03:41:51 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-02 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-26 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-04 Ordinarie utdelning VOLCAR B 0.00 SEK
2023-04-03 Årsstämma 2023
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-20 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-12 Ordinarie utdelning VOLCAR B 0.00 SEK
2022-05-11 Årsstämma 2022
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-30 Kvartalsrapport 2021-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorIndustri
IndustriFordon
Volvo Car är en global biltillverkare. Bolaget fokuserar på design, utveckling, tillverkning, distribution och försäljning av personbilar i premiumsegmentet, med särskilt fokus på helt elektriska bilar. Utöver huvudverksamheten erbjuds andra nya mobilitetstjänster och diverse leasing- och finansieringsmöjligheter. Volvo Car grundades i Göteborg 1927.
2023-05-04 08:45:00

Volvo Cars tillkännager idag planer på att ytterligare accelerera sin pågående transformation, med ökat fokus på kostnadsoptimering och resurseffektivitet. 

Företaget har lagt upp tydliga strategiska ambitioner för framtiden - att öka tillväxten och bli 100 procent elektrisk till 2030, samtidigt som man hela tiden minskar sitt totala CO2-avtryck.

För att säkerställa att Volvo Cars levererar på dessa ambitioner tas nu nästa steg för att säkra en mer effektiv och hållbar kostnadsbas för framtiden.

Bolaget kommer också omstrukturera och förändra sitt arbetssätt i vissa delar av organisationen och påskynda arbetet med att öka effektiviteten, och samtidigt säkerställa att man har relevant kompetens som krävs för att vara framgångsrik i nästa generations mobilitet. 

Som ett resultat av detta tillkännager företaget idag att man kommer att genomföra en uppskattad minskning av omkring 1 300 tjänster i Sverige.

Omkring 1100 tjänster kommer att minskas vid den globala operativa enheten Volvo Personvagnar AB, och Volvo Cars har idag förhandlat med facket och lagt ett varsel för detta antal tjänster till Arbetsförmedlingen.

De återstående 200 befattningarna kommer att identifieras efter en översyn av Volvo Cars olika legala enheter i Sverige. Ovanstående representerar cirka 6 procent av det totala antalet anställda i Sverige.

Företaget kommer dessutom att minska kostnaderna och öka effektiviteten i sin globala verksamhet under de kommande månaderna, inklusive en översyn och minskning av antalet konsulter och köpta tjänster.

Den exakta utformningen och det specifika antalet reducerade tjänster kommer att fastställas under den kommande perioden, när den optimala organisationsstrukturen har fastställts och en översyn av alla enheter har genomförts. Detta kommer att ske i enlighet med relevanta lokala regelverk.

Arbetare inom bolagets bilproduktion kommer inte att påverkas i detta skede.

"De kostnadsåtgärder vi vidtog förra året har börjat ge resultat inom några nyckelområden, så som materialkostnader", säger Jim Rowan, vd för Volvo Cars. "Men det är tydligt att vi måste göra mer. Ekonomisk motvind, ökade råvarupriser och ökad konkurrens kommer sannolikt att förbli en utmaning för vår bransch under en tid."

"Samtidigt förändras branschen snabbt - när det gäller elektrifiering, mjukvara, kärndatorteknik och direktmöten med kunderna" tillade Jim Rowan. "Vi fick ett försprång och rör oss snabbt mot vår ambition om att bli 100% elektrifierade. Vi kommer fortsätta att investera i kompetensen, tekniken och verktygen som behövs för att skapa säker och hållbar mobilitet för våra kunder. Detta kan vi göra genom strukturella förändringar och öka effektiviteten i hela företaget."

Givet den långsiktiga motvind som bilindustrin sannolikt står inför, är de accelererade kostnads- och effektivitetsåtgärderna utformade för att positionera Volvo Cars för att fortsatt leverera effektivt mot sina ambitiösa transformationsmål.