11:40:13 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Tourn International bedriver internetsajten Tourn.se, som sammanlänkar reklamköpare med bloggare. Affärsidén är att förenkla för olika bolag att komma i kontakt med olika sociala medier och att möjliggöra en mer synlig marknadsföring av produkter och/eller tjänster. Utöver har bolaget utvecklat appar som levererar annons- och publiceringslösningar för apputvecklare. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-05-17 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-18 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2018-04-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-04-17 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-28 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-19 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2017-04-18 Årsstämma 2017
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2016-04-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-12 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-01-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-18 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-11 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-30 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2014-01-24 Bokslutskommuniké 2013
2020-05-27 12:39:58

2020-06-27 
TOURN bibehåller en bra tillväxt i den rådande situationen. Vi ser ett tydligt mönster att reklam via influencers blir allt mer vanligt i tider som dessa. Influencers publik växer snabbare än vanligt på grund av en ökad konsumtion av sociala medier samtidigt som antalet influencers runt om i världen ökar.
Medielandskapet har genomgått en stor förändring under de senaste åren då det digitala plattformarna har tagit allt mer plats, denna förändring har letts av sociala medier och influencers. Situationen med Covid-19 anser vi har påskyndat denna förändring avsevärt samt målat en bild om hur framtidens medielandskap kan komma att se ut, där digitala och sociala medier kommer vara de primära medieplattformarna.
Koncernen växer i samtliga verksamhetsområden, samtidigt utvecklar vi våra affärsben där vi ser störst potential till högst tillväxt. Tourn Agencys affär, vars primära kundgrupp är e-handelsbolag, växer över våra förväntningar.
Bolagets youtube-plattform Nagato fortsätter att växa med antalet youtubers och visningar. De genomsnittliga intäkterna per visning på har på en global nivå minskat med anledning av COVID-19, däremot har vi under den senaste tiden sett en återhämtning av dessa nivåer.
Det är tydligt att just gamers och esportare står för en betydande del av tillväxten. TOURN med sina plattformar Nagato och Charge, kommer fortsätta lägga fokus mot gamers och esportare, då vi ser möjligheter att nyttja vårt breda och internationella nätverk av medlemmar för att lansera tjänster riktade mot gamers och gaminginfluencers. Mer om dessa tjänster kommer att kommuniceras inom kort.
Vi bibehåller våra mål ökad tillväxt och fokus på lönsamhet under 2020.

//
VD, Robin Stenman
Tourn International AB (publ)
ir@tourn.com