13:46:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-20 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-07 X-dag ordinarie utdelning TENDO 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-03-08 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning TENDO 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-03-08 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel för ryggmärgsskada. Bolagets produkter inkluderar huvudsakligen Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Störst verksamhet återfinns inom Norden och bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2023-11-08 10:39:00

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.tendoforpeople.se). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

2023-07-01 - 2023-09-30 (tredje kvartalet)
  •   Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 KSEK (4 KSEK).

  •   Rörelseresultatet uppgick till -1 996 KSEK (-1 311 KSEK).

  •   Periodens kassaflöde uppgick till -1 031 KSEK (-2 958 KSEK).

  •   Resultatet per aktie* uppgick till -0,20 SEK (-0,24 SEK).

2023-01-01 - 2023-09-30 (nio månader)
  •   Bolagets nettoomsättning uppgick till 174 KSEK (7 KSEK).

  •   Rörelseresultatet uppgick till -5 290 KSEK (-3 627 KSEK).

  •   Periodens kassaflöde uppgick till -3 452 KSEK (5 769 KSEK).

  •   Vid periodens utgång uppgick Bolagets likvida medel till 3 218 KSEK (9 985 KSEK).

  •   Soliditeten** uppgick den 30 september 2023 till 86 % (92 %).       

  •   Resultatet per aktie* uppgick till -0,54 SEK (-0,66 SEK).

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 9 749 024 aktier, vilket är genomsnittligt antal aktier per 30 september 2023. Vid samma period föregående år hade Bolaget 5 516 413 genom­snittligt antal aktier.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen. I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Med "Tendo" eller "Bolaget" avses Tendo AB med organisationsnummer 559094-5134.

Antal aktier i Tendo per den 30 september 2023 uppgår till 11 475 362 aktier (6 480 000).

VD Sofie Woge

"Vi har kommit en lång bit in på 2023, ett intensivt år där vi har arbetat hårt för att skapa en stabil grund för kommersialiseringen av vår produkt Tendo OneGrip. Under kvartalet har vi fortsatt med vår strategi att öka synligheten och medvetenheten om Tendo parallellt med att vi har gjort framsteg inom det regulatoriska arbetet."

Väsentliga händelser under perioden

Distributionsavtal ingås med Jan Nielsen A/S

I början av juli ingick Tendo avtal med Bandagist Jan Nielsen A/S om distribution av Tendo OneGrip i Danmark. Avtalet innebär att Tendos kommersialisering av Bolagets specialanpassade hjälpmedel Tendo OneGrip nu kan göras på både den svenska och danska marknaden.

Tendo AB meddelar utfall i optionsinlösen

Inga teckningsoptioner av serie TO 2, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission tidigare under 2023, har nyttjats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Tendo tecknar avtal om ISO-certifiering

I början av oktober tecknade Tendo avtal med det oberoende certifieringsorganet BSI Group för att erhålla ISO 13485-certifiering, en internationell standard som definierar kraven för ett kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter.

Tendo i avtal med BSI Group för CE-märkningsprocessen kring OneGrip

I början av oktober tecknade Tendo även avtal med BSI Group för att hjälpa Tendo med att säkra och potentiellt skynda på CE-märkningsprocessen för OneGrip.

Positivt mottagande av Tendos produkt OneGrip vid ISCoS 2023

Tendo har nyligen medverkat på den internationella konferensen International Spinal Cord Society (ISCoS) 2023. Tendo presenterade sin innovativa produkt OneGrip som erbjuder avancerade lösningar för personer med ryggmärgsskador och intresset för produkten var stort.

Tendo rekryterar QA/RA Manager - anställer Maria Lopez

Tendo har anställt Maria Lopez som ny QA/RA Manger för Tendo. I rollen som QA/RA Manager kommer hon ansvara för det regulatoriska arbetet med kvalitetsledningssystem, säkra implementeringen av procedurer, dokument och processer för Tendos medicintekniska produkt Tendo OneGrip.

Tendo beviljas patent i Australien

Tendo har erhållit patent för mekaniken bakom produkten Tendo OneGrip från patentverket i Australien.

Valberedning i Tendo utsedd

Valberedningen i Tendo har utsetts och består av representanter för Bolagets två största aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2024 består av: Gunnar Telhammar, utsedd av Sofie Woge, Jan Nielsen som representerar Klosterströmmens Skogar AB och styrelseordförande Mette Gross.