20:18:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorRåvaror
IndustriOlja & gas
Tethys Oil är verksamma inom energisektorn. Bolaget arbetar idag med prospektering och vidare exploatering av olje- och gasförnödenheter runtom den globala marknaden. Störst andel av råvarorna består av olja och naturgas, som vidare distribueras till ett flertal industriella aktörer runtom Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Bolaget grundades under 2001 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Årsstämma 2021
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Inlösen TETY 3
2020-05-14 Ordinarie utdelning TETY 2.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Halvårsutdelning TETY 1
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-13 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Inlösen TETY 6
2019-05-16 Halvårsutdelning TETY 1
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Halvårsutdelning TETY 1
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Halvårsutdelning TETY 1
2018-05-11 Inlösen TETY 4
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning TETY 1.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-05-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-01 Inlösen TETY 3
2016-11-01 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-25 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning TETY 1.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-14 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Inlösen TETY 2
2015-05-14 Ordinarie utdelning TETY 1.00 SEK
2015-05-13 Årsstämma 2015
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-10 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-04 Analytiker möte 2014
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning TETY 0.00 SEK
2014-05-14 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-12 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Ordinarie utdelning TETY 0.00 SEK
2013-05-22 Årsstämma 2013
2013-05-07 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-12 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-12 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-17 Ordinarie utdelning TETY 0.00 SEK
2012-05-16 Årsstämma 2012
2012-05-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-13 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-14 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-26 Ordinarie utdelning TETY 0.00 SEK
2011-05-25 Årsstämma 2011
2011-05-19 Årsstämma 2011
2011-05-09 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-12 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Ordinarie utdelning TETY 0.00 SEK
2010-05-19 Årsstämma 2010
2010-05-12 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-16 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-13 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-20 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-22 Ordinarie utdelning TETY 0.00 SEK
2009-05-20 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-20 Årsstämma 1
2008-03-03 Split TETY 1:3
2021-01-13 15:30:00

Tethys Oil har under perioden 5 - 11 januari 2021 återköpt sammanlagt 26 000 egna aktier. Återköpsprogrammet, som offentliggjordes den 11 december 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Datum Aggregerad daglig Viktat genomsnitts Totalt
volym (antal -pris per dag transaktionsvärde
aktier) (SEK) per dag (SEK)
7 januar 13 000 53,18 691 400
i 2021
11 13 000 52,92 687 983
januari
2021

Samtliga förvärv av egna aktier har genomförts på Nasdaq Stockholm av Pareto Securities för Tethys Oils räkning. Återköpsprogrammet styrs av Pareto Securities, som fattar sina handelsbeslut om tidpunkten för inköp av aktier oberoende av Tethys Oil.

Efter ovanstående förvärv uppgår Tethys Oils innehav av egna aktier per den 11 januari 2021 till 356 552 aktier. Det totala antalet aktier i Tethys Oil uppgår till 33 056 608 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen") biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 11 december 2020 till och med den 11 januari 2021 har sammanlagt 356 552 aktier återköpts inom ramen för programmet.

Aktieägarna bemyndigade vid årsstämman den 13 maj 2020 styrelse att besluta om förvärv av egna aktier, varav det första återköpsprogrammet påbörjades den 11 december 2020 enligt begränsningarna som beskrivs nedan. Huvudsyfte med återköpsprogrammet är att bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera bolagets kapitalstruktur. Återköpta aktier kan även används som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller i samband med hantering av incitamentsprogram. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen fram till och med 8 februari 2021 och av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Det maximala beloppet för vilket aktier får återköpas under programmet får inte överstiga 42 miljoner svenska kronor. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen.

Bemyndigandet för återköp som beslutades av aktieägarna vid årsstämman 2020 återfinns i sin helhet på Tethys Oils hemsida, www.tethysoil.com.

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 januari 2021 kl. 15:30 CET.