07:25:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-23 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-11 Ordinarie utdelning SYNT 0.00 SEK
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-10 Årsstämma 2022
2022-03-29 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Split SYNT 1:10
2021-05-12 Ordinarie utdelning SYNT 0.00 SEK
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-02 Ordinarie utdelning SYNT 1.50 SEK
2020-07-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-05 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-30 Ordinarie utdelning SYNT 1.50 SEK
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-29 Årsstämma 2019
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Ordinarie utdelning SYNT 0.00 SEK
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-02-21 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 Ordinarie utdelning SYNT 0.00 SEK
2017-04-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-25 Årsstämma 2017
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-27 Ordinarie utdelning SYNT 0.00 SEK
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-13 Årsstämma 2015
2015-04-13 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 Ordinarie utdelning SYNT 0.00 SEK
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-26 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SyntheticMR är ett medicinteknik-bolag som är verksamma inom utveckling av analys - och avbildningsmetoder. Tekniken används huvudsakligen för magnetisk resonanstomografi (MR) inom sjukvården. Tekniken baseras på kvantifieringsbaserad metod som ämnar öka effektiviteten och kvalitén i nuvarande MR-undersökningar. Bolaget etablerades under 2007 och har sitt huvudkontor i Linköping.
2022-11-16 07:44:05
Tredje kvartalet i korthet
  • Nettoomsättningen uppgick till 19,0 Mkr (13,6), vilket ger en försäljningstillväxt om 40 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 4,4 Mkr (2,2), vilket ger en rörelsemarginal om 23 procent (16).
  • Periodens resultat summeras till 4,1 Mkr (2,3).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,11 kr (0,06).
Första nio månaderna i korthet
  • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 47,6 Mkr (40,1), vilket ger en försäljningstillväxt om 19 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,1 Mkr (4,8), vilket ger en rörelsemarginal om 11 procent (12).
  • Periodens resultat summeras till 5,4 Mkr (4,8).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,14 kr (0,12).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

SyMRI NEURO är nu kompatibel med Philips SmartSpeed AI-baserade accelerationsteknik för bildtagning.

SyMRI erhöll regulatoriskt godkännande i Malaysia.

Dotterbolag till SyntheticMR har bildats i Indien och i Japan.

Dr. Jeff Miller, Phoenix Children's Hospital, är ny medlem av SyntheticMR Advisory Board.

Väsentliga händelser under de första nio månaderna 

Under perioden genomfördes en riktad nyemission av aktier till ett belopp motsvarande 60 Mkr före transaktionskostnader. Likviden bokfördes under kvartal 2 2022.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

SyMRI MSK erhöll regulatoriskt godkännande i Brasilien.

SyntheticMR erhöll EU Medical Device Regulation (MDR) certifikat.

VD har ordet
 

Fortsatt stark försäljningsutveckling

Försäljningen i tredje kvartalet uppgick till 19,0 mkr (13,6), vilket motsvarar en organisk tillväxt med 40 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Därmed nås en ny topp-notering, något högre än försäljningsrekordet förra kvartalet. Sammantaget består utvecklingen huvudsakligen av större order från partner samt ökad direktförsäljning.

Ett viktigt konstaterande är att rörelsemarginalen fortsatt ökar vid den högre försäljningen. För perioden är marginalen 23 procent (16). Det visar på hävstångsverkan och förbättrad operativa effektivitet. I absoluta tal uppgick rörelseresultatet till 4,4 mkr (2,2).

Etablering av resurser internationellt

Hängivet fortsätter vi exekvera på vår tillväxtplan. Responsen vi får från marknaden och partner stärker oss i arbetet att fokuserat implementera våra initiativ. Att fördjupa partnerskapen med tillverkare av MR-kameror har mycket hög prioritet. Bland annat bidrar det med signifikant förstärkta resurser av försäljningen av SyMRI. Försäljningen av kombinationen SmartSpeed från Philips Healthcare och SyMRI NEURO är ett exempel. Mottagandet av SyMRI NEURO i kombination med deras AI-baserade accelerationsteknik för bildtagning har varit mycket positiv. Kunderna sätter stort värde i att genom erbjudandet få mer diagnostisk information inom en mycket kort tid.

Motsvarande utveckling ser vi också med övriga partner. Exempelvis ökar försäljningen av SyMRI till GE Healthcare och SyMRI ingår dessutom i ökat antal affärserbjudandande genom Siemens Healthineers. Värdet av fördjupade samarbeten med våra partner kan inte nog poängteras. Utöver vad som nämns ovan är de också mycket stabila som motpart ur ett finansiellt perspektiv. Över tid hänförs upp mot två tredjedelar av totala försäljningen till våra partner.

Hög prioritet har också att fortsätta etablera oss internationellt med egna kommersiella resurser. Förutom direktförsäljning har de bland annat till uppdrag att nära samarbeta med de lokala organisationerna för våra partner. På så sätt optimerar vi totala resurserna för att marknadsföra och sälja SyMRI globalt. Vår erfarenhet hittills är att vi har valt fokusera i rätt geografiska regioner och i linje med det så har vi nu tre dotterbolag i prioriterade marknader. Sedan några år tillbaka har vi ett dotterbolag i USA som täcker Nord- och Sydamerika. Under innevarande år har vi startat ett i Japan och ett i Indien som också omfattar Sydostasien.

Framåtblick

Jag har stor tillförsikt när jag blickar framåt. Responsen från marknaden för vår produkt växer i styrka. Direktförsäljningen ökar och momentum samt effektivitet förstärks i våra resurser, kommersiella som övriga. Försäljningstillväxt med ökad lönsamhet har högsta prioritet, liksom kontinuerligt förbättrad kapitaleffektivitet. Utöver detta upplever jag generellt ett fortsatt ökat engagemang hos våra partner. Över lag prioriteras SyMRI högre i deras säljprocesser. Vi har mottagit order som ger betydelsefullt bidrag under året. Vi fortsätter också att fördjupa våra samarbeten kring produktutveckling, inte minst nästa generations SyMRI i 3D. Sammantaget bekräftar dessa faktum värdet av vårt erbjudande och SyntheticMR som partner. Det stärker mig i övertygelsen att vi är väl positionerade att framgångsrikt fortsätta etablera SyMRI som standard i sjukvården. Med oförminskad kraft under bibehållen kostnadskontroll fortsätter vi att implementera vår tillväxtplan.

Ulrik Harrysson

VD, SyntheticMR AB (publ)

 

Denna information är sådan som SyntheticMR AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-16 07:44 CET.