18:09:39 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-20 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-07 Ordinarie utdelning TENDO 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-03-08 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning TENDO 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-03-08 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel för ryggmärgsskada. Bolagets produkter inkluderar huvudsakligen Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Störst verksamhet återfinns inom Norden och bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2023-03-16 08:00:00

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 ("TO 1") inleds idag den 16 mars 2023. Nyttjandeperioden löper till och med den 6 april 2023. Innehavare av TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Tendo till en kurs om 6,75 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 1 kan Bolaget tillföras högst cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader. Informationsblad finns tillgängligt på Tendos (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns även anmälningssedel. Att notera är att Bolaget parallellt med nyttjandeperioden för TO 1 har en pågående företrädesemission. Innehavare av TO 1 har företrädesrätt i pågående företrädesemission. Information om företrädesemissionen finns på Bolagets hemsida.

Tendo genomförde under 2022 en IPO av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1). Det finns totalt 1 389 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1, som under nyttjandeperioden 16 mars-4 april 2023 ger innehavaren möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 6,75 per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 1 kan Tendo tillföras högst cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader.

Informationsblad finns tillgängligt på Tendos (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. För att nyttja teckningsoptioner av serie TO 1 vänder sig innehavaren bäst till den bank där innehavet finns. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns även anmälningssedel.

TO 1 i sammandrag
  • Teckningskurs: varje TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Tendo till en kurs om 6,75 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 1 389 000 utestående TO 1. Vid fullt nyttjande av TO 1 tillförs Tendo cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader.
  • Antalet utestående aktier i Tendo innan optionsinlösen: 6 480 000 stycken.
  • Kortnamn och ISIN: TO 1 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamn "TENDO TO1" och med ISIN SE0017563893.

Antal aktier och aktiekapital

Vid fullt nyttjande av TO 1 kommer antalet aktier i Tendo att öka med 1 389 000 aktier till 7 869 000 aktier och aktiekapitalet öka med 194 460,00 SEK till 1 101 660,00 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 18 procent baserat på antalet utestående aktier i Tendo efter fullt nyttjande av TO 1.

Viktiga datum för TO 1

16 mars 2023 - nyttjandeperioden inleds.

4 april 2023 - sista dag för handel med TO 1.

6 april 2023 - nyttjandeperioden avslutas.

12 april 2023 - planerat offentliggörande av utfall i optionsinlösen.

26 april 2023 - planerat datum för växling från interimsaktier till aktier.

Pågående företrädesemission av units

Det noteras att Tendo, som kommunicerats den 10 mars 2023, parallellt med nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1, genomför en företrädesemission av units. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har, precis som aktieägare, företrädesrätt till teckning i företrädesemissionen. Information om pågående företrädesemission hittas via Bolagets och Sedermera Corporate Finance AB:s hemsidor.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Tendo i samband med optionsinlösen av TO 1. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För mer information om TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:

Sofie Woge, VD, Tendo

Telefon: (+46) 760 - 21 22 13

E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo

Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.