01:17:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-24 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-16 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-30 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Extra Bolagsstämma 2023
2023-07-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2017-05-04 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-05-20 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-30 Analytiker möte 2014
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-09 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-08 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-11-05 Analytiker möte 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-18 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-30 Analytiker möte 2012
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-24 Extra Bolagsstämma 2011
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2008-04-25 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2007-05-04 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Swedish Orphan Biovitrum, även kända under namnet Sobi, är ett internationellt läkemedelsbolag. Störst inriktning återfinns inom tillhandahållandet av innovativa behandlingar och service för patienter med sällsynta sjukdomar. Produkterna som bolaget utvecklar fokuserar på inflammatoriska- samt genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även särskilda specialist- och sårläkemedel under olika varumärken. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2023-10-30 08:00:00

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi®) publicerade idag delårsrapport för tredje kvartalet 2023

Tredje kvartalet 2023
  •           Rörelsens intäkter ökade med 29 procent, +23 procent vid fasta växelkurser (CER)i, till 5168 MSEK (3999)

  •           Intäkterna inom Haematology ökade med 25 procent vid CER till 3484 MSEK (2619), drivet av försäljning för Vonjo® om 347 MSEK, stark försäljning om 1245 MSEK för Elocta®, tillväxt för Doptelet® om 15 procent vid CER och lanseringen av Aspaveli®/Empaveli® 169 MSEK

  •           Intäkterna inom Immunology ökade med 27 procent vid CER till 1400 MSEK (1070), drivet av tillväxt för Gamifant® om 112 procent vid CER och de första royaltyerna för Beyfortus™ (nirsevimab) om 263 MSEK

  •           Justerad EBITA-marginali uppgick till 30 procent, exklusive jämförelsestörande poster (IAC)ii. EBITA uppgick till 1443 MSEK (1241), motsvarande en EBITA-marginali om 28 procent (31). EBIT uppgick till 547 MSEK (699)

  •           Resultatet per aktie (EPS) före utspädning uppgick till 0,30 SEK (1,43)iii. Justerad EPS före utspädningi uppgick till 0,54 SEK (1,43)iii. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1058 MSEK (745)

  •           Den fulltecknade företrädesemissionen slutfördes i september och Sobi erhöll cirka 6 024 MSEK före emissionskostnader. Likviden användes för att finansiera en del av återbetalningen av det brygglån som togs upp i samband med förvärvet av CTI BioPharma

Utsikter 2023 - oförändrade
  •           Intäkterna förväntas öka med ett högt ensiffrigt procenttal vid CER

  •           Justerad EBITA-marginali förväntas vara i låga 30-procenttal av intäkterna

"Vi är mycket nöjda med Sobis utveckling under kvartalet. Intäkterna ökade inom Haematology och Immunology, 89 procent drevs av våra lanseringsläkemedel, främst i USA och på internationella marknader. Detta inkluderar ett väsentligt bidrag från Vonjo, som ingick i CTI Biopharma som vi nyligen förvärvade."  - Guido Oelkers, vd & koncernchef

[A screenshot of a graph

Description automatically generated]

i. Alternativa nyckeltal, se avsnitt Alternativa nyckeltal för ytterligare
information.
ii. Jämförelsestörande poster (IAC).
iii. Jämförelsetalen har justerats för att ta hänsyn till
fondemissionselementet i företrädesemissionen, för vilken det slutliga
utfallet offentliggjordes den 19 september.

Investerare, finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens på engelska, med presentation av resultatet och frågestund, klockan 13:00 CET, 12:00 GMT, och 8:00 EDT den 30 oktober.

Presentationen kan följas direkt här (https://media.choruscall.eu/mediaframe/webcast.html?webcastid=OZS4fvlU), eller i efterhand på sobi.com (https://www.sobi.com/sv). Bilderna kommer att finnas tillgängliga på sobi.com före telefonkonferensen.

För att delta i konferenssamtalet, använd följande uppringningsuppgifter:

Sverige: +46 8 5051 0031

Storbritannien: +44 207 107 06 13

USA: +1 631 570 56 13

För andra länder, vänligen få information här (https://services3.choruscall.ch/NUMBERS/Attended_Dial_In_Numbers.pdf)

Sobi

Sobi® är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta och svåra sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 800 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Asien och Australien. Sobis intäkter för 2022 uppgick till 18,8 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com, LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sobi/) och YouTube (https://www.youtube.com/c/Sobi-Pharma).

Kontakter

För kontaktuppgifter till Sobis Investor Relations-team, klicka här (https://www.sobi.com/sv/ir-kontakter). För Sobis mediakontakter, klicka här (https://www.sobi.com/sv/media).

Denna information är sådan information som Sobi är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2023 kl. 08.00 CEST.

Tobias Cottmann

Acting Head of Communications and Investor Relations