16:17:23 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriKommunikation
TCECUR Sweden är verksamma inom säkerhetslösningar. Idag sker störst specialisering inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Bolagets tjänster används särskilt inom säkerhetskritiska system av bolag och institutioner, där röst, data, ljud och bild kan transfereras internt på ett säkert sätt. Verksamhetsområdena innefattar kommunikation, olja & Gas, samt Human ID- biometriska lösningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Årsstämma 2018
2019-05-23 Årsstämma 2018
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning TCC 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2018
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-09 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-08 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning TCC 0.00 SEK
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-09 Årsstämma 2017
2018-03-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-01 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-11 Kvartalsrapport 2017-Q2
2019-06-12 09:24:27

TCECUR meddelar idag att koncernens dotterbolag AWT ingått avtal om att förvärva Comex, vilket är lokaliserat i Frankfurt. Förvärvskostnaden uppgår till ca 1 MSEK, förvärvet finansieras med egna medel från AWT och tillträde skedde den 4 juni 2019.

  
TCECURs dotterbolag AWT utvecklar sin internationella närvaro genom förvärv av Comex Trade GmbH, ett mindre säkerhetsbolag med lång tradition i marknaden. Comex kommer att bli ett nav i norra Europa för integration och installation av säkerhetslösningar till befintliga och nya kunder. Comex arbetar med Honeywell och lokala tyska säkerhetslösningar.
 
"Med en lokal närvaro i en starkt expanderande marknad och med stöd av våra huvudleverantörer Honeywell och Tyco Software House kommer AWT Comex att bli en viktig etablering för vår ambition att bli ett alltmer internationellt företag med lokal närvaro i ett flertal viktiga städer runt om i Europa.
 
Comex är ett mindre men en strategiskt viktig investering, vi har många kunder redan i regionen och inte minst våra långa relationer med finanssektorn kommer att stödja fortsatt expansion i Europa", säger Per Lindstrand VD i AWT.
 
Om AWT
 
AWT är ett dotterbolag i koncernen som integrerar, installerar och driftar säkerhetslösningar främst till multinationella företag. Drygt 50 % av volymen kommer från den internationella marknaden. AWT har från två år växt från ca 10 MSEK till ca 40 MSEK under god lönsamhet. Med nära samarbete med världens ledande leverantörer utvecklar AWT kundunika lösningar inom säkerhet och övervakning.
 
Om TCECUR
 
TCECUR AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fyra dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet som levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, genom agenturer från världsledande producenter och årterkommande tjänster och service. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB och Mysec Sweden AB.  
 
Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser tel. +46 8 5030 1550, email CA@mangold.se.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Ole Oftedal, VD och koncernchef TCECUR
+ 46 70 592 75 99
ole.oftedal@tcecur.se