01:09:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriKommunikation
TCECUR Sweden är ett teknikbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av helhetslösningar för säkerhetssystem och övervakning. Tjänsterna erbjuds via mobila lösningar samt molnbaserade system och inkluderar huvudsakligen larmsystem och kameraövervakning. Kunderna återfinns bland större företagskunder, samt inom offentlig sektor. Utöver huvudverksamheten erbjuds service och underhåll.

Kalender

2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Ordinarie utdelning TCC A 0.00 SEK
2022-05-09 Årsstämma 2022
2022-05-09 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-21 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-08 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-01 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-04 Ordinarie utdelning TCC A 0.00 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-05-11 Ordinarie utdelning TCC A 0.00 SEK
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-28 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning TCC A 0.00 SEK
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-09 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-08 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning TCC A 0.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2020-12-22 11:30:00

Access World Technics tyska bolag AWT Comex GmbH tecknar avtal med en ledande amerikansk biltillverkare för ett stort säkerhetsprojekt i Tyskland. Uppskattat ordervärde uppgår till ca 20 MSEK med förväntad leverans under första halvan av 2021, vilket därmed utgör det största projektet i AWTs historia.

 
"Den europeiska tillverkningsindustrin är en mycket intressant marknad för oss, och i och med detta prestigeprojekt tecknar vi ett av de viktigaste avtalen i AWTs historia. Vi tar nu ett stort steg framåt som säkerhetsleverantör.", säger Per Lindstrand VD AWT.
 
"AWT avslutar året otroligt starkt och går därmed in i 2021 med en välfylld orderbok", säger Klas Zetterman VD TCECUR.
 
AWT, grundat 1993, erbjuder produkter och tjänster för integrerade säkerhetssystem. Bolaget har lång erfarenhet av att erbjuda avancerade lösningar för bl.a. kärnkraftverk, investmentbanker, försäkringsbolag och andra stora anläggningar. Fokus ligger på Honeywell-system (Pro-Watch, Galaxy etc), Tyco Software House-system (CCURE), biometriska säkerhetssystem och skräddarsydda lösningar.
 
 
TCECUR Sweden AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TCECUR består idag av fem dotterbolag, alla specialiserade inom olika områden av säkerhet, som levererar säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Erbjudanden består av en kombination av egna produkter och lösningar, samt genom agenturer från världsledande producenter. Koncernen består av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB.
 
För ytterligare frågor vänligen kontakta:
Klas Zetterman, VD och koncernchef TCECUR
+46 73 983 04 02
klas@tcecur.se
https://tcecur.com  
 
Per Lindstrand, VD
+46 70 646 59 31
per@awt.com
https://www.awt.com
 
Denna information är sådan information som TCECUR Sweden AB (publ). är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2020 kl. 11:30 CET.