01:52:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Transiro Holding är ett teknikbolag. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Bolagets kunder återfinns inom en rad sektorer och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2022-04-08 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-13 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2021-09-23 14:14:19

Stockholm 2021-09-23

Transiro och Retailkedjan förlänger sin exklusiva avsiktsförklaring till den 15 oktober 2021. Bolagen är i slutskedet av förhandlingen om ett 10-årigt avtal där Transiro blir kedjans partner och affärssystemleverantör till butiker och huvudkontor.
 

Transiro och Retailkedjan är i slutskedet av förhandlingen och båda bolagen ser det möjligt att signera avtalet senast den 15 oktober 2021. Parterna är överens om förlängning av tid då det tillkommit fler områden som ska inkluderas i avtalet. 
Transiro kan inte heller nu gå ut med vilken kedja man är i slutförhandling med utan det informeras senast i samband med att avtalet är klart. Kedjan har fler än 150 st franchisebutiker och de ser stor potential och värde i att samarbeta med Transiro med längst erfarenhet av Järn-, Färg- och Byggbranschen i Sverige.
Avtalet är mera omfattande och till ett större värde än vad Transiro initialt kunde förutse. Affären bedöms uppgå till över 200 mkr över 10 år med positivt rörelseresultat redan första året även inräknat avbetalningen av förvärvet och expansion av verksamheten. När bolagen ingått avtalet kommer Transiro anställa 10-12 personer omgående för att möta de behov Retailkedjan behöver. 
Tidigare informerades att Transiro och LS Retail tecknat partneravtal att bli återförsäljare av kassa- och affärssystem som i grunden bygger på Microsoft Dynamics. Detta var ett viktigt steg till att kunna slutförhanda avtal med Retailkedjan.