03:10:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.

Kalender

2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2021-03-04 08:30:00

I en nyligen avslutad pilotstudie i samarbete med Onkologiska kliniken vid Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund och Malmö, samt Centralsjukhuset i Kristianstad, visar resultatet att instrumentet VibroSense Meter® och dess teknologi kan användas för att prediktera risken att få bestående nervskador vid behandling av cancer med cellgifter. Upptäckten bedöms bana väg för en helt ny biomarkör som kan ge ett mycket värdefullt stöd vid cellgiftsbehandling av cancer.

Det ansökta patentet bygger på en studie som genomfördes under 2018-2020, på patienter med kolorektalcancer, som behandlas med oxaliplatinbaserade cellgifter. Patienternas känsel undersöktes med VibroSense Meter® på händer och fötter, före första behandling och därefter löpande under pågående behandling under 3-6 månader. En uppföljande undersökning med VibroSense Meter® gjordes slutligen 6 månader efter avslutad behandling.

Resultatet visade att det går att prediktera de patienter som löper risk att få bestående nervskador 6 månader efter avslutad behandling, genom att mäta patienternas känsel med VibroSense Meter® före första behandling med cellgifter.
  • Det är väl känt att nervsystemet påverkas vid behandling med cellgifter, med stor risk att få bestående nervskador. Många behandlingar måste dessutom avbrytas i förväg som en följd av att nervskadorna blir för allvarliga. Med vår nya upptäckt kan vi hjälpa läkare och sköterskor att redan på ett tidigt stadium identifiera personer med ökad risk att få nervskador. Därigenom blir det möjligt att göra behandlingen mer individanpassad. Det krävs dock ytterligare studier, men jag har stort hopp om att vi ska kunna utveckla ett diagnos- och behandlingsstöd med utgångspunkt från resultatet i den genomförda studien säger Toni Speidel, CTO på VibroSense Dynamics AB.

Kontakt
Toni Speidel, CTO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.