22:41:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorTelekom & Media
IndustriTelekommunikation och -tjänster
Tele2 är verksamma inom telekombranschen. Bolaget är i huvudsak inriktade mot att erbjuda tjänster på den europeiska marknaden, vilket innefattar lösningar inom bredband, fast och mobil telefoni, datanät, kabel-TV och innehållstjänster. Produkterna och tillhörande tjänster riktas huvudsakligen mot SME bolag (Small-to-medium-sized enterprises) men även till privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2022-10-20 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-10 Halvårsutdelning TEL2 B 3.35
2022-10-10 Halvårsutdelning TEL2 A 3.35
2022-07-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Halvårsutdelning TEL2 A 3.4
2022-04-29 Bonusutdelning TEL2 A 13
2022-04-29 Bonusutdelning TEL2 B 13
2022-04-29 Halvårsutdelning TEL2 B 3.4
2022-04-28 Årsstämma 2022
2022-04-21 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-01 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-04 Halvårsutdelning TEL2 A 3
2021-10-04 Halvårsutdelning TEL2 B 3
2021-07-14 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Bonusutdelning TEL2 B 3
2021-06-29 Bonusutdelning TEL2 A 3
2021-06-28 Extra Bolagsstämma 2021
2021-04-23 Halvårsutdelning TEL2 B 3
2021-04-23 Halvårsutdelning TEL2 A 3
2021-04-22 Årsstämma 2021
2021-04-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-02 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-01 Bonusutdelning TEL2 B 3.5
2020-10-01 Halvårsutdelning TEL2 A 2.75
2020-10-01 Bonusutdelning TEL2 A 3.5
2020-10-01 Halvårsutdelning TEL2 B 2.75
2020-09-11 Extra Bolagsstämma 2020
2020-07-15 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-12 Halvårsutdelning TEL2 B 2.75
2020-05-12 Halvårsutdelning TEL2 A 2.75
2020-05-11 Årsstämma 2020
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-03 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-17 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-01 Halvårsutdelning TEL2 A 2.2
2019-10-01 Halvårsutdelning TEL2 B 2.2
2019-08-23 Bonusutdelning TEL2 A 6
2019-08-23 Bonusutdelning TEL2 B 6
2019-08-22 Extra Bolagsstämma 2019
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Halvårsutdelning TEL2 A 2.2
2019-05-07 Halvårsutdelning TEL2 B 2.2
2019-05-06 Årsstämma 2019
2019-04-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-13 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Ordinarie utdelning TEL2 B 4.00 SEK
2018-05-22 Ordinarie utdelning TEL2 A 4.00 SEK
2018-05-21 Årsstämma 2018
2018-04-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-02 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Ordinarie utdelning TEL2 B 5.23 SEK
2017-05-10 Ordinarie utdelning TEL2 A 5.23 SEK
2017-05-09 Årsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-20 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-21 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Ordinarie utdelning TEL2 A 5.35 SEK
2016-05-25 Ordinarie utdelning TEL2 B 5.35 SEK
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-04-21 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-01-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-21 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Ordinarie utdelning TEL2 B 4.85 SEK
2015-05-20 Bonusutdelning TEL2 A 10
2015-05-20 Ordinarie utdelning TEL2 A 4.85 SEK
2015-05-20 Bonusutdelning TEL2 B 10
2015-05-19 Årsstämma 2015
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-12 Analytiker möte 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-23 Analytiker möte 2014
2014-07-16 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-14 Ordinarie utdelning TEL2 B 4.40 SEK
2014-05-13 Årsstämma 2014
2014-05-12 Årsstämma 2014
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-22 Analytiker möte 2013
2013-07-18 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Inlösen TEL2 B 28
2013-05-16 Inlösen TEL2 A 28
2013-05-14 Ordinarie utdelning TEL2 A 7.10 SEK
2013-05-14 Ordinarie utdelning TEL2 B 7.10 SEK
2013-05-13 Årsstämma 2013
2013-05-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-04-18 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-12 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-18 Analytiker möte 2012
2012-10-18 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-08 Ordinarie utdelning TEL2 B 6.50 SEK
2012-05-08 Bonusutdelning TEL2 A 6.5
2012-05-08 Ordinarie utdelning TEL2 A 6.50 SEK
2012-05-08 Bonusutdelning TEL2 B 6.5
2012-05-07 Årsstämma 2012
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-07 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-09-15 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-07-20 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-17 Ordinarie utdelning TEL2 B 6.00 SEK
2011-05-17 Ordinarie utdelning TEL2 A 6.00 SEK
2011-05-17 Bonusutdelning TEL2 A 21
2011-05-17 Bonusutdelning TEL2 B 21
2011-05-16 Årsstämma 2011
2011-04-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-08 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-20 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-21 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-18 Bonusutdelning TEL2 B 2
2010-05-18 Ordinarie utdelning TEL2 B 3.85 SEK
2010-05-18 Bonusutdelning TEL2 A 2
2010-05-18 Ordinarie utdelning TEL2 A 3.85 SEK
2010-05-17 Årsstämma 2010
2010-04-21 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-09 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-21 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-22 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-12 Ordinarie utdelning TEL2 B 3.50 SEK
2009-05-12 Bonusutdelning TEL2 A 1.5
2009-05-12 Ordinarie utdelning TEL2 A 3.50 SEK
2009-05-12 Bonusutdelning TEL2 B 1.5
2009-05-11 Årsstämma 1
2009-04-22 Kvartalsrapport 2009-Q1
2005-05-19 Inlösen TEL2 B 10
2005-05-19 Split TEL2 B 1:3
2005-05-19 Split TEL2 A 1:3
2005-05-19 Inlösen TEL2 A 10
2022-04-21 07:00:00

Stockholm - Tele2 AB ("Tele2") (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2 B) redovisar idag sitt konsoliderade resultat för första kvartalet 2022.

VD-kommentar
- Första kvartalet har inneburit betydande framsteg för Tele2s verksamhet, trots en mycket komplicerad omvärld. I Sverige visar företagsverksamheten en imponerande utveckling med en omsättningstillväxt på 3% år över år och i konsumentverksamheten har vi meddelat vårt senaste avtal med NENT/Viaplay som ger oss ett starkt TV-erbjudande som är en nyckeldel i vår konvergensstrategi. Den totala tillväxten för tjänsteintäkter från slutkund i Baltikum uppgick till 13% och vi slutförde också avyttringen av T-Mobile Nederländerna, vilket är den sista milstolpen i vår internationella konsolidering. De tragiska händelserna i Ukraina har lett till stor osäkerhet för många och framförallt för våra anställda och kunder i Baltikum och i samarbete med andra aktörer i branschen erbjuder vi temporärt kostnadsfria samtal och sms till och från Ukraina. Vi förblir positiva kring Tele2s framtid och att leverera på vårt mål att bli den ledande telekomoperatören i Norden och Baltikum, säger Kjell Johnsen, koncern-vd på Tele2.

Nyckelhändelser
  • Tjänsteintäkter från slutkund om 4,9 miljarder kronor ökade med 3% jämfört med Q1 2021 på organisk basis drivet av en stark utveckling i Baltikum, den svenska företagsverksamheten och viss medvind från roaming.
  • Nettoomsättningen om 6,7 miljarder kronor ökade med 2% jämfört med Q1 2021 på organisk basis.
  • Underliggande EBITDAaL om 2,5 miljarder kronor ökade organiskt med 6% jämfört med Q1 2021 drivet av tjänsteintäkter från slutkund och kostnadsbesparingar relaterade till transformationsprogrammet.
  • Resultat efter finansiella poster (EBT) om 2,6 miljarder kronor ökade med 1,6 miljarder kronor jämfört med Q1 2021, i huvudsak relaterat till realisationsvinsten på 1,6 miljarder kronor från avyttringen av T-Mobile Nederländerna. Resultat från totala verksamheten uppgick till 2,5 miljarder kronor (3,6 kronor per aktie), en ökning med 1,6 miljarder kronor jämfört med Q1 2021.
  • Fritt kassaflöde till eget kapital från kvarvarande verksamheter om 0,9 (0,8) miljarder kronor. Under de senaste tolv månaderna har 5,9 miljarder kronor genererats, motsvarande 8,5 kronor per aktie.
  • Styrelsen föreslår en extrautdelning om 13,00 kronor per aktie relaterad till den genomförda avyttringen av T-Mobile Nederländerna.
  • Tele2 Sverige har ingått ett strategiskt distributionspartnerskap med Viaplay.

Webbsändning och telefonkonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas torsdagen den 21 april 2022, klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen framförs på engelska och kommer att webbsändas på www.tele2.com.

Samtalsinformation
För att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 83352667# ("Confirmation Code").

Telefonnummer
SWE: +46 (0) 8 566 426 51
UK: +44 (0) 333 300 0804
US: +1 631 913 1422

För mer information, vänligen kontakta
Samuel Maher, tillförordnad Corporate Communications Manager, telefon: +46 73 159 55 02
Patrik Johannesson, tillförordnad chef för investerarrelationer, telefon: +46 73 966 83 84

Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2022 kl. 07:00 CEST.

Tele2s vision är att vara den smartaste operatören i världen och möjliggöra ett samhälle med obegränsade möjligheter. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2021 omsatte bolaget 27 miljarder kronor, med en underliggande EBITDAaL på 10 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.