14:30:39 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Transiro Holding är ett teknikbolag. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Bolagets kunder återfinns inom en rad sektorer och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-13 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2020-02-28 07:38:32

Stockholm 2020-02-28

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL FYRA 2019

Notera att jämförelsesiffror mellan 2018 och 2019 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2018 endast är Transiro Int. AB exklusive Transiro Retail AB (Sindas Informationssystem AB).
 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (0,8) 
 • Totala intäkter uppgick till 8,0 MSEK (3,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (-0,3)
 • Periodens resultat uppgick till 2,6 MSEK (-1,4) 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (-0,01)

Siffror inom parentes avser kvartal 4 2018.

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR JANUARI - DECEMBER 2019
 • Nettoomsättningen uppgick till 15,0 MSEK (2,3)
 • Totala intäkter uppgick till 19,7 MSEK (7,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,2 MSEK (-6,5)
 • Periodens resultat uppgick till -6,2 MSEK (-6,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,79 SEK (-0,24)

Siffror inom parentes avser januari - december 2018.

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2019-12-31, 78 465 231 aktier.

FÖRSLAG TILL UTDELNING

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2019. Bolaget har som ambition att i framtiden lämna utdelning till aktieägarna.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport ett 2020 2020-04-29

Halvårsrapport 2020 2020-08-28

Delårsrapport tre 2020 2020-10-30

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman planeras till den 8 maj 2020 i Bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och NGM Nordic MTF's hemsidor från den 3 april 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.12.31)
 • Transiro tecknade avtal med Bolist om affärssystemet Kassanova för deras nya konceptbutikskedja Järnia Outlet, värde omkring 600 tkr under 2019
 •  
 • Transiro utökade avtalet med flygplatsen i Manila och ska leverera taxisystem för att hantera flygplatsens egna taxiflotta
 • Det slutliga utfallet av företrädesemissionen visade att företrädesrätten utnyttjades till ca 10 %, det vill säga ca 1,4 miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 77% vilket innebär att Transiro Int. AB tillfördes ca 12,4 miljoner kronor före emissionskostnader
 • Bolaget tecknade avtal för Kassanova Affärssystem med Tapet & Färglagret i Höganäs
 • Transiro har utökat antalet aktieägare med omkring 3000 st genom en ägarspridning med hjälp av Dividend Sweden AB
 • VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
 • Transiro har emitterat 100 000 000 aktier som betalning för Wifog Sverige AB till Vertical Ventures AB
 • Transiro genomförde en företrädesemission om 12,5 miljoner kronor vilket motsvarade 156 930 462 aktier. Emissionen tecknades till omkring 26 miljoner kronor vilket betydde att de utan företräde och garanter inte fick någon tilldelning.
 • Transiro tecknade avtal med Åländska bussbolaget Viking Line Buss för Klartext systemet
 • Transiro tecknade avtal med Åländska bussbolaget Williams buss ägt av Rederi AB Eckerö för Klartext systemet.
 • Bolaget tecknade avtal för Klartext Bussbokning med fyra nya bussbolag
 • Transiro har påbörjat arbetet med en app för Klartext
 • Bolaget har tecknat avtal för Kassanova Affärssystem med två nya butiker anslutna till Bolist
 • Transiro säkrade intäkter för 6,95 miljoner kronor fram till och med december 2020 genom förlängning av befintliga support- och licensavtal för Klartext Bussbokning och Kassanova Affärssystem. 
 • Transiros dotterbolag Sindas Informationssystem AB bytte namn till Transiro Retail AB
 • Bolaget har beslutat att förvärva Wifog Sverige AB från Vertical Ventures AB
 • Bolaget har beslutat om en riktad emission om 100.000.000 aktier till Vertical ventures för att betala förvärvet av Wifog Sverige AB