, klockan 13:00.

Presentationen kan följas direkt här (https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=46F92A9D-0402-4526-9180-942B4B852C10), eller i efterhand på sobi.com (https://www.sobi.com/sv/investerare). Bilderna kommer att finnas tillgängliga på sobi.com (https://www.sobi.com/sv/investerare) före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen, ring:

Sverige: +46 8 566 427 03

UK: +44 3333 009 260

US: +1 646 722 4957

Sobi®
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi skapar hållbar tillgång till innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och sysselsätter cirka 1 600 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Asien. 2021 uppgick Sobis totala intäkter till 15,5 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com (https://www.sobi.com/sv), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sobi/) och YouTube (https://www.youtube.com/c/Sobi-Pharma).

Kontaktpersoner

För kontaktinformation till Sobis Investor Relations-team, klicka här (https://www.sobi.com/sv/ir-kontakter). För Sobis mediakontakter, klicka här (https://www.sobi.com/sv/media).

Denna information är sådan information som Sobi är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022 kl. 08.00 CEST.

Thomas Kudsk Larsen

Head of Communication and Investor Relations