12:21:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Tourn International bedriver internetsajten Tourn.se, som sammanlänkar reklamköpare med bloggare. Affärsidén är att förenkla för olika bolag att komma i kontakt med olika sociala medier och att möjliggöra en mer synlig marknadsföring av produkter och/eller tjänster. Utöver har bolaget utvecklat appar som levererar annons- och publiceringslösningar för apputvecklare. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-05-17 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-18 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2018-04-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-04-17 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-28 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-19 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2017-04-18 Årsstämma 2017
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2016-04-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-12 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-01-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-18 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-11 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-30 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2014-01-24 Bokslutskommuniké 2013
2020-08-21 09:45:00

TOURN ingår avtal om försäljning av dotterbolaget Gravel
Tourn har idag ingått ett avtal med GOGO Lead Tech AB(publ) ("GOGO"), noterat på Spotlight Stock Market, om försäljning av innehavet om 51% i Gravel Sweden AB ("Gravel").
Försäljningen av lead-tech bolaget Gravel är ett led i den fokusering av verksamheten som TOURN genomgår. TOURN kommer att äga sin del av Gravel genom GOGO och kommer fortsatt ha ett nära och utvecklande samarbete. GOGO Lead Tech (publ), som erbjuder B2B-tjänster inom leadsgenerering och prestationsbaserad marknadsföring online, är en bra hamn för Gravel som kommer att kunna växa mer i och med denna försäljning.
Köpeskilling uppgår till 6 000 000 kronor varav 600 000 kronor betalas kontant, 5 400 000 kronor betalas med nyemitterade aktier i GOGO mot en kurs om 8,50 kr per aktie. Tilläggsköpeskilling kan utgå till säljaren om nettoomsättning uppgår till 6 000 000 kronor eller mer i Gravel för helåret 2020. Tilläggsköpeskillingen uppgår till 1 000 000 kronor och betalas genom nyemitterade aktier i GOGO. Kursen på aktierna vid tilläggsköpeskillingen  fastställs genom volymviktat genomsnittspris under en trettiodagars period med en premie om 10 procent.
"Vi är väldigt nöjda med denna affär och realiseringen av vår investering, som medför ett stort värde för både bolaget och dess aktieägare. Vi tror att med GOGOs verksamhet så kan Gravel nå nya höjder då det finns tydliga synergier och deras verksamheter är i linje med varandra." säger Robin Stenman, VD Tourn.
"Det känns onekligen väldigt tillfredsställande att genomföra förvärvet av Gravel. Det ligger helt i linje med vår strategi, effekten av förvärvet blir också att vi nu diversifierar verksamheten ytterligare och verkar på en bredare front inom leadsgenerering än tidigare" säger Christian Kronegård, VD i  GOGO Lead Tech, om det förvärvet.
TOURN förvärvade Gravel i april 2019
https://news.cision.com/se/tourn-international/r/tourn-forvarvar-en-majoritetspost-i-bolaget-gravel-sweden-ab,c2795126
// Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
ir(at)tourn.com
Denna information är sådan information som TOURN International AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020.
Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN".
Certfied advisor 
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm 
+46 (0)8 684 211 00
adviser@eminova.se