08:26:53 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorIndustri
IndustriHandel & distribution
Vindico Group är säkerhetskoncern med störst fokus inom DNA teknik. Idag erbjuds ett brett utbud av tekniklösningar för kameraövervakning, DNA-teknik, samt förvaring och övriga säkerhetsprodukter. Bolagets produkter säljs under separata varumärken där vardera dotterbolag är specialiserade inom sin affärsinriktning. Koncernen har sitt huvudkontor i Mölndal.

Kalender

2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning VSEC 0.00 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2019
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning VSEC 0.00 SEK
2019-05-09 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-09 Årsstämma 2018
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning VSEC 0.00 SEK
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-09 Årsstämma 2017
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-08 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Ordinarie utdelning VSEC 0.00 SEK
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-08 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-10-20 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2015
2016-05-07 Ordinarie utdelning VSEC 0.00 SEK
2016-02-11 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-04 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-19 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning VSEC 0.00 SEK
2015-05-06 Årsstämma 2014
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-11 Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-09 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-09 Ordinarie utdelning VSEC 0.00 SEK
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-08 Årsstämma 2013
2014-03-11 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-09 Ordinarie utdelning VSEC 0.00 SEK
2013-05-08 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 Årsstämma 2012
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-07-02 Split VSEC 10:1
2012-05-10 Ordinarie utdelning VSEC 0.00 SEK
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-02-03 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-09 Ordinarie utdelning VSEC 0.00 SEK
2011-05-06 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-06 Årsstämma 2010
2011-02-04 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-10 Ordinarie utdelning VSEC 0.00 SEK
2010-02-05 Bokslutskommuniké 2009
2020-02-14 09:20:24

(Helåret 1 januari-31 december 2019, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2019)

 

Helåret 2019  

 
 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med 2018 och uppgick till  15 795 tkr (15 283 tkr). 
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till - 1 133 tkr (- 2 986 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till - 2 314 tkr (-4 184 tkr).
 • Kassaflödet under året uppgick till 4 tkr.
Fjärde kvartalet 2019-10-01 - 2019-12-31 
 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2018 och uppgick till 5 620 tkr (4 836 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till - 36 tkr (- 71 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till - 321 tkr (-399 tkr).
Händelser under fjärde kvartalet
 • Vindico blir leverantör till NetOnNet och erhåller en första order värd ca 200 000 kr.
 • Vindico skriver leverantörsavtal med Electra Sweden AB och får en första order.
Händelser efter periodens utgång
 • Det rörelsedrivande dotterbolaget Vindico Technology AB har namnändrats till Vindico Security AB.
 • Vindico lanserar ny hemsida.

 

VD har ordet

Försäljningen under fjärde kvartalet blev något högre än jämförelseperioden beroende på en ökad försäljning inom produktområdet Kameraövervakning. Även sett på helåret ökade försäljningen jämfört med 2018.

Vindico visar även 2019 ett negativt rörelseresultat men tack vare kostnadsbesparingar framför allt när det gäller administration och ekonomi ser vi en klar förbättring jämfört med tidigare år. Detta har varit möjligt framför allt tack vare en större kostnadsmedvetenhet och en väsentligt mer kostnadseffektiv ekonomifunktion.

Kameraövervakning har varit vårt största affärsområde under 2019 där våra största kunder har varit olika bolag inom Göteborgs Stad. Bland våra kunder kan nämnas Got Event, Gårdstensbostäder, Liseberg och ICA Fastigheter. Vi arbetar dock ständigt med att bredda kundbasen med fokus bland annat på bostadsbolag och industriella kunder, vilka vi har en lång erfarenhet av att arbeta med.

Inom DNA-märkning lanserade vi under året DNA-pennan, som är ett mycket kostnadseffektivt sätt att märka varor i butiker. Intresset är stort, men vi lider precis som tidigare av långsamma beslutsprocesser. Våra största kunder inom DNA-märkning är fortsatt butikskedjor där Willys och Hemköp kan nämnas. Fördelen med denna typ av försäljning, som går under vårt koncept ButiksDNA, är att vi får återkommande affärer då kunderna väljer att få periodiska utskick av pennor och sprayflaskor. Kunderna har haft goda resultat när det gäller framför allt reducering av mer organiserade stölder men även internt svinn.

Mot slutet av året började vi sälja märksatser via återförsäljare i väsentligt större omfattning och fick våra första orders bland annat från NetOnNet. Vi tror att försäljning via återförsäljarkedjor är det effektivaste sättet för oss att få ut märksatser på marknaden i större volymer. Vi tror på en god tillväxt inom detta område 2020.

För att erbjuda våra återförsäljare av MärkDNA ett bredare utbud av smarta säkerhetsprodukter, som kompletterar märksaster till konsument, lanserade vi under fjärde kvartalet vårt varumärke Vindico Safe'n'Sound inom vilket vi har tagit fram ett antal, ej egenutvecklade, smarta säkerhetsprodukter produkter såsom personlarm, RFID-skyddsprodukter och lås. Produkterna väljs med funktion, kvalitet och design som viktigaste kriterier.

Inom Laddskåp har vår affär förändrats under det senaste året från att tidigare främst ha bestått av försäljning av datorvagnar och laddskåp till skolor för dator till att innebära försäljning av skåp för säker förvaring och laddning av elcykelbatterier och mobiltelefoner. Vi kommer att se en stark tillväxt av försäljningen av cykelbatteriskåp till fastighetsbolag under 2020. Försäljning till skolor har också fortsatt och då via återförsäljare, främst ATEA.
 

Vi har nu i januari bytt namn på vårt rörelsedrivande bolag till Vindico Security och vi har lanserat en ny hemsida. VI delar numera in vårt erbjudande i två affärsområden, "Home and Family" för konsumentmarknaden och "Professional" för företagsmarknaden inom vilka vi har lösningar inom våra produktområden DNA-märkning, kameraövervakning, laddskåp och Safe'n'Sound. Vi har dessutom blivit behörig anläggarfirma CCTV, vilket ytterligare understryker vår professionalitet inom kameraövervakning.

Det är min förhoppning och tro att 2020 äntligen skall bli ett positivt år för Vindico. Det finns goda förutsättningar inte minst tack vare den nya satsningen på smarta säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe'n'Sound.

Carl Schneider, tf Koncernchef, Vindico Group AB (publ)