14:04:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Transiro Holding är ett teknikbolag. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Bolagets kunder återfinns inom en rad sektorer och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-13 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2021-02-26 10:00:00
SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR JANUARI-DECEMBER 2020
 • Nettoomsättningen ökade med 10,6 procent till 16,6 MSEK (15,0 MSEK)
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 20,7 MSEK (19,6 MSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,1 MSEK (-6,6 MSEK)
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -3,0 MSEK (-1,2 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -9,5 MSEK (-6,6 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,79 SEK)
SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR FJÄRDE KVARTALET 2020
 • Nettoomsättningen minskade med 12,5 procent till 2,9  MSEK (3,4 MSEK)
 • Koncernens totala intäkter uppgick till 4,5  MSEK (8,0 MSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,6 MSEK (2,6 MSEK)
 • EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,2  MSEK (3,0 MSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -2,8 MSEK (2,6 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,03 SEK)

VD KOMMENTARER

Transiro rapporterar den  högsta nettoförsäljning någonsin för helåret 2020 trots motvind från covid-19 pandemin.  Den breda tillbakagången av utbud av mobilreklam i mobiloperatören Wifog  höll tillbaka intäkterna och påverkade  resultatet för koncernen negativt under helåret. Under fjärde kvartalet påverkades vi extra hårt då vi såg en tillbakagång i transportsektorn via mindre konsultintäkter och minskad nyförsäljning. Framåt sommaren ser jag med stor tillförsikt fram emot att försäljningen kommer att accelerera baserat på  de aktiviteter och offerter inom helt nya områden, vidareutveckling av Transiros tekniska plattformar och nya  prospekterade samarbeten och att marknaden för mobilreklam ser en återhämtning.

Bolaget har redan säkrat intäkter för 2021 om 7,2 MSEK genom återkommande licens och support intäkter

I slutet av januari meddelades att vi i partnerskap med Department of Public Safety and Traffic Management, lanserar en tjänst för att enkelt boka tricycles. Trikes är det vanligaste transportmedlet i Filippinerna med över 4,5 miljoner fordon.  Vi har mjukstartat tjänsten i Caloocan med 500 av stadens trike förare och vi ser att intäkter komma, dock från en låg nivå. Total finns 27.000 trikes i de regioner vi har tecknat avtal med hittills. Det är glädjande att vi nu har lanserat denna tjänst som bygger på vår egenutvecklade taxi plattform. För att få en jämförelse så finns det omkring 10.000 taxibilar i Sverige.  
Vi har under året anpassat Transiros  affärssystem Klartext, för den finländska marknaden och som start lanserat systemet till de två dominerande bolagen på Åland. En viktig milstolpe då detta är de första avtalen utanför Sverige. Vi har fått flera förfrågningar på systemet utomlands och kommer fokusera försäljning till våra grannländer under 2021. Under hösten lanserades också Klartext mobilapp, en stor nyhet inom bussbranschen  och en funktionalitet som effektiviserar verksamheten markant för bussbolags kunderna. Med mobilappen visas data i realtid från varje körning och systemet predikterar förseningar och stöd  för  andra affärskritiska parametrar. På grund av pandemin har vi inte sett intäkter från mobilappen ännu, utan vi fortsätter installera gratis hos kunderna för att stödja deras verksamhet.
I Wifog har vi en helt unik egenutvecklad lojalitets plattform.  Hittills är det en produkt vi själva använder i vår mobiloperatör där användarna kan omvandla poäng från aktiviteter till köpa mobilabonnemang. Vi lyfter fram värdet av den tid du spenderar i plattformen och inte hur mycket pengar du spenderar. Idag har vi ökat antalet användare i vår plattform till över 17.000 personer.
Vår affärsplan framåt är att kapitalisera och produktifiera den tekniska plattformen till flera marknader. Vi har presenterat den för flera bolag och ser ett stort intresse. Jag ser nya kunder både i Sverige och utomlands. Vi har under vintern arbetat med att produktifiera lojalitetsplattformen och har ett par offerter ute, jag återkommer med mer detaljer kring hur dessa affärer kan se ut.
 

Trots stora utmaningar startar vi 2021 med självförtroende. Jag förväntar mig accelererad efterfrågan på alla våra produkter och att takten på nya marknader intensifieras.

Johan Eriksson