21:25:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-23 Årsstämma 2023
2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-09-23 Halvårsutdelning TIETOS 7.62846
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-25 Halvårsutdelning TIETOS 7.24024
2022-03-24 Årsstämma 2022
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-24 Halvårsutdelning TIETOS 6.699858
2021-07-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Halvårsutdelning TIETOS 6.718404
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-25 Halvårsutdelning TIETOS 3.34514825
2020-07-24 Halvårsutdelning TIETOS 3.256407
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Årsstämma 2020
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-03 Extra Bolagsstämma 2019
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Ordinarie utdelning TIETOS 13.09 SEK
2019-03-22 Bonusutdelning TIETOS 2.0937
2019-03-21 Årsstämma 2019
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning TIETOS 12.13 SEK
2018-03-23 Bonusutdelning TIETOS 2.0214
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 Bonusutdelning TIETOS 2.0712
2017-03-24 Ordinarie utdelning TIETOS 10.83 SEK
2017-03-22 Årsstämma 2017
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-23 Bonusutdelning TIETOS 2.3562
2016-03-23 Ordinarie utdelning TIETOS 10.37 SEK
2016-03-22 Årsstämma 2016
2016-03-17 Analytiker möte 2016
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-22 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-20 Ordinarie utdelning TIETOS 9.43 SEK
2015-03-20 Bonusutdelning TIETOS 2.83
2015-03-19 Årsstämma 2015
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-23 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-27 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-21 Ordinarie utdelning TIETOS 8.05 SEK
2014-03-20 Årsstämma 2014
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-26 Ordinarie utdelning TIETOS 7.03 SEK
2013-03-25 Årsstämma 2013
2013-02-06 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-29 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-20 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-23 Ordinarie utdelning TIETOS 6.65 SEK
2012-03-22 Årsstämma 2012
2012-02-08 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-25 Ordinarie utdelning TIETOS 6.18 SEK
2011-03-24 Årsstämma 2011
2011-02-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-21 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-26 Ordinarie utdelning TIETOS 5.06 SEK
2010-03-25 Årsstämma 2010
2010-02-10 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-21 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-17 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-24 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-27 Ordinarie utdelning TIETOS 5.47 SEK
2009-03-26 Årsstämma 1

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Stockholm
SektorTjänster
IndustriIT-konsult & onlinetjänster
Tietoevry är verksamma inom IT-sektorn. Inom bolaget erbjuds ett utbud av mjukvaru- och molnbaserade lösningar, med störst specialistkompetens inom SaaS-lösningar. Kompetens återfinns inom affärsprocesser, applikationstjänster, infrastrukturlösningar, samt front-end lösningar. Kunderna återfinns inom ett flertal marknader på global nivå. Bolaget kom till under 2019 via en sammanslagning av Tieto och EVRY. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
2022-10-27 07:00:00

Tietoevry Oyj     OSAVUOSIKATSAUS     27.10.2022 klo 8.00

     
  • Vahvan 8%:n orgaanisen kasvun ajureina Tietoevry Create, Tietoevry Banking ja Tietoevry Care
  • Oikaistu liikevoittomarginaali hyvällä tasolla, 14,2 %
  • Toiminnan tehostamisohjelmat etenivät suunnitellusti - tulosvaikutukset kiihtyvät vuoden loppua kohden
  • Yhtiö päivitti koko vuoden näkymiään 20. lokakuuta

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.

7-9/2022 7-9/2021
Liikevaihto, milj. euroa 690,4 648,1
Muutos, % 6,5 0,7
    Orgaaninen1) kasvu, % 7,8 0,6
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 77,5 72,2
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 11,2 11,1
Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), milj. euroa 97,9 94,0
Oikaistu2) liikevoitto (EBITA3)), % liikevaihdosta 14,2 14,5
Oikaisuerät2), milj. euroa -8,7 -10,1
Tilauskanta 3180 3153
Nettovelka/EBITDA 1,6 1,4

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset ja muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

3) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

Koko vuoden 2022 näkymät

Yhtiö päivitti koko vuoden näkymiään 20. lokakuuta:
Tietoevry arvioi yhtiön orgaanisen1) kasvun olevan 5-6 % (vuoden 2021 liikevaihto 2 823,4 milj. euroa).

Yhtiö arvioi, että sen koko vuoden oikaistu liikevoittomarginaali2) (oikaistu EBITA) on 12,8-13,1 % (13,0 % vuonna 2021).

1) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

2)  Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:

"Olen tyytyväinen kasvuvauhtiimme, joka on kiihtynyt neljä vuosineljännestä peräkkäin. Kasvun kiihtyminen heijastaa strategista keskittymistämme skaalautuvaan ohjelmistoliiketoimintaan sekä konsultointiin uusilla digitaalisilla ja datapohjaisilla alueilla. Lisäksi paransimme kannattavuuttamme merkittävästi edellisestä vuosineljänneksestä yli 14 %:iin korkeasta inflaatiosta huolimatta. Euromääräisesti liikevoittomme parani edellisvuoteen verrattuna.

Tämänhetkinen markkinatilanne on kaksijakoinen: asiakkaiden investoinnit uusiin teknologioihin luovat edelleen kasvumahdollisuuksia, mikä tukee jatkuvaan kasvuun tähtääviä tavoitteitamme. Samaan aikaan niin asiakkaisiin kuin yhtiöömmekin vaikuttaa korkea inflaatio, joka näkyy työvoima-, materiaali- ja energiakustannusten nousuna. Nykyisessä toimintaympäristössä on ensiarvoisen tärkeää jatkaa keskittymistä tuottavuuteen, toiminnan tehokkuuteen ja kilpailukykyyn. Kuluneen neljänneksen aikana tehokkuutta ja kannattavuutta parantavat toimenpiteet Tietoevry Banking ja Tietoevry Connect -alueilla alkoivat odotetusti tuottaa myönteisiä tulosvaikutuksia. Yhdistettynä Tietoevry Transform -alueella kesällä aloitettuihin toimenpiteisiin, näiden odotetaan kiihdyttävän neljännen vuosineljänneksen tulosparannusta.

Olemme hiljattain päivittäneet ohjeistustamme koko vuoden kasvun osalta. Samalla päivitimme kannattavuutta koskevaa ohjeistustamme vallitsevan inflaatiotilanteen mukaisesti.

Tämän päivän geopoliittisessa ja taloudellisessa tilanteessa yritysten yhteiskuntavastuulla on yhä suurempi merkitys. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - mukaisesti edistämme henkilöstömme hyvinvointia kaikkialla maailmassa ja jatkossakin tuemme kaikin mahdollisin keinoin ukrainalaisten kollegoidemme turvallisuutta ja hyvinvointia."

Taloudellinen tulos segmenteittäin

Liikevaihto, Liikevaihto, Muutos, Orgaaninen Oikaistu1)  Oikaistu1) Oikaistu1) Oikaistu1)
milj. euroa milj. euroa % kasvu, %3) liikevoitto2), liikevoitto2), liikevoitto2),
liikevoitto2), milj. euroa % %
liike liike
milj. euroa -vaihdosta -vaihdosta
7-9/2022 7-9/2021 7-9/2022 7-9/2021 7-9/2022 7-9/2021

Tietoevry 203,4 172,3 18 19 26,9 21,8 13,2 12,7
Create
Tietoevry 123,2 111,8 10 9 19,5 16,6 15,9 14,9
Banking
Tietoevry Care 53,6 48,9 10 11 18,2 17,4 33,9 35,5
Tietoevry 64,1 67,4 -5 2 10,8 13,7 16,8 20,3
Industry
Tietoevry 105,5 105,1 0 1 6,6 9,3 6,3 8,8
Transform
Tietoevry 209,1 215,5 -3 -2 20,6 18,5 9,9 8,6
Connect
Eliminoinnit ja -68,6 -72,9 - - -4,6 -3,3 - -
allokoimattomat
kulut
Konserni 690,4 648,1 7 8 97,9 94,0 14,2 14,5
yhteensä

1) Oikaisuerät sisältävät uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, arvonalentumiset sekä muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

2) Voitto ennen rahoituseriä, veroja ja yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja

3) Oikaistu valuuttakurssien sekä yrityshankintojen ja -myyntien vaikutuksilla

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään torstaina 27. lokakuuta 2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Tomi Hyryläinen. Esittelyä (https://tieto.videosync.fi/2022-q3-interimreport) voi seurata Tietoevryn internetsivuilla (https://www.tietoevry.com/fi/Sijoittajille/).

Puhelinkonferenssin numerot 

Suomi: +358 9 2319 5437

Ruotsi: +46 8 505 20424

Iso-Britannia: +44 33 0551 0200

Yhdysvallat: + 1 212 999 6659

Osallistujakoodi 

"Tietoevry" operaattorin ohjeiden mukaisesti

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Tietoevry Oyj

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Oslo Børs

Media

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com