03:07:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Transiro Holding är ett teknikbolag. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Bolagets kunder återfinns inom en rad sektorer och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2022-04-08 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-13 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2021-10-15 08:45:00

Stockholm 2021-10-15

I ett pressmeddelande per den 2 juli kommuniceras att Transiro Retail AB ingått avsiktsförklaring och förhandling med en av Sveriges största fackhandelskedjor. Processen har varit framgångsrik och parterna är nu i slutförhandling, vilket gör att Transiro kan offentliggöra att det är fackhandelskedjan Colorama AB som är avtalsparten Transiro nu slutförhandlar med. I linje med vad som tidigare kommunicerats väntas avtalet innebära en ökad omsättning för Transiro på omkring 20 mkr årligen. 

Fackhandelskedjan Colorama AB är Nordens största oberoende färgfackhandel med över 170 lokala färgfackhandlare etablerade i hela Sverige.

Överenskommelse och undertecknande av avtal förväntas inom kort, då Colorama AB och Transiro Retail AB är i slutförhandlingsfas. 

I korthet innebär avtalet att Transiro förvärvar Colorama:s egenutvecklade Affärssystem (baserat på LS Retail och Microsoft) och tar över ansvaret för allt systemunderhåll samt allt framtida utvecklingsarbete.

För Transiro:s del innebär detta avtal även möjlighet till ytterligare stark intäktsökning, då Transiro i och med detta avtal kan erbjuda Colorama:s Affärssystem till andra kedjor.

Avtalet kommer att sträcka sig minimum över 10 år med möjlighet till förlängning.

"Jag är övertygad om att det här samarbetet skapar förutsättningar för oss att få vårt affärssystem på plats snabbare, upprätthålla rätt funktionalitet över tid och göra det till en rimlig kostnad samtidigt som vi får utrymme att fokusera på det som egentligen är viktigt för Colorama! Vi är säkra på att Transiro är rätt partner för att leverera ett högklassigt affärssystem till Colorama-kedjans butiker."; säger Jonas Lundin, vd Colorama AB.

"Vi är väldigt glada över att ha kommit så här långt i förhandlingarna och att vi nu kan presentera Colorama med namn. Under LOI-processen har vi verkligen sett vilket bra Affärssystem Colorama utvecklat och hur det kommer hjälpa dem i sina försäljningsprocesser, vilket vi ser fram emot att kunna ta över och arbeta vidare med. "; säger Johan Eriksson, vd Transiro Holding AB. 

Mer information om avtalets innehåll och innebörd kommer att kommuniceras så snart överenskommelse är träffad och avtal undertecknat.