16:02:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Transiro Holding är ett teknikbolag. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Bolagets kunder återfinns inom en rad sektorer och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-13 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2021-10-29 08:15:00

PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021

TREDJE KVARTALET

SAMMANFATTNING AV TRANSIRO-KONCERNEN FÖR JUL-SEP 2021
 • Nettoomsättningen uppgick till 4,4 MSEK (4,5 MSEK)*
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 5,4 MSEK (5,2 MSEK)*
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -1,8 MSEK (1,3 MSEK)*
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -0,2 MSEK (0,2 MSEK)*
 • Periodens resultat uppgick till -2,1 MSEK (-1,3 MSEK)*
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)*
SAMMANFATTNING AV TRANSIRO-KONCERNEN FÖR JAN-SEP 2021
 • Nettoomsättningen uppgick till 11,3 MSEK (13,7 MSEK)*
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 14,7 MSEK (16,2 MSEK)*
 • EBIT, rörelseresultatet uppgick till -7,9 MSEK (-6,4 MSEK)*
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -3,1 MSEK (-1,9 MSEK)*
 • Periodens resultat uppgick till -8,0 MSEK (-6,7 MSEK)*
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02 SEK)*

*Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period år 2020.

TRANSIRO STÅR INFÖR MYCKET POSITIV FRAMTIDA TILLVÄXT OCH EXPANSION

VD:s kommentarer

Jag är mycket stolt och glad över att kunna presentera en stark positiv utveckling tack vare Transiros långsiktiga och målmedvetna arbete. Vi är på RÄTT VÄG!  

Vi har lagt stor möda på att utveckla strategin till att expandera Transiros bussplaneringssystem till Europa och genom det tecknade avtalet med Transdev ser vi nu stora möjligheter till att detta kan komma att bli verklighet. Transdev är en av de största operativa transportkoncernerna i Europa och i detta avtal finns en mycket gedigen strategi kring hur Transiro kan dra nytta av det. En fantastisk möjlighet!

Transiro slutförhandlar om att bli IT-partner och leverantör av affärssystem till Colorama AB. Det samarbetet innebär att Transiro kommer att kunna expandera affärssystem till färgfackhandeln i hela Norden och till Colorama ABs oberoende 170 butiker i hela Sverige.

Transiros innovationskraft och starka förmåga går nu i bräschen i branschen. Med sitt affärssystem "Kassanova" har bolaget under många år varit det mest omtyckta och använda affärssystemet inom färgbranschen. Transiros ursprungsstrategi har varit att bearbeta enskilda handlare och inte hela kedjor, men tillsammans med affärssystemet som Transiro Holding nu förhandlar om att förvärva från samarbetspartnern Colorama AB öppnar sig helt nya fantastiska möjligheter att bearbeta hela kedjor. 

Vi kommer efter affären med Colorama att vara den enda aktören inom JBF (Järn-,Färg- och Bygghandel) handeln som erbjuder ett färdigt komplett affärssystem baserat på LS Retail och Microsoft. Vi köper ett produktifierat och färdigt affärssystem och kan erbjuda det till samtliga färgfackhandlare på marknaden. En stor vinst för alla färgfackhandlare som nyttjar detta system är att man slipper dyra investeringar och långa utvecklingstider för att anpassa affärssystemet till sin verksamhet. Systemet går att "rulla ut" direkt i verksamheten.

Intresset för Transiros verksamhet är stort, inte minst märker vi det i och med att vi får många frågor kring när avtalet med Colorama AB kommer att vara undertecknat. Vi är givetvis glada för det stora intresset och gör allt vi kan för att besvara dem. Men ni måste förstå att vi inte kan svara på några frågor som rör information som inte är publicerad via pressmeddelanden. Hela bakgrunden till att vi gick ut med information kring den här affären var den snabba uppgången av aktiekursen i somras där Transiro hade risk för informationsläckage. Vi är två parter i den här förhandlingen, där den ena parten har haft sin absoluta högsäsong under juni till september. Vi ser nu fram emot att slutförhandla affären. Avtalet kommer innebära otroliga möjligheter för Transiro, då Transiro i fas 1 ska installera det nyutvecklade affärssystemet i 130 butiker samt utbilda all butikspersonal. I fas 2 görs samma resa i resterande 40 butiker. Utöver detta ska nya datorer, kassor och kringutrustning köpas in samt rekrytera och utbilda egen personal för support och helpdesk. För detta finns en framtagen projektplan som sträcker sig över 24 månader.

Det är verkligen full fart framåt för Transiro, expansionen är i sin linda och tar nu fart ordentligt! Vi kommer att dra igång en massiv rekryteringskampanj för anställning av utvecklare, support- och installationsteknik. Vi kommer dessutom att stärka upp kompetens och erfarenhet inom marknadsföring och försäljning för att på bästa sätt kunna driva stark försäljning mot andra kedjor i Norden.

Transiro kommer nu att accelerera ordentligt och den förestående företrädesemissionen ger oss nödvändigt kapital för detta. Vi går in i en kraftig expansionsfas, inte bara för att hantera Colorama-affären utan även för att erövra en mycket stor marknad med ett unikt affärssystem. Kapitalet behövs också för vidareutveckling av produkten som möjliggör etablering inom fler branscher och affärskedjor.

Transiro kommer under dagen, dvs idag den 29 oktober, publicera Investeringsmemorandum för den förestående företrädesemissionen.

Johan Eriksson, vd