14:28:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
Umida Group innehar verksamhet inom dryckesbranschen. Verksamheten utgår ifrån koncernens dotterbolag inkluderande Götene Vin & Spritfabrik, Vinfabriken samt Cefour International. Idag producerar och importerar koncernen alkoholhaltiga- och icke alkoholhaltiga drycker samt övriga flytande livsmedel. En del av produkterna säljs även under egna varumärken. Koncernen innehar verksamhet på global nivå, med huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-13 Ordinarie utdelning UMIDA B 0.00 SEK
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-26 Årsstämma 2018
2019-05-31 Ordinarie utdelning UMIDA B 0.00 SEK
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-28 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning UMIDA B 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2017
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-19 Ordinarie utdelning UMIDA B 0.00 SEK
2017-06-16 Årsstämma 2016
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-23 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-18 Split UMIDA B 100:1
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-14 Årsstämma 2015
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-09 Ordinarie utdelning UMIDA B 0.00 SEK
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Extra Bolagsstämma 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-23 Årsstämma 2014
2015-04-17 Ordinarie utdelning UMIDA B 0.00 SEK
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-19 Extra Bolagsstämma 2014
2014-12-09 15-7 2014
2014-11-25 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-03 Split UMIDA B 50:1
2014-08-26 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-16 Ordinarie utdelning UMIDA B 0.00 SEK
2014-04-15 Årsstämma 2013
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-04 15-7 2013
2013-11-20 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-10-16 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-28 Ordinarie utdelning UMIDA B 0.00 SEK
2013-03-27 Årsstämma 2012
2013-02-22 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-24 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-20 Årsstämma 2011
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-16 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-11 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-13 Ordinarie utdelning UMIDA B 0.00 SEK
2011-04-12 Årsstämma 2010
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2019-09-11 12:11:18

VD-brev från Umida Group AB, september 2019

Efter en sommar av intensivt arbete har hösten börjat i samma höga tempo för Umida. Vi har tagit ytterligare stora och strategiskt viktiga steg i den turn-around av bolaget som inleddes i våras och som skall vara helt genomförd under senhösten.

Dels har vi efter beslutet om avveckling av vår produktionsanläggning i Götene slutit avtal med tre nya produktionspartners efter en noggrann och omfattande utvärderingsprocess.  Målsättningen har varit att upphandla nya produktionspartners för hela vårt produktsortiment med en säkerställd kombination av hög kvalitet och attraktiv kostnad per produkt. Dessutom har det varit viktigt att möjliggöra en flexibel "fit for purpose" lösning där Umida kan minska den kapitalbindning vi tidigare haft genom tidiga inköp av råvaror och insatsmaterial med relativt lång tid till försäljning.

De avtal vi nu slutit med AB No 1 Brands, Herrljunga Cider AB samt Bouquet AB avser produktion av bolagets spritprodukter, portföljen av glöggprodukter samt matlagningssortimentet och är på villkor vi är nöjda med. Då vi tillsammans med våra partners kunnat samordna inköp av både råvaror och insatsmaterial har vi kunnat pressa en hel del priser, vilket lett till att vi även med de nya avtalen kan behålla i stort sett samma bruttomarginal per produkt som tidigare. Samtidigt förbättrar vi som en följd av flexibiliteten i produktionen vårt kassaflöde avsevärt.

Det andra viktiga steget är en framgångsrik avyttring av samtliga inventarier i Götene Vin & Spritfabrik. Försäljningen inbringar totalt 10,5 MSEK brutto, vilket är i linje med inventariernas marknadsvärde. Avyttringen medför en resultateffekt av engångskaraktär på totalt 3,1 MSEK under det tredje kvartalet samt frigör kapital. Det faktum att det är NO.1 Brands (Markbolaget Sverige AB), en av våra nya strategiska produktionspartners, som förvärvar inventarierna och samtidigt anställer vår kvalitetschef från Götene-fabriken gör oss extra trygga i att de kommer att kunna producera våra produkter med samma höga kvalitet som tidigare. Övertagande av utrustningen och start av produktionen hos NO.1 Brands sker successivt under hösten.

NO.1 Brands har de senaste åren byggt upp en toppmodern spritfabrik i Vänersborg som producerar samtliga produkter till bolagets omfattande försäljning i bl a Tyskland. Med den produktionsutrustning de nu förvärvar från oss kommer de att kunna fortsätta sin framgångsrika utveckling och öka sin kapacitet för produktutveckling ytterligare. Bolaget ägs och drivs av två erkänt duktiga och kapitalstarka entreprenörer som har höga ambitioner med NO.1 Brands.

Kvar på vår lista av större turn-around-åtgärder är försäljningen av vår fastighet i Götene. Vi har under våren/sommaren tecknat två nya långa hyresavtal med en extern hyresgäst om ytterligare totalt ca 2 800 m2. Detta medför att vi fortsätter att successivt krympa våra egna lokalytor, och med fler hyresgäster i fastigheten ökar även attraktionen för en ny fastighetsägare. Vår plan är att helt lämna lokalerna i Götene under 2020, men exakt tidpunkt och villkoren för vår avflyttning är en del av den förhandling som nu sker med potentiella köpare av fastigheten. Min ambition är fortfarande att avyttra fastigheten under det innevarande tredje kvartalet.

Allra viktigast när vi blickar framåt för bolaget är dock den löpande försäljningen. Vårt fokus på att växa Brand For Fans-portföljen både i Sverige och på exportsidan är fortsatt prioriterat. Vår storsäljande och prisvinnande Motörhead Premium Dark Rum fortsätter att skörda framgångar, senast genom en viktig offertvinst hos alkoholmonopolet i Finland. 

Även andra produkter i portföljen växer enligt plan och utöver redan lanserade produkter är innovationstempot högt - fler nyheter är att vänta inom kort.

Vi har som mål att under resterande del av 2019 etablera Brand For Fans produkter på tre nya marknader. Detta kommer inte att ge några märkbara volymer under innevarande år men det successiva etableringsarbetet vi nu gör skall ge framgångar under 2020 och framåt.

I övrigt kan nämnas att vi har en stabil försäljning av vårt matlagningssortiment där vår nya partner AB Tage Lindblom gör ett mycket bra arbete. Vi börjar även få in större orders på glögg inför den kommande säsongen, både från svenska och nordiska kunder och vi arbetar parallellt med att säkra listningar inför en kommande lansering av vårt alkoholfria vin, Le Petite Beret, både i dagligvaruhandeln såväl som på Systembolaget. Mer om det längre fram.

Jag avslutar detta VD-brev med att bjuda alla aktieägare med vänner att komma och träffa oss live på Stockholm Beer & Whisky Festival 2019. De två långhelgerna 26-28 september samt 3-5 oktober kommer vi att finnas på plats i två montrar, varav en är dedikerad för Motörhead-portföljen. Kom och prova våra produkter och träffa våra duktiga medarbetare - väl mött!