12:55:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Finland
SektorTjänster
IndustriIndustri
Viafin Service är verksamma inom servicebranschen. Bolaget erbjuder ett brett utbud av underhåll och teknisk service för ett flertal branscher. Branscher som bolaget är fokuserade mot är bland annat små- och medelstora företagskunder inom pappers- och massaindustrin, samt energi- och kemisektorn. Verksamheten utgår utifrån flertalet dotterbolag med vardera affärsinriktning. Bolaget har sitt huvudkontor i Esbo.

Kalender

2021-08-09 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-21 Ordinarie utdelning VIAFIN 0.35 EUR
2021-04-20 Årsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-22 Ordinarie utdelning VIAFIN 0.16 EUR
2020-04-22 Bonusutdelning VIAFIN 0.09
2020-04-21 Årsstämma 2020
2020-02-10 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Ordinarie utdelning VIAFIN 0.00 EUR
2019-09-10 Kvartalsrapport 2019-Q2
2021-11-08 07:00:00

VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 8.11.2021 kello 8:00.

Liiketoiminta kehittyi ennakoidun mukaisesti, yhtiö säilyttää kuluvan vuoden ohjeistuksen muuttumattomana

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Heinä-syyskuun 2021 pääkohdat
  • Liikevaihto oli 15,0 (14,2) miljoonaa euroa, nousten 5,7 prosenttia.
  • Käyttökate (EBITDA) oli 1,0 (1,5) miljoonaa euroa eli 6,9 % liikevaihdosta, laskien 32,1 prosenttia.
  • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 0,9 (1,4) miljoonaa euroa eli 5,9 % liikevaihdosta, laskien 35,6 prosenttia.
  • Viafin Service tiedotti 9.8.2021 antavansa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2021: Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (57,9 M€ vuonna 2020) ja koko tilikauden liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA) olevan 6-8 prosentin välillä suhteessa liikevaihtoon.
  • Viafin Service tiedotti 9.8.2021 omien osakkeiden osto-ohjelman aloituksesta.
  • Viafin Service tiedotti 23.9.2021 Viafin GAS Oy:n saamasta merkittävästä sopimuksesta kaasun siirtoalustan kunnossapitopalveluiden toimittamisesta Gasgrid Finland Oy:lle.
Tammi-syyskuun 2021 pääkohdat
  • Liikevaihto oli 41,3 (42,5) miljoonaa euroa, laskien 2,9 prosenttia.
  • Käyttökate (EBITDA) oli 2,7 (4,2) miljoonaa euroa eli 6,6 prosenttia liikevaihdosta, laskien 34,4 prosenttia.
  • Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 2,3 (3,7) miljoonaa euroa eli 5,5 prosenttia liikevaihdosta, laskien 39,4 prosenttia.

Avainluvut

(1 000 euroa) 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Liikevaihto 15,0 14,2 41,3 42,5 57,9
Käyttökate (EBITDA) 1,0 1,5 2,7 4,2 5,3
EBITDA % 6,9 % 10,8 % 6,6 % 9,8 % 9,1 %
Liikevoitto ilman 0,9 1,4 2,3 3,7 4,7
liikearvon poistoja
(EBITA)
EBITA % 5,9 % 9,7 % 5,5 % 8,7 % 8,1 %

Toimitusjohtaja Mika Riekkolan katsaus:

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä kunnossapitopalveluiden markkina kehittyi ennakoimamme mukaisesti toimialalle tyypillisen sesonkiajan ajoittuessa tänä vuonna pääosin syys-marraskuulle. Tammi-syyskuun liikevaihtomme oli 41,3 miljoona euroa, heinä-syykuun liikevaihdon ollessa 15,0 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 2,3 miljoonaa euroa (5,5 % liikevaihdosta) ja heinä-syyskuun liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 0,9 miljoonaa euroa (5,9 % liikevaihdosta). Heinä-syyskuun EBITA:n lasku vertailukauteen nähden johtui pääosin vertailukauden erittäin korkeasta 9,7 %:in suhteellisesta kannattavuustasosta ja kunnossapitoseisakkien painottumisesta kuluvana vuonna enemmän Q4:lle (loka-marraskuulle) kuin Q3:lle. Kokonaisuudessaan syksyn ja talven markkinanäkymä on vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna paremmalla tasolla mm. teollisuuden kuluvan vuoden aikana julkistamien ja käynnistämien investointihankkeiden edetessä.

Julkistimme katsauskaudella merkittävän kunnossapitopalvelusopimuksen Gasgrid Finland Oy:n kanssa. Tämä nelivuotinen sopimus jatkaa Gasgrid Finland Oy:n ja Viafin GAS:in pitkään jatkunutta yhteistyötä ja vahvistaa asemaamme markkinoiden johtavana kaasujärjestelmien kunnossapitokumppanina. Vahva asemamme asiakkaidemme kumppanina mahdollistaa hyvän pohjan liiketoimintamme kehittämiselle ja tukee myös tavoitteitamme olla mukana edistämässä tulevaisuuden energiajärjestelmien ja -ratkaisujen kehitystä.

Jatkoimme strategiamme mukaista huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan maantieteellistä laajentumista. Julkistimme katsauskauden jälkeen uudet huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan toimipisteet Äänekoskelle ja Kokkolaan palvelemaan alueellisia teollisuuskeskittymiä. Jatkamme työtä maantieteellisen laajentumisen osalta ja valmistelemme parhaillaan uuden alueyksikön perustamista huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaamme.

Vuoden viimeisen neljänneksen osalta markkinatilanne näyttää vahvalta sekä kunnossapito- että projektipalveluiden osalta. Koronapandemia vaatii edelleen varotoimenpiteitä ja joustavuutta yksiköiltämme, mutta katsauskauden aikana vaikutukset työmaihin ovat olleet maltilliset. Viemme määrätietoisesti kasvuhankkeitamme eteenpäin ja pyrimme olemaan jatkossakin markkinoiden tehokkain ja asiakaslähtöisin toimija. Jatkamme lisäksi strategiamme mukaisten yritysostokohteiden systemaattista arviointia omistaja-arvoa painottaen.

Säilytämme taloudellisen ohjeistuksemme ennallaan: Arviomme yhtiön liikevaihdon kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna (57,9 M€ vuonna 2020) ja koko tilikauden liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA) olevan 6-8 prosentin välillä suhteessa liikevaihtoon.