23:02:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-04-19 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-04-12 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-09-25 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2023-09-22 Årsstämma 2024
2023-08-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-10-07 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2022-10-06 Årsstämma 2023
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.
2022-10-27 10:00:00

Första kvartalet har inneburit nya framsteg för VibroSense. Topprankade tyska diabeteskliniker har beslutat att utvärdera VibroSense Meter [®] II vilket i sin tur kan skapa starka referenskunder för bolaget i Tyskland. Under september månad levererades de första två exemplaren av instrument till Kina - en viktig milstolpe för bolagets ambition att skapa en stark position på den kinesiska marknaden, som är den största i världen för diabetesvård.

Med "Bolaget" eller "VibroSense" avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Första kvartalet (2022-07-01 till 2022-09-30)
  •  Nettoomsättningen uppgick till 375 933 (300 313) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 439 636 (-1 549 568) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,10 (-0,13) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 79 (88,9) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2022/23: 15 102 009 (15 102 009). Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 september 2022: 15 102 009 (15 102 009).  

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första kvartalet (2022-07-01 - 2022-09-30)
  • VibroSense meddelar den 12 september att Diabeteskliniken Herz und Diabetescentrum Nordrhein-Westfalen (HDZ NRW) utvärderar VibroSense Meter[®] II med planerad start den 22 september 2022.

  • VibroSense offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2021/2022 den 12 september.

  • VibroSense meddelar den 23 september att de första två instrumenten VibroSense Meter[®] II, har levererats till Kina och mottagits av VibroSense kinesiska partner UMCARE. Instrumenten med dess applikation "Diabetic Foot Screening" ingår som en del i UMCAREs satsning att förbättra vården av diabetesfoten i Kina.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • VibroSense meddelar den 6 oktober att diabeteskliniken på Universitetsjukhuset Klinikum Stuttgart utvärderar VibroSense Meter[®] II med start den 11 oktober 2022. I samband med detta diskuteras även ett forskningssamarbete mellan kliniken och VibroSense med fokus på nervskador i fötterna orsakade av diabetes.

  • Den 6 oktober håller VibroSense årsstämma i Bolagets lokaler i Malmö. Protokoll med fattade beslut finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.vibrosense.se).