10:50:24 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Tourn International bedriver internetsajten Tourn.se, som sammanlänkar reklamköpare med bloggare. Affärsidén är att förenkla för olika bolag att komma i kontakt med olika sociala medier och att möjliggöra en mer synlig marknadsföring av produkter och/eller tjänster. Utöver har bolaget utvecklat appar som levererar annons- och publiceringslösningar för apputvecklare. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-05-17 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-18 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2018-04-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-04-17 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-28 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-19 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2017-04-18 Årsstämma 2017
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2016-04-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-12 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-01-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-18 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-11 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-30 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2014-01-24 Bokslutskommuniké 2013
2021-02-17 13:06:15

Nyhetsbrev - 2021-02-17 Stockholm
NAGATO, TOURNs Youtubeplattform tecknar samarbetsavtal med kanadensiskt influencernätverk. Det kanadensiska nätverket kommer använda NAGATOs teknik för att assistera och förbättra affären för sina befintliga och nya influencers. NAGATOs system underlättar för administrativt arbete, möjliggör för nya intäktsströmmar samt hjälper nätverket att skala sin affär genom automation istället för utökad organisation. Samarbetet är utformat på samma sätt som NAGATOs befintliga partners.
Det kanadensiska influencernätverket har primärt sin verksamhet i Nordamerika och samarbetet inleds idag och kräver inga större tekniska implementationer. Samarbetet kommer heller inte innebära någon utökad kostnad för NAGATO. NAGATO förväntar sig att det tar cirka 1 månad för nätverket att påbörja användandet av systemet och att det kommer ta ca 10 månader innan systemet är fullt migrerat. 
Intäktsmodellen för samarbetet är en intäktsdelning mellan nätverket och NAGATO. Beroende på funktion som nyttjas av respektive influencer varierar NAGATOS marginal från 10% till 40%.
Under december 2020 hade samarbetspartnern intäktsströmmar på $1,4 miljoner och ett snitt på $1 miljon per månad under 2020. Detta ger en indikation på det potentiella intäktsflödet på samarbetet vid en full implementation. Under slutet av Q2 2021 räknar Tourn med att första steget av migreringen är klar och samarbetet bör då tillföra NAGATO bruttointäkter om ca $100 000 per månad. 
Samarbetsavtalet med den kanadensiska nätverket är en viktig milstolpe i vår arbete. Det skapar inte bara nya intäkter och växer vår affär utan är även en kvalitetsstämpel på vår plattform och värdet som den skapar till våra samarbetspartners. Detta samarbetet möjliggör att allt fler nätverk runt om i världen kommer få upp ögonen för oss och vilja gå samma väg.
VD, TOURN International AB(publ)
Robin Stenman
ir(at)tourn.com