14:20:27 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.

Kalender

2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2021-10-18 08:30:00

Kliniken för Onkologi vid Linköpings Universitetssjukhus har startat en multicenterstudie för att identifiera Biomarkörer för avancerad bukspottkörtelcancer som behandlas med cytostatika. Studien utförs i samarbete med VibroSense Dynamics (VibroSense) som bistår med råd och dataextrahering samt analys av data. Studierna syftar till att undersöka hur nerver i fötter och händer påverkas av cytostatikabehandling.

Studien ska genomföras på tre kliniker på sjukhusen i Linköping, Jönköping och Kalmar på inledningsvis 75 patienter under två år. Syftet med studien är bland annat att identifiera och utforska biomarkörer för förutsägelse av utfall och negativa effekter i samband med cytostatikabehandling för att föreslå framtida biomarkörer för individualiserade behandlingsbeslut.

I detta ingår att undersöka det potentiella värdet att upptäcka behandlingsinducerade nervskador tidigt med hjälp av VibroSense Meter® II.
  • Behandling av cancer med cytostatika är av yttersta vikt för en bra vård av patienterna, men har vanligtvis ett litet terapeutiskt fönster, d.v.s. det är en liten skillnad mellan doser som resulterar i en terapeutisk effekt och doser som resulterar i toxicitet. Att hitta bättre verktyg för individualiserad behandling är därför oerhört viktigt.  Vi vill därför identifiera nya Biomarkörer för att optimera behandlingen av patienter med avancerad bukspott-körtelcancer. Vi ser fram emot att undersöka Multifrekvens Vibrametri och metodens potential för att förbättra behandlingen och övervaka utvecklingen av nervskador för en mer individ anpassad vård, säger Henrik Green professor vid Linköpings Universitetssjukhus (LIU)
  • Jag är mycket glad över det samarbete vi nu startar med professor Henrik Green och Linköpings Universitetssjukhus. Forskningsområdet är mycket intressant och vi hoppas att studien ska ge ett fortsatt stöd och evidens att vårt instrument kan användas för att prediktera utfallet av nervskador redan före påbörjad anti-cancerbehandling, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Om cancerbehandling med cellgifter
Det är välkänt att kemoterapi i allmänhet är associerad med signifikant individuell variation i terapeutisk effekt och biverkningar i form av nervskador. Läkemedelsdoser justeras rutinmässigt efter kroppsytan, vilket är ett enkelt men tyvärr mycket grovt verktyg för bestämning av rätt doser.

Många rapporter visar att de terapeutiska effekterna och allvarliga nervskador på en viss dos kan avsevärt variera mellan patienter med samma kroppsfunktioner, samma diagnos, histologi och sjukdomsstadium.

Enligt den senaste utgåvan av World Cancer Report 2020 ställs drygt 19 miljoner nya cancerdiagnoser per år, varav av cirka 2.26 miljoner (11,7%) bröstcancer, 2.20 miljoner (11,4%) lungcancer och 1.9 miljoner (10 %) kolorektalcancer. Enbart i USA kostar vården av cancerpatienter drygt 208 miljarder USD per år.

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.