09:14:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorRåvaror
IndustriOlja & gas
Tethys Oil är verksamma inom energisektorn. Bolaget arbetar idag med prospektering och vidare exploatering av olje- och gasförnödenheter runtom den globala marknaden. Störst andel av råvarorna består av olja och naturgas, som vidare distribueras till ett flertal industriella aktörer runtom Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Bolaget grundades under 2001 och har idag sitt huvudkontor beläget i Stockholm.

Kalender

2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Halvårsutdelning TETY 1.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2019
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Halvårsutdelning TETY 1.00 SEK
2019-11-05 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-13 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-21 Inlösen TETY 6.00 SEK
2019-05-16 Halvårsutdelning TETY 1.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Halvårsutdelning TETY 1.00 SEK
2018-11-06 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Halvårsutdelning TETY 1.00 SEK
2018-05-11 Inlösen TETY 4.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2017
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-13 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning TETY 1.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2016
2017-05-02 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-01 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-25 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning TETY 1.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2015
2016-05-03 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-14 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-03 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 Inlösen TETY 2.00 SEK
2015-05-14 Ordinarie utdelning TETY 1.00 SEK
2015-05-13 Årsstämma 2014
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-10 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-04 Analytiker möte 2014
2014-11-04 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Ordinarie utdelning TETY 0.00 SEK
2014-05-14 Årsstämma 2013
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-12 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-20 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Ordinarie utdelning TETY 0.00 SEK
2013-05-22 Årsstämma 2012
2013-05-07 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-12 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-12 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-17 Ordinarie utdelning TETY 0.00 SEK
2012-05-16 Årsstämma 2011
2012-05-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-13 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-14 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-26 Ordinarie utdelning TETY 0.00 SEK
2011-05-25 Årsstämma 2010
2011-05-19 Årsstämma 2010
2011-05-09 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-17 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-12 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Ordinarie utdelning TETY 0.00 SEK
2010-05-19 Årsstämma 2009
2010-05-12 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-16 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-13 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-20 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-22 Ordinarie utdelning TETY 0.00 SEK
2009-05-20 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-05-20 Årsstämma
2008-03-03 Split TETY 1:3
2019-09-11 10:50:00

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under augusti 2019 till 411 254 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 13 266 fat olja.

Det officiella försäljningspriset ("OSP") för råoljan Oman Export Blend under augusti 2019 uppgår till USD 61,72 per fat(1). OSP tillkännages av Sultanatet Omans olje- och gasdepartement, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2019 kl. 10:50 CEST.

(1) OSP för augusti 2019 är det aritmetiska genomsnittet av det dagliga marknadspriset på DME Oman Crude Oil Futures Contract för augusti 2019, som det handlats i juni 2019.