10:23:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Tourn International bedriver internetsajten Tourn.se, som sammanlänkar reklamköpare med bloggare. Affärsidén är att förenkla för olika bolag att komma i kontakt med olika sociala medier och att möjliggöra en mer synlig marknadsföring av produkter och/eller tjänster. Utöver har bolaget utvecklat appar som levererar annons- och publiceringslösningar för apputvecklare. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-05-17 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-18 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2018-04-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-04-17 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-28 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-19 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2017-04-18 Årsstämma 2017
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2016-04-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-12 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-01-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-18 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-11 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-30 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2014-01-24 Bokslutskommuniké 2013
2020-08-13 13:15:42

+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| |2020-04-01|2019-04-01|2020-01-01|2019-01-01|2019-01-01 |
| |2020-06-30|2019-06-30|2020-06-30|2019-06-30|2019-12-31 |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|Översikt | | | | | |
|koncernen | | | | | |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|Nettoomsättning |16 216 971|18 918 258|38 654 386|36 448 992|94 685 670 |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|Resultat efter |32 494 522|−2 330 668|31 789 693|−1 893 005|−12 641 812|
|finansiella | | | | | |
|poster | | | | | |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|Balansomslutning|59 125 876|28 316 151|59 125 876|28 316 151|32 919 593 |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|Soliditet |48% |34% |48% |34% |−3% |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|Resultat per |3,94 |−0,31 |3,92 |−0,21 |−1,52 |
|aktie | | | | | |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| | | | | | |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| |2020-04-01|2019-04-01|2020-01-01|2019-01-01|2019-01-01 |
| |2020-06-30|2019-06-30|2020-06-30|2019-06-30|2019-12-31 |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|Översikt | | | | | |
|moderbolaget | | | | | |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|Nettoomsättning |714 103 |80 000 |1 269 097 |751 618 |1 197 670 |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|Resultat efter |35 046 252|−1 947 248|34 097 449|−2 598 544|−5 329 030 |
|finansiella | | | | | |
|poster | | | | | |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|Balansomslutning|54 414 393|15 642 051|54 414 393|15 642 051|18 464 867 |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|Soliditet |82% |86% |82% |86% |58% |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|Resultat per |4,22 |−0,23 |4,11 |−0,31 |−0,64 |
|aktie | | | | | |
+----------------+----------+----------+----------+----------+-----------+

För fullständig rapport, se bifogad pdf
VD KOMMENTAR
Andra kvartalet för 2020 är nu avslutat och vi kan inleda med att säga att vi har klarat oss väl trots den rådande pandemin. Kärnverksamheten fortsätter att växa, har ökat med 20% i jämförelse med föregående år och visar fortsatt stark tillväxt.
Även om pandemin har påverkat marknaden och otaliga verksamheter världen över kan vi tydligt se att sociala medier och influencers blir allt viktigare - om inte t.o.m det viktigaste och mest effektiva sättet att marknadsföra varumärken och produkter.
Vi hävdar att det bästa sättet för ett varumärke att hitta en potentiell kund mot bästa möjliga ROI (Return on Investment) är genom sociala medier. Kontakten med konsumenten sker idag i sociala medier via mobiler och datorer - inte via TV, utomhusreklam eller en tidning. Sociala medier och influencers dominerar redan idag räckvidden i jämförelse med alla andra medier sammanslaget. 
Under andra kvartalet har vi sett att flera företag har varit tvungna att tänka om och börja mäta sina kostnader och marknadsförings KPI:er vilket resulterat i att efterfrågan på kampanjer med influencers har ökat avsevärt och vi har redan idag en orderbok på 58 miljoner SEK vilket motsvarar hela 2019 års volym för kampanjer.  
Framtiden inom reklam präglas av hård konkurrens där mätning- & kostnadsoptimering blir vital för att lyckas. Företag kan idag, med hjälp av system och mätverktyg, få fram ROI. Därigenom kan man snabbt allokera om sina annonsbudgetar dit de ger bäst resultat. TOURN ser därför mycket positivt  på framtiden och är övertygade att allt fler varumärken kommer börja annonsera genom influencers. Man ska komma ihåg att detta fortfarande är en relativt ung och outnyttjad marknadsföringskanal i jämförelse med traditionella kanaler. Därför ser vi än mer med tillförsikt på en positiv utveckling av influencer marketing. 
TOURNs främsta egenskap genom åren har varit snabbhet och stark innovativ förmåga. Vi har alltid tidigt kunnat se mönster och anpassa oss i en ung marknad under konstant förändring. På så vis har vi stått oss starka, t.o.m mot konkurrenter backade av media koncerner i miljardklassen - och så kommer vi fortsätta. 
Influencers och sociala medier kommer att fortsätta dominera eftersom det är där människor världen över spenderar majoriteten av sin mediatid. Mediaköparna inser allt mer att reklamkonsumtionen sker på Youtube, TIKTOK, Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter  framför tidningar, TV och andra traditionella medier. Att döma av alla prognoser kommer annonsköpen mot influencers att fortsätta stiga. TOURN har då förutsättningar att bli en av världens starkaste spelare med lång erfarenhet och med påvisat bäst resultat åt sina kunder. 
Ett steg på den vägen är att vi under H2 2020 kliver vi in i den amerikanska marknaden och vi har redan idag inlett dialoger med några av världens största internationella influencers. 
För fullständig rapport, se bifogad pdf
Rapporten finns även tillgänlig på bolagets hemsida http://ir.tourn.com
//
Robin Stenman
VD, TOURN International AB(publ) 
ir(at)tourn.com
Denna information är sådan information som TOURN International AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2020.
Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".
Certfied advisor Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
adviser@eminova.se