19:47:36 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Veidekke är ett bygg- och fastighetsbolag inriktade mot affärsområdena anläggning, bygg och bostad. Idag erbjuder bolaget tjänster inom vägunderhåll, VA-lösningar, samt industribyggnation. Inom sektorerna bygg och bostad fokuserar bolaget på nyproduktion och renovering, samt förvärv och utveckling av fastigheter. Verksamhet innehas på global nivå, med störst närvaro på den skandinaviska marknaden. Bolaget grundades 1936 och har sitt huvudkontor i Oslo.

Kalender

2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Ordinarie utdelning VEI 5.75 NOK
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-04 Bonusutdelning VEI 22.5
2020-12-03 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-07 Ordinarie utdelning VEI 0.00 NOK
2020-05-06 Årsstämma 2020
2020-02-11 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-09 Ordinarie utdelning VEI 5.00 NOK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-03 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Ordinarie utdelning VEI 5.00 NOK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Ordinarie utdelning VEI 4.50 NOK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-03 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Ordinarie utdelning VEI 4.00 NOK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Ordinarie utdelning VEI 3.50 NOK
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-05 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-14 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-07 Årsstämma 2014
2014-02-13 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-07 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-07 Ordinarie utdelning
2013-05-07 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-06 Årsstämma 2013
2013-02-14 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-08 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-15 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-11 Ordinarie utdelning
2012-05-11 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-10 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-03 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-11 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Ordinarie utdelning
2011-05-04 Årsstämma 2011
2011-02-10 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-04 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-12 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-06 Ordinarie utdelning
2010-05-05 Årsstämma 2010
2010-02-11 Bokslutskommuniké 2009
2009-05-08 Ordinarie utdelning
2008-05-08 Ordinarie utdelning
2007-05-08 Ordinarie utdelning
2006-05-07 Ordinarie utdelning
2021-03-25 07:30:00

Etter stabile markeder i 2020 forventer Veidekke at den svært høye aktiviteten i entreprenørmarkedet vil fortsette, med vekst i alle tre skandinaviske land i 2022.

- Markedene for entreprenørbransjen har vist seg å komme godt gjennom covid-19-pandemien så langt. Ordreinngang, omsetning og lønnsomhet var stabil gjennom fjoråret og gir bransjen et godt grunnlag for aktiviteten fremover. Stabil aktivitet betyr gjerne også bedre tilgang på kompetanse og større forutsigbarhet enn i tider med store svingninger, sier Jimmy Bengtsson, konsernsjef i Veidekke ASA.

Hovedtrekkene for Skandinavia er flat til svakt positiv vekst, fra et allerede høyt aktivitetsnivå. I det norske entreprenørmarkedet anslår Veidekke vekst på 1 % i år og 2 % neste år. I det svenske markedet ventes nullvekst i år å snu til 2 % økning i 2022. I det danske markedet er det ventet 3 % vekst i 2022, etter nedgang anslått til 5 % i 2021.

Om markedet totalt er stabilt, er det betydelig bevegelse under overflaten, med tilhørende muligheter for entreprenørene:

Forventningen om at covid-19-pandemien ville svekke etterspørselen etter boliger ble grundig avkreftet i året som gikk. Boligmarkedet viser tvert om en svært positiv utvikling, og prognosen for 2021 er kraftig oppjustert, spesielt i Norge og Sverige. Det er ventet et godt tilsig av nye prosjekter og 5 % produksjonsvekst i 2022.

Anleggsmarkedet er ventet å vokse med 6 % i år og 3 % neste år. Den kraftige veksten i samferdsel ser ut til å fortsette, med flere større baneutbygginger i både Sverige og Norge og et godt veimarked. Også i sidemarkedet asfalt er utsiktene gode, med ventet vekst på 9 % i Norge i år, etter et meget svakt 2020.

De største utfordringene fremover kommer trolig i segmentet private yrkesbygg, der produksjonen er ventet å falle ut 2022. Med reiserestriksjoner og store deler av det skandinaviske arbeidslivet plassert på hjemmekontor, er det mindre etterspørsel etter både hoteller og kontorer, og det vil sannsynligvis ta tid før disse markedssegmentene finner fotfestet igjen.

I Norge trakk også kommunesektoren kraftig i bremsen i 2020, og nye igangsettelser stoppet opp. Kommunesektoren står for utbygging av blant annet skoler og omsorgsboliger og er derfor en stor og svært viktig kunde for entreprenørnæringen.

Veidekkes markedsrapport publiseres torsdag 25. mars kl. 08.30. Fremleggelsen kan følges via webcast fra www.veidekke.com

For mer informasjon, ta kontakt med:
Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke ASA, +47 976 75 434, Kristoffer.Eide.Hoen@veidekke.no

Veidekkes pressebilder  (https://veidekke.fotoware.cloud/fotoweb/archives/5028-Pressebilder-Veidekke/)

Abonner på meldinger fra Veidekke (http://veidekke.com/no/borsmeldinger/abonner-pa-meldinger/)

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag NOK 38 milliarder, og halvparten av de 8 100 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.