17:23:36 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-20 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-07 X-dag ordinarie utdelning TENDO 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-03-08 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning TENDO 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-03-08 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel för ryggmärgsskada. Bolagets produkter inkluderar huvudsakligen Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Störst verksamhet återfinns inom Norden och bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2023-09-07 08:55:20

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 ("TO 2") inleds idag, den 7 september 2023. Nyttjandeperioden löper till och med den 21 september 2023. Innehavare av TO 2 äger rätt att för varje TO 2 teckna en (1) ny aktie i Tendo till en kurs om 1,20 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av TO 2 kan Bolaget tillföras högst cirka 3 MSEK före emissionskostnader. Informationsblad finns tillgängligt på Tendos (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns även anmälningssedel.

Tendo genomförde i mars/april 2023 en företrädesemission av units varigenom 2 497 681 teckningsoptioner av serie TO 2 emitterades. Varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Tendo under nyttjandeperioden som pågår under perioden 7-21 september 2023. Teckningskursen för TO 2 har fastställts till 1,20 SEK per aktie, vilket är den lägsta inom intervallet som fastställdes i samband med Bolagets företrädesemission av units. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Bolaget cirka 3 MSEK före emissionskostnader.

Informationsblad finns tillgängligt på Tendos (www.tendoforpeople.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. För att nyttja teckningsoptioner av serie TO 2 vänder sig innehavaren bäst till den bank där innehavet finns. Via Nordic Issuing AB:s hemsida finns även anmälningssedel.

TO 2 i sammandrag
  • Teckningskurs: varje TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Tendo till en kurs om 1,20 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 2 497 681 utestående TO 2. Vid fullt nyttjande av TO 2 tillförs Tendo cirka 3 MSEK före emissionskostnader.
  • Antalet utestående aktier i Tendo innan optionsinlösen: 11 475362 stycken.
  • Kortnamn och ISIN: TO 2 är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamn "TENDO TO 2" och med ISIN SE0020050177.

Antal aktier och aktiekapital

Vid fullt nyttjande av TO 2 kommer antalet aktier i Tendo att öka med 2 497681 aktier till totalt 13973 043 aktier och aktiekapitalet öka med 349675,34 SEK till 1956226,02 SEK. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 18 procent av kapitalet och rösterna.

Viktiga datum för TO 2
  • 7 september 2023: Nyttjandeperiod inleds
  • 19 september 2023: Sista dag för handel med teckningsoptioner
  • 21 september 2023: Nyttjandeperiod avslutas
  • 22 september 2023: Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
  • 6 oktober 2023: Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut till Tendo i samband med inlösen av TO 2. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För mer information om TO 2, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 (0)40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se