07:45:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kalender

2025-02-27 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-29 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-20 Årsstämma 2024
2024-06-14 X-dag ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2024-05-09 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-29 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-09-27 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-31 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-21 Årsstämma 2023
2023-06-15 X-dag ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-16 X-dag ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2022-06-15 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-08-12 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-24 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 X-dag ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 X-dag ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 X-dag ordinarie utdelning TANGI 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-31 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Tangiamo Touch Technology är ett teknikbolag. Bolaget arbetar med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming, där patent innehas inom touch teknologi och visuell identifiering. Inom touch appliceras tekniken för styrning av system som exempelvis elektroniska spelbord. Visuell identifiering används för att läsa ut värden och former för hel- och halvautomatiska spel. Produkterna finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg på global nivå.
2024-05-24 21:00:00

Tangiamo Touch Technology AB ("Tangiamo" eller "Bolaget") meddelar härmed att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av bolagsstämman den 21 juni 2023, beslutat om en riktad emission av aktier till Nordic Growth Opportunities 3 ("Investeraren"). Emissionen genomförs med anledning av att Investeraren, i enlighet med det finansieringsavtal som Tangiamo offentliggjorde genom pressmeddelande den 16 augusti 2023 ("Finansieringsavtalet"), begärt teckning av aktier i Bolaget till ett sammanlagt belopp om cirka 150 000 SEK.

Styrelsen för Tangiamo har idag beslutat om en riktad emission av aktier till Investeraren ("Emissionen"). Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra villkoren enligt Finansieringsavtalet. Bakgrunden till beslutet är att Investeraren begärt teckning av aktier i Bolaget till ett belopp om cirka 150 000 SEK i enlighet med Finansieringsavtalet. Enligt Finansieringsavtalet ska Bolaget därför besluta om emission av aktier till ett värde motsvarande det belopp som Investeraren påkallat för teckning.

Investeraren har påkallat teckning av sammanlagt 15 000 000 aktier motsvarande ett totalt värde om cirka 150 000 SEK. Vid påkallande av teckning av aktier ska teckningskursen uppgå till nittiotre (93) procent av genomsnittet av de tre (3) lägsta dagliga volymvägda genomsnittskurserna under tio (10) handelsdagar före begäran om nyemission. 15 000 000 aktier tecknas till en teckningskurs om 0,010 SEK per aktie. Med beaktande av avtalsvillkoren anser styrelsen att teckningskurserna i Emissionen är marknadsmässigt säkerställda. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att uppfylla villkoren i Finansieringsavtalet vilket styrelsen bedömer ligger i samtliga aktieägares intresse.

Betalning för de tecknade aktierna har erlagts genom kvittning av delar av den tranch som betalats ut till Bolaget under Finansieringsavtalet. Emissionen består av sammanlagt 15 000 000 aktier och medför en ökning av aktiekapitalet med 150 000,00 SEK. Efter att Emissionen registrerats på Bolagsverket kommer aktiekapitalet att uppgå till 4 608 138,55 SEK och antalet aktier kommer uppgå till 460 813 855. Emissionen medför en total utspädning för befintliga aktieägare om cirka 3,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.