03:48:39 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorInformationsteknik
IndustriProgramvara
Transiro Holding är ett teknikbolag. Bolaget är verksamma inom digital orderhantering för transport- och logistikbranschen. Affärsidén är att erbjuda kunderna digitala lösningar som exempelvis hanterar information om ankomsttider, fordon i närheten samt information om hur förarna kan köra mer miljövänliga sträckor. Bolagets kunder återfinns inom en rad sektorer och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-11 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2022-04-08 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-13 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2019-05-10 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-02 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2018-05-17 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-22 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning TIRO 0.00 SEK
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2020-05-06 11:53:14

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2020

Notera att jämförelsesiffror mellan 2019 och 2020 inte går att jämföra rättvist då siffrorna för 2019 endast är Transiro Int. AB exklusive Wifog Sverige AB.
 • Nettoomsättningen uppgick till 4,6 MSEK (4,7) 
 • Totala intäkter uppgick till 5,2 MSEK (4,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (-2,8)
 • Periodens resultat uppgick till -2,8 MSEK (-3,5) 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,008 SEK (-0,06)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2019.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till 0,5 MSEK (1,2)
 • Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (1,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,0 MSEK (-2,2)
 • Periodens resultat uppgick till -2,2 MSEK (-2,8)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,007 SEK (-0,05)

Siffror inom parentes avser kvartal 1 2019.

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2020-03-31, 335 395 693 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER
 • Halvårsrapport 2020 2020-08-28
 • Delårsrapport tre 2020 2020-10-30

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2020.01.01 - 2020.01.31)
 • Transiro genomförde en företrädesemission vilken tecknades till omkring 207%. Transiro Int. AB tillfördes hela emissionsbeloppet på omkring 12,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
 • Transiro genomförde en riktad emission på 85 000 000 aktier till kursen 0,07 kr/aktie till en grupp investerare.

VD har ordet

Första kvartalet är avklarat under vilket vi har tacklat flera utmaningar och jag är glad att Transiro idag består av flera dotterbolag med olika affärsområden. Tack vare den strategi jag och styrelsen arbetar med för att bredda bolagets verksamhet kan vi hantera kriser som covid-19 pandemin. Vi som bolag är självklart påverkade och jag skall nedan beskriva situationen. Vi har inte permitterat någon utan vi gör tvärtom och tänker anställa istället. Just nu letar vi fler medarbetare till mjukvaruutveckling, sälj och marknad för alla våra affärsområden.

För alla som inte följt bolaget nära har vi nu tre helägda dotterbolag med egna produkter och resultatansvar. Transiro Retail utvecklar och säljer affärssystemet Kassanova till återförsäljare inom  Järn, Färg och Bygghandel. Transiro ECO Transport utvecklar och säljer affärssystemet Klartext för bussbranschen med linjetrafik, skolskjutsar och turisttrafik. Nya tillskottet i koncernen är Wifog Sverige AB där vi utvecklat och driver en virtuell mobiloperatör samt Wifog's egenutvecklade lojalitets plattform.

Covid-19 pandemin påverkar givetvis även Transiro. Vi ser att kunderna inom bussbranschen har det kämpigt och då främst de bolag som har fokus på turisttrafik. Än så länge är det bara två mindre av våra 140 bussbolagskunder som ansökt om konkurs. Vi ser ingen stor risk att övriga kunder säger upp avtalen då Klartext är välintegrerat i deras verksamhet, men vi får avvakta kommande månader för att kunna se eventuella följdkonsekvenser av pandemin. Positivt är att vi fortsätter skicka ut offerter till nya potentiella kunder varav några är riktigt stora. 

Vi närmar oss lansering av den nya mobil-Appen kopplat till Klartext, en mycket efterfrågad produkt från våra kunder. Jag har själv testkört appen dagligen under 2 månader och det fungerar perfekt. Med denna app kommer bussbolagens trafikledningar kunna pusha ut körorder och schema till sina chaufförer och därigenom effektivisera sin verksamhet. Via appen kan trafikledningarna i realtid följa turen, se all data kring körningen och lättare fakturera baserat på fakta. Vår affärsmodell tar betalt per app-användande chaufför och månad, våra kunder har tillsammans ca 8 000 chaufförer som dagligen använder vårt system. På grund av covid-19 och de svårigheter våra kunder kan stå inför kommer appen lanseras som en kostnadsfri test till alla kunder fram till Q3 och därefter får man betala om man vill fortsätta att använda den. Jag tycker det är viktigt få ut appen och därigenom visa vilken effektivisering kunderna uppnår. 

För Transiro Retail ser vi ännu inga kunder som påverkats av covid-19 då järn, färg och bygghandeln har ett uppsving och ökad försäljning. Däremot så är investeringsviljan avmattad, dvs vår konsultverksamhet gentemot handlare har minskat. Historiskt har vi kunnat sälja mycket utveckling gentemot retail och få betalda projekt, nu är det svårare och vi bekostar nyutveckling själva. Det kan man se i balansrapporten som aktiverat arbete.

Vår senaste investering, Wifog Sverige AB, har under första kvartalet brottas med bedrägeri i lojalitets plattformen. Det betyder att vi haft användare som missbrukat tjänsten att titta på reklamfilm, via robotar eller liknande. Konsekvensen för oss blev att vi fick stänga ned tittandet på reklamfilmer från vår leverantör och börja rensa bort dessa användare. Med detta tappade vi 240 tkr i Q1 2020 jmf vad Wifog genererade under Q1 2019 i reklamfilm försäljning. Sedan slutet av mars är vi åter i drift med reklamintäkter. Värt att notera är att marknaden för rörlig reklam har havererat under Covid-19. Vilket kommer att påverka Wifog. För att kompensera bortfallet har vi glädjande nog sett en ökning av online-försäljningen. Inför årsstämman kommer jag presentera hur många användare vi har i vår lojalitetplattform samt hur många som använder Wifog Mobile. Vi har  fokus på att hitta bra erbjudanden i lojalitets plattformen samt arbetar med att ta fram en strategi för hur vi kan få fler se att Wifog erbjuder marknadens lägsta priser på mobilabonnemang.

Vad gäller vår verksamhet i Filippinerna och Indonesien är det just nu helt stop. Båda länderna är i lockdown och ingen verksamhet bedrivs. Vårt installerade säkerhetssystem på MIAA med in-/utfarts kontroller ligger på on-hold tills vidare och för tillfället är det ingen större flygverksamhet på MIAA flygplats. I Indonesien har vi dragit i handbromsen , vilket har påverkat bolaget negativt med en avskrivning på 160 000 kr.

Nettoomsättningen i koncernen har hållits uppe bra trots att vi sålt färre konsulttimmar än tidigare och vi ligger på samma nivå som 2019. Som jag skrev tidigare har vi lagt tid på att utveckla bolagets produkter istället och därigenom aktiverat arbete, det syns under totala intäkter. Vi minskar förlusterna jämfört med Q1 2019 med ca 20 % och jag räknar med att omsättningsmålet på 30 MSEK för helåret 2020 kommer att nås genom en kombination av fortsatt positiv utveckling av de nya affärerna som ska lanseras under året och ytterligare förvärv för att stärka vår affär för framtiden.De risker jag ser är självklart kopplade till den pågående pandemin, men för att knyta ihop med vad jag inledde med står Transiro idag på flera olika affärsområden vilket självklart minskar riskerna och styrelsen och jag fortsätter leta intressanta bolag att förvärva som stärker vårt erbjudande.  

Johan Eriksson, Verkställande Direktör