17:07:34 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaSmall Cap Helsinki
SektorFinans
IndustriÖvriga finansiella tjänster
United Bankers är verksamma inom finansbranschen. Banken erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster inom kapital- och fondförvaltning, samt strukturerade placerings- och företagslån. Rådgivningen täcker en stor del av de större finansmarknaderna på global nivå och innefattar både noterade – och onoterade bolag, samt ett urval av börsnoterade fonder och derivat. Banken grundades under 1986 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.

Kalender

2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-03-23 Årsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-03-22 Ordinarie utdelning UNITED 0.51 EUR
2021-03-19 Årsstämma 2021
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-01 Ordinarie utdelning UNITED 0.43 EUR
2020-03-31 Årsstämma 2020
2020-03-04 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-21 Ordinarie utdelning UNITED 0.41 EUR
2019-03-20 Årsstämma 2019
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-23 Ordinarie utdelning UNITED 2.00 EUR
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-20 Ordinarie utdelning UNITED 1.00 EUR
2017-03-17 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-25 Ordinarie utdelning UNITED 2.35 EUR
2016-03-23 Årsstämma 2016
2016-02-18 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-03-25 Ordinarie utdelning UNITED 1.38 EUR
2015-03-24 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2021-12-30 13:30:00

United Bankers Oyj

PÖRSSITIEDOTE 30.12.2021 kello 14:30

UB Omaisuudenhoito Oy kasvattaa omistusosuuttaan UB Finnish Property Oy:ssä

United Bankers Oyj:n tytäryhtiö UB Omaisuudenhoito Oy ostaa 30.12.2021 allekirjoitettujen kauppakirjojen mukaisesti yhteensä vähintään 5 prosentin ja enintään noin 28,1 prosentin lisäosuuden tytäryhtiöstään UB Finnish Property Oy:stä, joka on UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen myyntiä ja markkinointia tukeva yhtiö. Myyjinä ovat UB Finnish Propertyn perustajaosakkaat tai heidän määräysvaltayhteisönsä, ja he edustavat Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt -rahaston myyntiä ja salkunhoitoa. Kauppahinnaksi on sovittu yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa, mikäli koko 28,1 prosentin omistusosuuden hankinta toteutuu.

Kauppasumma maksetaan pääosin suunnatulla osakeannilla UB Omaisuudenhoidon osakkeina. Tarkoituksena on myös toteuttaa toinen osakevaihto, jossa United Bankers tarjoaa suunnatulla osakeannilla myyjien merkittäväksi United Bankersin uusia osakkeita yhteensä arviolta noin 240000 kappaletta. Osakeannissa käytettävä osakekurssi on 13,63 euroa, mikä vastaa kauppakirjan allekirjoitusta edeltävän kahden kuukauden kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia. Myyjät käyttävät merkintöjen maksuun saamiaan UB Omaisuudenhoidon osakkeita. Kaupan ja suunnattujen osakeantien arvioidaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Järjestelyn toteutuminen kokonaisuudessaan on ehdollinen Verohallinnon lainvoimaiselle ennakkoratkaisulle.

Omistusjärjestely edistää United Bankersin tavoitetta yksinkertaistaa organisaatiorakennettaan. Kaupan jälkeen UB Omaisuudenhoidon omistusosuus UB Finnish Propertyssä kasvaa noin 79,1 prosenttiin. Järjestelyllä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta United Bankers -konsernin kuluvan tai seuraavan tilikauden liikevaihtoon tai liikevoittoon.

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt on osa United Bankersin reaaliomaisuussijoitustuotteiden perhettä, johon kuuluvat kiinteistö- ja metsäomaisuus- sekä kiinteistö- ja infrayhtiöiden osakkeisiin sijoittavat rahastot. UB Suomi Kiinteistöt -rahaston toiminta käynnistyi tammikuussa 2019 ja joulukuussa 2021 sen pääomat olivat noin 207 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380236

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankers -konsernin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 137 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (30.6.2021). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 34,4 miljoonaa euroa ja operatiivinen liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 4,2 miljardia euroa (30.6.2021). United Bankers Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankersiin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

https://unitedbankers.fi/fi