15:36:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Transiro Holding är ett teknikbolag. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Bolagets kunder återfinns inom en rad sektorer och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-13 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2021-04-28 13:30:00

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR JAN-MARS 2021

➢ Nettoomsättningen minskade med 22 procent till 3,6 MSEK (4,6 MSEK)*

➢ Koncernens totala intäkter uppgick till 4,6 MSEK (5,2 MSEK)*

➢ Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK (-2,5 MSEK)*

➢ EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -1,1 MSEK (-1,0 MSEK)*

➢ Periodens resultat uppgick till -2,9 MSEK (-2,8 MSEK)*

➢ Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,008 SEK)*
Kommentarer från VD

Vi lyckas hålla resultatet före avskrivningar på samma nivå som kvartal 1 2020 genom effektivt och

strukturerat arbete med att minska kostnader på över 500 tkr för perioden. Under tiden för pandemin

har vi fått möjlighet att fortsätta vidareutveckla Transiros produkter och tjänster för att ännu bättre

möta den nu uppdämda efterfrågan som förväntas öka kraftfullt efter pandemin. I de nya funktioner vi

utvecklat, som efterfrågats av Transiros kunder, finns bland annat koppling mot skatteverket för Rot &

Rut-avdrag och integrerade swishbetalningar i Kassanova.

Pandemin sätter dessvärre hinder för företagets planerade tillväxt och nettoförsäljningen under

kvartalet sjunkit något jämfört motsvarande kvartal föregående år. Den största anledningen är minskad

försäljning av konsulttimmar samt minskad försäljning av nya licenser för Kassanova och Klartext.

Inom de branscher vi är verksamma i, har kunderna skjutit nya investeringar på framtiden.

De sämre siffrorna till trots (jämfört föregående) år känner jag tillförsikt, vi har flera stora affärer på

gång och hoppas under Q2 komma ut med spännande nyheter. Vi har bland annat fortsatt satsa på

försäljning av våra produkter och har under perioden öppnat försäljningskontor i Karlstad, där Transiro

anställt säljare.

Under kvartalet har vi lanserat en helt ny bokningtjänst i Manilla, Trikenow. Vi har redan 1500

Trikeförare registrerade i tjänsten och intresset i Filippinerna är fortsatt stort. Vi har omkring 27.000

Trikeförare att träffa och få in i vårt system. Intäkterna kommer när landet släpper sina restriktioner, vi

har intäkt per bokad resa genom bokningssystem. Parallellt med registera chaufförer satsar vi på

marknadsföring av tjänsten.

Jag vill avslutningsvis berätta om ett brev vi fick till Wifog som gjorde oss väldigt glada och hoppas fler

hittar vårt fina Wifog mobile erbjudande:

"Hej! Ville bara lämna feedback. Ett exempel på hur ert arbete förbättrar livet för åtminstone min familj.

Under de år jag har haft Wifog har jag lagt undan de pengar jag tidigare lade på mobilabonnemang.

Kan idag meddela att summan är uppe i 33.000 kr. Detta betalar min sons förskola i en bra bit över två

år och har också indirekt gett mig möjlighet att starta och driva eget företag. Jag hoppas ni får den cred

ni förtjänar. Helt otroligt fantastiska är ni och jag hoppas du som läser detta delar med dig till dina

kollegor. Tack, jag hoppas få använda Wifog livet ut."

 

Stockholm, 28 April 2021

VD, Johan Eriksson