12:50:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Transiro Holding är ett teknikbolag. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Bolagets kunder återfinns inom en rad sektorer och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2022-04-08 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-13 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2021-11-18 09:25:52

Stockholm 2021-11-18

Teckningsperioden för Transiros Holdings  företrädesemission löpte ut den 15:e november 2021 och det slutliga utfallet visar att den övertecknades till 143 %. Aktieägare med  företrädesrätt tecknade till ca 78,42 %, det vill säga 18 133 063,96 kronor. Resterande 21,58 %, det vill säga 4 988 699,10 kr tecknades utan företrädesrätt.  Emissionen var garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden till  83%  men dessa behövs inte utnyttjas. Totalt tillförs Transiro 23 121 763,06 kr innan emissionskostnader. 

Emissionen genomfördes med stöd av det mandat styrelsen erhöll från den ordinarie bolagsstämman den 16 juni 2021 och beslut om densamma fattades vid ett styrelsemöte den 20 oktober 2021. Teckningskursen för de nya aktierna var satt till  0,11 kronor per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 1 november 2021 till och med den 15:e november 2021. Företrädesemissionen blev tecknad till ca 143 %. 

Totalt tecknades 164 846 036 aktier, motsvarande 78,42  % med stöd av teckningsrätter. 45 351 810 aktier, motsvarande ca 21,58 % av tecknades utan företräde. Det innebär att sammanlagt 210 197 846 aktier kommer att emitteras. Bolaget tillförs därigenom cirka 23,1 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Genom företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Transiro Holding att öka med 10 509 892,3  kronor till 31 529 674,1 kronor. Det totala antalet aktier ökar från 420 395 636 till 630 593 482 st, dvs en utspädning med 50 %.

"Jag är väldigt glad för det stora intresset att teckna sig i Transiros företrädesemission och att så många aktieägare vill vara med på den fortsatta resan. Emissionen ger bolaget likviditet som kommer skapa möjlighet att expandera verksamheten, genom satsning på ett helt nytt affärssystem, med nyanställningar inom utveckling, support, försäljning och marknad. Detta kommer ta Transiro till en helt ny nivå" säger Johan Eriksson, vd