04:20:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.

Kalender

2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2021-01-19 08:30:00

VibroSense Dynamics AB (VibroSense) fortsätter att utvecklas positivt. Inom segmentet Företagshälsovård görs starka framsteg och inom Diabetes har bolaget påbörjat marknadsbearbetning och lansering av Diabetes Foot Screening. VibroSense har också inlett ett arbete med att kartlägga diabetesmarknaden i Tyskland.

Trots den pågående Corona pandemin, kunde flera viktiga fysiska möten med vården genomföras under sista kvartalet 2020, bl.a. med kliniska avdelningar vid Universitetssjukhus inom Arbets- och Miljömedicin. Dessa möten bedöms ge bolaget ytterligare möjligheter till att stärka positionen på den svenska marknaden och har även genererat försäljning.

Samarbetet med Avonova Hälsa AB, en av Sveriges större aktörer inom segmentet Företagshälsovård, har tagit ordentlig fart och fortsätter att utvecklas positivt. Under oktober och november månad har flera leveranser av instrumentet VibroSense Meter® II fullgjorts. Digitala utbildningar, produktträningar och möten har under november/december 2020 genomförts med både sjuksköterskor och läkare. Som ett resultat av samarbetet kommer VibroSense under första kvartalet 2021 att starta den kvartalsvis löpande faktureringen till Avonova.

Under slutet av 2020 har kontakter med potentiella kunder inom diabetesvården tagits som ett första led i lanseringen av Diabetes Foot Screening. Det finns ett tydligt intresse av produkten och att prova den i klinisk diabetesvård, men denna fas kan först inledas på allvar när Corona pandemin börjar klinga av. Det är likväl tillfredsställande att konstatera att vår första kontakt med marknaden har väckt intresse, säger Hans Wallin, VD för VibroSense.

Med inriktning på bolagets framtida utveckling och fokus på expansion utanför den svenska marknaden, har VibroSense inlett ett samarbete med Business Sweden för att kartlägga den Tyska marknaden för affärsområdet Diabetes. Syftet med uppdraget är i linje med bolagets plan, att undersöka och analysera möjligheter för att etablera försäljning på marknader utanför Norden. Detta är ett viktigt steg mot vidare expansion och vi följer planenligt vår strategi.

Som ett led i att anpassa verksamheten till det nya läget på marknaden med begränsade möjligheter till fysiska möten, har VibroSense under hösten etablerat förutsättningar till digitala möten och utbildningar. Den nya digitala utbildnings- och försäljningsplattformen blir en naturlig del av bolagets försäljningsverksamhet och ett viktigt verktyg i försäljningsprocessen. Speciellt nu när den kortsiktiga utmaningen är att nå ut och besöka kliniker mitt i en pågående pandemi, med de restriktioner som för närvarande finns inom sjukvården.

Kontakt

Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,                                                   
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.se

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.