18:49:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Transiro Holding är ett teknikbolag. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Bolagets kunder återfinns inom en rad sektorer och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2022-04-08 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-13 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2020-08-28 08:56:10

VD har ordet

Vi har nu stängt halvåret 2020 och jag konstaterar att trots den pågående Covid-19 pandemin så fortsätter vi öka vår omsättning främst genom ett mycket starkt halvår för bussplaneringsverktyget Klartex. 
Ingen av Transiros över 300 kunder inom buss och retail har sagt upp sina avtal. Detta trots att bussbranschen naturligtvis har tuffa tider då i princip hela turistnäringen i Sverige avstannat. Vi har till och med tagit vunnit nya avtal under kvartalet.
Bakgrunden är bolagets långa affärsrelationer med med samtliga kunder och det faktum att Transiros system ofta är grunden kundernas verksamhet.  
MobilApp för Klartext bussplaneringUnder sommaren lanserade vi en ny produkt; Klartext Mobil. MobilAppen kommer ytterligare effektivisera kundernas verksamhet. Vi har installerat mobilAppen hos ett par utvalda pilotkunder och deras återkoppling är mycket positiv. Lanseringsstrategin är som jag tidigare skrivit om att alla befintliga kunder får använda mobilAppen gratis under en tremånadersperiod, vi känner oss säkra på att de flesta kommer att abonnera. Jag hade förhoppning om intäkter under kvartal 3 men det kommer nu under kvartal 4 istället, förseningen beror på att kunderna inte mäktade med nyinstallationer under sommaren
 

Wifog lanserar spännande erbjudande till studenterVi tar ett nytt grepp om vår mobiloperatör verksamhet och kommer fokusera på studenter. Inom kort lanserar vi ett helt nytt erbjudande och utnyttjar den stora marknadsföring pott om 15 miljoner kronor vi har hos Studentkortet. Vårt erbjudande är 170kr per månad för 20GB data och fria samtal och sms vilket vi ser som mycket attraktivt jämfört våra konkurrenter.
 

Asiatiska verksamhetenUnder rådande omständigheter kan vi inte vara med i upphandlingen om en förlängning av avtalet med på Pulo Gebang i Jakarta. I Filippinerna har verksamheten begränsats kraftigt av nedstängningen av samhället. 
 

Fortsatt vidareutveckling av våra produkterVi har över 300 b2b kunder för våra båda affärssystem till Retail och Bussbranschen, inom båda dessa affärer är det långa säljcykler, inget ovanligt med över 18 månaders bearbetning. Transiros produkt Kassanova är helt nyutvecklad och vi hör ofta från våra kunder vad lättarbetad produkten är samt enkel att komma igång med. 
Vår strategi är att arbeta med merförsäljning till befintliga kunder, nya funktioner och nya tilläggsprodukter som KlartextMobilApp.
 

Johan Eriksson VD 
SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR APRIL-JUNI 2020

Jämförelsesiffror inom parentesen avser år 2019. Notera att det inte är rättvist att jämföra då 2019 är utan dotterbolaget Wifog Sverige AB vilket förvärvades i december 2019
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 4,6 MSEK (3,6 MSEK)
  • Koncernens totala intäkter uppgick till 5,8 MSEK (3,6 MSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,6 MSEK (-2,1 MSEK)
  • Periodens resultat uppgick till -2,6 MSEK (-3,1 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,04 SEK)

SAMMANFATTNING AV TRANSIROKONCERNEN FÖR JAN-JUNI 2020

Jämförelsesiffror inom parentesen avser år 2019. Notera att det inte är rättvist att jämföra då 2019 är utan dotterbolaget Wifog Sverige AB vilket förvärvades i december 2019

 
  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 9,2 MSEK (8,3 MSEK)
  • Koncernens totala intäkter uppgick till 11 MSEK (8,4 MSEK)
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,0 MSEK (-5,0 MSEK)
  • Periodens resultat uppgick till -6,6 MSEK (-6,6 MSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,08 SEK)