10:47:41 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Tourn International bedriver internetsajten Tourn.se, som sammanlänkar reklamköpare med bloggare. Affärsidén är att förenkla för olika bolag att komma i kontakt med olika sociala medier och att möjliggöra en mer synlig marknadsföring av produkter och/eller tjänster. Utöver har bolaget utvecklat appar som levererar annons- och publiceringslösningar för apputvecklare. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-05-17 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-18 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2018-04-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-04-17 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-28 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-19 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2017-04-18 Årsstämma 2017
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2016-04-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-12 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-01-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-18 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-11 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-30 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2014-01-24 Bokslutskommuniké 2013
2020-11-12 09:00:37

2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
Översikt 2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
koncernen
Nettoomsättning 18 068 483* 28 893 005 56 531 295 65 341 997 94 685 670
Resultat efter −2 369 776 −4 586 087 28 068 334 −6 479 092 −17 149 112
finansiella
poster
Balansomslutning 58 504 767 32 559 977 58 504 767 32 559 977 28 412 293
Soliditet 37% 26% 37% 26% −3%
Resultat per −0,29 −0,55 3,38 −0,78 −2,07
aktie

2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01
Översikt 2020-09-30 2019-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31
moderbolaget
Nettoomsättning 212 511 65 000 1 481 607 816 618 1 197 670
Resultat efter 1 741 662 −1 252 682 35 839 110 −3 851 226 −5 329 030
finansiella
poster
Balansomslutning 57 419 388 13 890 357 57 419 388 13 890 357 18 464 867
Soliditet 81% 88% 81% 88% 58%
Resultat per 0,21 −0,15 4,32 −0,46 −0,64
aktie
* Nettoomsättningen inkluderar inte längre HUBSO AB. För mer förklarande information vänligen se fullständiga rapporten i PDF.

VD KOMMENTAR
 

I en oroligare värld spenderar man ännu mer tid i sociala medier. Influencers, Youtube, Facebook, Instagram och Twitch är definitivt ingen bubbla, de engagerar idag en majoritet av världens befolkning. Det är där annonsörens potentiella kund finns - det är där Tourn finns.
Jag är så oerhört tacksam för alla som sliter hårt för att driva TOURN framåt, vi har vuxit kraftigt med små medel. Vi har haft lite växtvärk men vi har utvecklat underverk. Och vi har aldrig slutat blicka framåt.
2020 har varit ett kämpigt år för oss. Vi har genomfört omstruktureringar i organisationen och haft ett oförväntat intäktstapp i NAGATO. Vi genomför ett stort arbete med förändring och optimering av verksamheten.
Äntligen! Nu börjar vi se resultat på vårt hårda arbete och vi kan skönja siffror som inte är röda. Under kvartal fyra börjar eftersläpande kostnader successivt försvinna och vår marginalförbättring appliceras.
Tourn Agency genomgår en omstrukturering och optimering av marginalerna och har börjat generera en bättre vinst och vi ser en fortsatt stor efterfrågan. Det blir allt tydligare hur viktig marknadsföringskanal influencers är.
NAGATO vars intäkter påverkats negativt av COVID-19, har under kvartalet återhämtat sig och växlingen från utvecklingsarbete till fokus på tillväxt är nu ett faktum. Vi kan nu se indikationer på ett kommande kvartal med förbättrat resultat.
Vi står numera på en stabilare grund i en förbättrad verksamhet med fokus på tillväxt. Vi ser med tillförsikt fram emot kommande kvartal då vår förhoppning är att omsättning och resultat skall förbättras. Därefter skall vi fokusera på att säkerställa att kommande kvartal och sedan  fortsätta i samma anda.
VD, TOURN International AB(publ)
Robin Stenman
Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020.
-Vänligen se fullständig rapport i PDF-