11:02:08 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Transiro Holding är ett teknikbolag. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Bolagets kunder återfinns inom en rad sektorer och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2022-04-08 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-13 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2022-04-26 12:45:00

Styrelsen i Transiro Holding AB har beslutat att tidigarelägga bolagets rapport avseende kvartal 1, 2022. Detta då sammanställningsarbetet gått fortare än beräknat.

SAMMANFATTNING AV TRANSIRO-KONCERNEN FÖR JAN-MARS 2022
  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 4,1 MSEK (3,6 MSEK)*
  • Koncernens totala intäkter ökade med 38 procent och uppgick till 6,4 MSEK (4,6 MSEK)*
  • Bruttomarginal för kvartalet uppgick till 85% (68%)*
  • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-2,8 MSEK)*
  • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till 0,5 MSEK (-1,1 MSEK)*
  • Periodens resultat uppgick till -1,0 MSEK (-2,9 MSEK)*
  • Resultat per aktie uppgick till -0,00 SEK (-0,01 SEK)*

*Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande kvartal år 2021. 

VD KOMMENTARER

Positivt rörelseresultat för kvartalet

Det är verkligen roligt att kunna presentera ett positivt rörelseresultat efter några tuffa år!

Under 2021 lade bolaget grunden för att kunna visa framtida positiva resultat, vi betalade av våra skulder och rensade balansräkningen från gamla poster och det börjar nu visa sig genom ett positivt rörelseresultat för första kvartalet 2022. Jag är inte nöjd trots 15% ökad försäljning men är samtidigt realist då försäljningen fortsatt påverkats av pandemin under första kvartalet. Försäljningssiffrorna har också påverkats av att vi tillsatt bolagets nyckelresurser att arbeta med bolagets framtida expansion vilket kommer visa sig positivt från och med kvartal tre 2022. Bolaget har samtidigt haft fokus att inte öka sina kostnader trots pågående expansion och det har gett ett litet men positivt resultat för kvartalet. 

Transiro expanderar!

Jag har i flera VD brev skrivit om hur avtalet med Colorama formar ett nytt Transiro och vilken fantastisk möjlighet vi som bolag får. Under kvartalet har Transiro rekryterat nya medarbetare för support och installation och de startar nu i maj med utbildning i vårt nya affärssystem vilket vi förvärvar från Colorama per 1:a juli 2022. Att över en natt överta ansvaret för nytt affärssystem och driften för hela kedjan är ett stort uppdrag för Transiro. Vi fortsätter rekrytera nyckelpersoner till driva verksamheten samt letar nya medarbetare till försäljning och marknadsföring.

Ljusare tider i bussbranschen

I mitten av mars var Transiro representerade vid "Busstorget", ett årligt event inom bussbranschen i Sverige med fokus på framtida utmaningar och möjligheter. Ett mycket gott tecken på ljusare tider är att eventet nu åter kan köras efter pandemiåren. Transiro fick möjlighet, att på scenen, visa hur bolaget jobbar med IT lösningar för bussbolag. Transiros nya mobilApp kommer revolutionera bussbranschen genom öka bussbolagens omsättning bland annat genom säkrare underlag för fakturering samt påvisa hur effektivt bussbolaget använder sina resurser.

Jag vill avslutningsvis hälsa Lennart Gillberg välkommen till Transiro styrelse. Årsstämman innan påsk valde in Lennart som ordförande i Transiro och Lennart kommer kunna bidra med mycket kunskap och ideer från sin erfarenhet som entreprenör, VD och styrelsearbete för flera IT bolag. 

Johan Eriksson, vd