07:09:56 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning SYNT 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-03-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Split SYNT 1:10
2021-05-12 Ordinarie utdelning SYNT 0.00 SEK
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-02 Ordinarie utdelning SYNT 1.50 SEK
2020-07-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-05 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-30 Ordinarie utdelning SYNT 1.50 SEK
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-29 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Ordinarie utdelning SYNT 0.00 SEK
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 Ordinarie utdelning SYNT 0.00 SEK
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Ordinarie utdelning SYNT 0.00 SEK
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-13 Årsstämma 2015
2015-04-13 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 Ordinarie utdelning SYNT 0.00 SEK
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-26 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SyntheticMR är ett medicinteknik-bolag som är verksamma inom utveckling av analys - och avbildningsmetoder. Tekniken används huvudsakligen för magnetisk resonanstomografi (MR) inom sjukvården. Tekniken baseras på kvantifieringsbaserad metod som ämnar öka effektiviteten och kvalitén i nuvarande MR-undersökningar. Bolaget etablerades under 2007 och har sitt huvudkontor i Linköping.
2022-08-23 08:09:35
Andra kvartalet i korthet
  • Nettoomsättningen uppgick till 18,7 Mkr (11,8), vilket ger en försäljningstillväxt om 59 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 4,4 Mkr (0,1).

  • Periodens resultat summeras till 5,1 Mkr (-0,2).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,13 kr (-0,01).

Första halvåret i korthet
  • Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 28,6 Mkr (26,5), vilket ger en försäljningstillväxt om 8 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 0,8 Mkr (2,6).

  • Periodens resultat summeras till 1,7 Mkr (2,5).

  • Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr (0,06).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Under perioden bokfördes likviden från den riktade nyemission av aktier motsvarande 60 Mkr som genomfördes i mars 2022.

Ett samarbete med Mahajan Imaging i New Delhi, Indien, har inletts för att samla referensvärden för den indiska befolkningen.

Väsentliga händelser under första halvåret 

Under perioden genomfördes en riktad nyemission av aktier till ett belopp motsvarande 60 Mkr före transaktionskostnader. Likviden bokfördes under kvartal 2 2022.

SyntheticMR US Inc har ingått ett partnerskap med Hyland Healthcare.

En försäljnings- och supportrepresentant i Peking, Kina, etablerades under kvartal 1.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Ett dotterbolag till SyntheticMR har bildats i Indien.

SyMRI NEURO är nu kompatibel med Philip SmartSpeed AI-baserade accelerationsteknik för bildtagning.

Dr. Jeff Miller, Phoenix Children's är ny medlem av SyntheticMR Advisory Board.

VD har ordet
 

Stark återhämtning under perioden

Under årets andra kvartal nådde vi högsta kvartalsförsäljningen i SyntheticMRs historia. Detta är mycket tillfredställande inte minst med tanke på en svag utveckling i inledningen av året. Till belåtenhet är också att orsakerna som påverkade första kvartalet negativt reducerats markant under perioden.

Försäljningen april till juni uppgick till 18,7 mkr (11,8), vilket motsvarar en organisk tillväxt med 59 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Rörelseresultatet uppgick till 4,4 mkr (0,1) vilket motsvarar en marginal om 23 procent (1). Det förbättrade resultatet jämfört med samma period föregående år förklaras av ökad försäljning.

Fördjupade partnerskap

SyntheticMR har samarbete med tillverkare av MR-kameror vilka tillsammans motsvarar mer än 95% av den globala marknaden. Att fördjupa partnerskapen med dessa etablerade aktörer är givetvis mycket viktigt. Bland annat bidrar det med en stabilitet till vår verksamhet. Det vittnar också om värdet av vårt nuvarande erbjudande samt planen för produktutveckling. Genom nyligen ingångna globala licens- och distributionsavtal marknadsför, säljer och distribuerar de SyMRI som en del av sitt kunderbjudande. Tillsammans med vår egen direktförsäljning har vi starka resurser att marknadsföra och sälja SyMRI, bredda tillgänglig marknad och därmed stärka möjligheterna till ökad försäljning. Under andra kvartalet hänförs upp mot två tredjedelar av totala försäljningen till våra partner.

Ett exempel på partnersamarbete som utvecklats signifikant senaste tiden är med Philips Healthcare. Vi har informerat om att SyMRI NEURO nu är kompatibel med Philips SmartSpeed AI-baserade accelerationsteknik för bildtagning. Kombinationen SyMRI NEURO och Philips SmartSpeed gör att kunderna kan få mer diagnostisk information inom en mycket kort tid.

Ytterligare en utveckling av samarbete vi kommunicerat om är att SyMRI MSK nu är tillgängligt på Siemens Healthineers plattform syngo.via Open Apps. Detta medför att fler kunder får tillgång till produkten och bidrar därmed till vår strävan att stödja ett snabbare arbetsflöde och tillhandahållandet av objektivt beslutsstöd till sjukvården.

Vi fortsätter också att fördjupa våra partnerskap kring produktutveckling. Högt prioriterat är nästa generations SyMRI i 3D. Tidigare nämnda projektet med Canon Medical Systems som startade i mitten av 2021 fortgår enligt plan. Samarbete på området pågår intensivt även med andra partner och vi är entusiastiska för ökningstakten i utvecklingsarbetet. Samarbetena kommer ytterligare etablera och stärka SyMRI på den globala marknaden i linje med vår ambition att bli standard i sjukvården.

Vägen framåt

SyntheticMR är väl positionerade att framgångsrikt fortsätta etablera SyMRI som standard i sjukvården. Återigen träffar vi kunder, partner och andra viktiga kontakter personligen och värdet av detta kan inte överskattas. Responsen från marknaden för vårt erbjudande är oförminskat starkt. Men ödmjukt konstaterar jag av erfarenhet att oförutsedda störningar i omvärlden kan påverka verksamheten framåt även om jag inte för tillfället ser något vid horisonten. Goda exempel bakåt i tiden gör mig dock övertygad om att vi står väl rustade för att hantera tiden framför oss med dess möjligheter och utmaningar. Vi fortsätter att bygga ett starkt fundament och med oförminskad kraft under bibehållen kostnadskontroll fortsätter vi att implementera vår tillväxtplan.

Ulrik Harrysson

VD, SyntheticMR AB (publ)

 

Denna information är sådan som SyntheticMR AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-23 08:09 CET.