02:33:33 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Transiro Holding är ett teknikbolag. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Bolagets kunder återfinns inom en rad sektorer och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2022-04-08 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-13 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2021-08-27 08:00:00

 

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR APR-JUN 2021
 • Nettoomsättningen minskade med 28 procent till 3,3 MSEK (4,6 MSEK)*
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 4,7 MSEK (5,8 MSEK)*
 • Rörelseresultatet uppgick till -3,4 MSEK (-2,6 MSEK)*
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,9 MSEK (-1,1 MSEK)*
 • Periodens resultat uppgick till -3,0 MSEK (-2,6 MSEK)*
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)*

*Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period år 2020. 
 

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR JAN-JUN 2021
 • Nettoomsättningen minskade med 25 procent till 6,9 MSEK (9,2 MSEK)*
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 9,3 MSEK (11,0 MSEK)*
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,1 MSEK (-5,1 MSEK)*
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -2,9 MSEK (-2,1 MSEK)*
 • Periodens resultat uppgick till -5,9 MSEK (-5,4 MSEK)*
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)*

 

*Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period år 2020. 
 

VD kommentarer
Hoppas ni alla njutit av en fin sommar och ledighet. I Q1 rapporten skrev jag att "jag känner tillförsikt, vi har flera stora affärer på gång och att jag hoppas under Q2 komma ut med spännande nyheter". I början av Juli tecknade vi 36 månaders avtal med Transdev samt en avsiktsförklaring att förvärva en större butikskedja's egenutvecklade affärssystem som bygger på LS Retail och Microsoft Dynamics.
Affärs- och avtalsdiskussioner är i full gång med kedjan men på grund av känsligheten i affären så får vi inte gå ut med namnet. Affären är strukturerad på så vis att vi förvärvar hela det egenutvecklade affärssystemet mot en revers. Reversen amorteras sedan över hela kontraktstiden. Affären innebär att Transiro Retail inte bara får tillgång till ett unikt nytt affärssystem utvecklat för Järn-, Bygg- och Färgbranschen utan även över 100 nya kunder direkt från start, vilket gör att Transiros nettoomsättning ökar med ca 15 -18 M SEK per år. 
För Transiro är affären långsiktigt mycket mer värd än de 15-18 MKR som avsiktsförklaringen säger. Vi kommer ingå ett partneravtal med LS Retail och bli återförsäljare av deras system, vi är redan igång med långtgående affärsdiskussioner med ytterligare butikskedjor.
Affären med Transdev har vi jobbat med länge, stora bolag gör grundliga genomlysningar innan de väljer ett system för sin operativa verksamhet. Att Transdev valde oss visar att Transiro har produkter i framkant som stödjer dem i sina processer.  Avtalet med Transdev innehåll två delar dels Omnis, ett system för tågersättning samt Klartext, ett planeringssystem för skol-, linje- och beställningstrafik. 
Att Klartext är det ledande verktyget för små och medelstora bussbolag i Sverige är ingen nyhet för er aktieägare men i och med det här avtalet gör vi dessutom en inbrytning på ett Europas största transportbolag med verksamhet i flera Europeiska länder. Vi har i avtalet att Transdev Sverige ska vara behjälpliga med hitta ytterligare Transdev-kunder på andra marknader. Det är en fantastisk möjlighet för att  påskynda Transiros planer på en Europeisk expansion.
I Wifog har vi allt sedan Transiro förvärvade bolaget arbetat med att validera plattformen och användarbasen samt arbetat med att öka kundupplevelsen. Allt med målsättningen att kunna tillhandahålla en skalbar plattform, dels till Wifog Mobile men även externt. Detta arbete är nu klart vilket innebär att Wifog har en anvädarbas bestående av köpstarkare kunder än tidigare. Detta har redan lett till att Wifog kan börja skala upp igen genom att ha ingått nya avtal med olika enkätsleverantörer och andra samarbetspartners. Vi arbetar nu för att inom en snar framtid kunna erbjuda fler tjänster än telefoni i Wifog plattformen. 
Utrullningen av Transiros Trike app i Manila försinkas kraftigt av de covid-19 relaterade nedstängningarna som råder i Filippinerna. Trots att landet är under lockdown, har vi i dagsläget   1500 Trikes uppkopplade till Transiros Trike produkt. Jag ser med tillförsikt på en ökning av antalet användare under hösten. 
Kommentarer till koncernens resultat samt respektive dotterbolags resultat finns längre fram i rapporten
Johan Eriksson, VD Transiro Holding AB