01:20:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Swedish Orphan Biovitrum, även kända under namnet Sobi, är ett internationellt läkemedelsbolag. Störst inriktning återfinns inom tillhandahållandet av innovativa behandlingar och service för patienter med sällsynta sjukdomar. Produkterna fokuserar på inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även särskilda specialist- och särläkemedel. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2017-05-04 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-05-20 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Analytiker möte 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-09 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-08 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-11-05 Analytiker möte 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-18 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-30 Analytiker möte 2012
2012-10-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-24 Extra Bolagsstämma 2011
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2008-04-25 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2007-05-04 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2020-04-29 08:00:00

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (http://www.sobi.com/) (Sobi™) publicerar idag resultatet för det första kvartalet 2020. Intäkterna för kvartalet ökade med 42 procent till 4 639 MSEK. EBITA uppgick till 2 173 MSEK motsvarande en EBITA-marginal om 47 procent för kvartalet.

Januari - mars
  • Totala intäkter uppgick till 4 639 MSEK (3 265), 42 procents tillväxt i Kv1 jämfört med Kv1 2019 (37 procent räknat i fasta växelkurser (CER))
  • EBITA[1] ökade med 44 procent till 2 173 MSEK (1 509)
  • Resultat per aktie 4,02 SEK (3,14)
  • Nettoskuld[1] om 14 198 MSEK per den 31 mars 2020 (nettoskuld om 15 404 MSEK per den 31 dec 2019)
  • Försäljningen av Elocta® uppgick till 1 359 MSEK (991) och försäljningen av Alprolix till 488 MSEK (337)
  • Försäljningen av Gamifant® uppgick till 104 MSEK (89), försäljningen av Synagis® till 1 196 MSEK
(665 MSEK i Kv1 2019, 23 januari-31 mars) samt försäljningen av Kineret® till 501 MSEK (346)
  • Sobi inledde en kortvarig klinisk studie med anakinra och emapalumab som potentiella behandlingar för cytokinstormsyndrom och hyperinflammatoriska tillstånd i samband med svår covid-19

Utsikter 2020[2 ]- oförändrade

Utsikterna för helåret 2020, som kommunicerades i rapporen för fjärde kvartalet 2019, med intäkter inom intervallet 15 000- 16 000 MSEK och EBITA inom intervallet 5 500 - 6 300 MSEK är oförändrade trots osäkerhet avseende helårseffekten i marknaden av covid-19-pandemin.

Finansiell översikt

[][][][][][][][][][]
Kv1 Kv1 Helår
Belopp i MSEK 2020 2019 Förändring 2019
Rörelsens intäkter 4 639 3 265 42% 14 248

Bruttoresultat 3 598 2 494 44% 10 913

Bruttomarginal[1] 78% 76% 77%
EBITA[1] 2 173 1 509 44% 5 933

EBITA justerad[1,3] 2 173 1 471 48% 6 145

EBITA-marginal[1] 47% 46% 42%
EBITA-marginal 47% 45% 43%
justerad[1,3]
Periodens resultat 1 182 903 31% 3 304

Resultat per aktie, SEK 4,02 3,14 28% 11,29
Resultat per aktie, SEK 4,02 3,03 32% 11,89
justerad[1,3,4]
[1]Alternativa nyckeltal
(APM).
[2]Vid växelkurser per
den 13 februari 2020.
[3]EBITA för helåret 2019
exklusive poster av
engångskaraktär;
transaktionskostnader om
92 MSEK relaterat till
förvärvet av Dova i Kv4,
omstruktureringskostnader
om 157 MSEK i Kv2 och en
vinst från avyttring av
SOBI005 i Kv1 om 37 MSEK.
[4]Resultat per aktie för
helåret 2019 exklusive
nedskrivning av
immateriella tillgångar
om 18 MSEK kopplat till
omstruktureringen i Kv2.

Guido Oelkers, vd och koncernchef:

"De totala intäkterna för första kvartalet 2020 uppgick till 4 639 MSEK, en ökning med 42 procent från föregående år. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 2 173 MSEK. För Sobi, liksom för övriga världen, har covid-19-pandemin medfört utmaningar under det första kvartalet. För att skydda våra anställda och deras familjer och för att förhindra spridningen av coronaviruset har vi infört åtgärder såsom reserestriktioner och arbete hemifrån. Vårt globala leveransteam har gjort enastående insatser för att se till att patienter inte blir utan sina livräddande mediciner. På begäran från National Institute for Infectious Diseases i Italien har Sobi inlett en fas 2/3 -studie med anakinra och emapalumab som potentiella behandlingar för cytokinstormsyndrom och hyperinflammatoriska tillstånd i samband med svår covid-19, sjukdomen orsakad av coronavirus".
 

Telefonkonferens
Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag klockan 13:00. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

SE: 08 505 583 58
UK: +44 333 300 9272
US: +1 646 722 4904

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen. (https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg20.jsp&referrer=&eventid=2240995&sessionid=1&key=55545884168582382127B8C51164F686&regTag=&sourcepage=register)

Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan.
---Om Sobi™
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka
1 400 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 miljarder SEK.  Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.
 

För mer information, kontakta

Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com