15:48:24 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-10-07 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2022-10-06 Årsstämma 2023
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.
2022-05-04 10:15:00

- VD Hans Wallin har ordet

VibroSense inleder försäljning i Tyskland och förbereder lansering i Kina.
Under det tredje kvartalet startade VibroSense nya samarbeten och expanderade verksamheten i Tyskland. Den viktigaste händelsen var dock tecknandet av ett exklusivt distributörsavtal med det kinesiska statsägda bolaget Genertec Universal Medical Group (UMCARE) för försäljning och distribution av produkten VibroSense Meter[®] II på den kinesiska marknaden. I samband med tecknandet av distributörssavtalet fick VibroSense en order från UMCARE värd cirka 38 MSEK, villkorad med att VibroSense Meter[®] II får marknadsgodkännande i Kina.

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "VibroSense" avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Tredje kvartalet (2022-01-01 till 2022-03-31)
 • Totala rörelseintäkter uppgick till 332 895 (435 608) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 921 640 (-1 509 517) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,11) SEK.
Nio månader (2021-07-01 till 2022-03-31)
 • Totala rörelseintäkter uppgick till 1 067 605 (608 426) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 631 437 (-5 380 931) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,37 (-0,39) SEK.
 • Soliditeten** uppgick till 86 (90,3) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet 2021/22: 15 102 009 (13 902 009). Totalt antal aktier i VibroSense per den 31 mars 2022: 15 102 009 (13 902 009).  

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet (2022-01-01 - 2022-03-31)
 • Den 13/1 2022 meddelar VibroSense att instrumentet VibroSense Meter[®] II ingår som en del i en explorativ klinisk studie på Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS). Syftet med studien är att undersöka om POTS även ger störningar i det perifera nervsystemet.

 • Den 17/2 2022 meddelar VibroSense att Bolaget tecknar ett exklusivt distributörsavtal med det kinesiska statsägda bolaget Genertec Universal Medical Group (UMCARE). Med distributörsavtalet får UMCARE exklusiv rättighet att sälja VibroSense produkt VibroSense Meter[®] II, med inriktning på screening av diabetesfötter, på den kinesiska marknaden. I distributörsavtalet ingår också att UMCARE kommer göra omfattande insatser inom marknadsföring och försäljning på den kinesiska marknaden.

 • Den 17/2 2022 meddelar VibroSense att Bolaget erhåller en order värd cirka 38 MSEK från UMCARE. Ordern gäller VibroSense Meter[®] II i ett avtal som inledningsvis sträcker sig över tre år. Ordern är villkorad mot att produkten erhåller ett marknadsgodkännande i Kina.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Den 12/4 2022 meddelar VibroSense att Bolaget etablerar försäljning i Tyskland efter ett förberedande arbete där fler än 160 diabeteskliniker har kontaktats, vilka vidare kommer bearbetas under våren och sommaren. Tyskland är en viktig exportmarknad som förväntas långsiktigt att bli värdefull för applikationen Diabetes Foot Screening.

 • Den 20/4 2022 meddelar VibroSense i pressmeddelande att St. Olavs Universitetssjukhus i Trondheim går över till VibroSense Meter[®] II-systemet, vilket innebär att alla kliniker för Arbets- och Miljömedicin på universitetssjukhusen i Norge har uppgraderat till VibroSense Meter[®] II.

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.