00:54:30 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-23 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2024-05-22 Årsstämma 2024
2024-05-21 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-14 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 15-10 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-24 15-10 2023-Q1
2023-04-28 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-04-14 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-24 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2022-05-23 Årsstämma 2022
2022-03-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2021-05-27 Årsstämma 2021
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2020-03-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-29 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-03-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-03-02 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2017-04-26 Årsstämma 2017
2017-03-24 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-22 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2016-04-21 Årsstämma 2016
2016-03-03 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-14 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2015-05-13 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-13 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2014-05-07 Årsstämma 2014
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-15 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-10 X-dag bonusutdelning WETTERI 0.04
2013-05-10 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2013-05-08 Årsstämma 2013
2013-05-08 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2013-01-15 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-01 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-16 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 X-dag bonusutdelning WETTERI 0.02
2012-04-27 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-16 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-06 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2010-05-07 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.00 EUR
2010-05-07 X-dag bonusutdelning WETTERI 0.03
2009-05-06 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.03 EUR
2008-04-24 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.03 EUR
2007-04-27 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.03 EUR
2006-04-14 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.02 EUR
2005-04-14 X-dag ordinarie utdelning WETTERI 0.02 EUR

Beskrivning

LandFinland
ListaSmall Cap Helsinki
SektorInformationsteknik
IndustriKommunikation
Wetteri är en bilåterförsäljare med bas i Finland. Företagets affärsmodell innefattar bilar från både lyx- och vardagssegmentet. Wetteri arbetar också med reparation, underhåll och inbyten av begangnade bilar samt tyngre fordon, exempelvis lastbilar. Företagets kundgrupp innefattar både privatpersoner och företag. Wetteri har sitt huvudkontor i Oulu, Finland.
2024-05-21 08:30:00

Wetteri Oyj  Osavuosikatsaus 21.5.2024 klo 9.30

Yhteenveto katsauskaudelta 1.1. - 31.3.2024 
  • Konsernin liikevaihto 144,8 miljoonaa euroa (87,8 miljoonaa euroa), kasvua 65 %
  • Oikaistu käyttökate 6,1 miljoonaa euroa (5,4 miljoonaa euroa) 
  • Oikaistu liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa) 
  • Liikevoitto 1,1 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa) 
  • Henkilöautot-toimintasegmentin liikevaihto kasvoi 47,3 miljoonaa euroa (93 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
  • Huoltopalvelut-toimintasegmentin liikevaihto kasvoi 11,0 miljoonaa euroa (76 %) verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon
  • Suur-Savon autokauppaliiketoiminta tuli liiketoimintakaupalla osaksi Wetteriä 1.1.2024 alkaen
  • Suvanto Trucks Oy tuli osakevaihdolla osaksi Wetteriä 29.2.2024 alkaen
Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024 
  • Liikevaihto 660-800 miljoonaa euroa
  • Oikaistu liikevoitto 19-23 miljoonaa euroa

Yhtiön keskipitkän aikavälin (3 vuotta) tavoitteena on saavuttaa 1 000 miljoonan liikevaihto ja 30 miljoonan liikevoitto.

Taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut 

EUR tuhatta 1.1. 1.1. Muutos 1.1.
-31.3.2024 -31.3.2023 -31.12.2023

Liikevaihto 144 798 87 751 65 % 433 849
Käyttökate (EBITDA) 5 269 4 246 24 % 19 721
Käyttökate 4 % 5 % 5 %
liikevaihdosta, %
Oikaistu käyttökate 1) 6 078 5 357 13 % 23 630
Oikaistu käyttökate 4 % 6 % 5 %
liikevaihdosta, %
Liikevoitto (-tappio) 1 057 739 43 % 4 371
(EBIT)
Liikevoitto (-tappio) 1 % 1 % 1 %
liikevaihdosta, %
Oikaistu liikevoitto 2 454 2 621 -6 % 10 884
1)
Oikaistu liikevoitto 2 % 3 % 3 %
liikevaihdosta, %
Voitto (tappio) ennen -1 560 -251 - -4 696
veroja
Voitto (tappio) ennen -1 % 0 % -1 %
veroja
liikevaihdosta, %
Jatkuvien toimintojen -1 388 -362 - -4 851
tilikauden voitto
(tappio)
Jatkuvien toimintojen -1 % 0 % -1 %
tilikauden voitto
(tappio)
liikevaihdosta, %
Tilikauden voitto -1 281 35 -3771 -4 049
(tappio) %
Tilikauden voitto -1 % 0 % -1 %
(tappio)
liikevaihdosta, %
Jatkuvien toimintojen -0,01 0,00 -0,04
osakekohtainen
tulos, laimentamaton
(EUR)
Jatkuvien toimintojen -0,01 0,00 -0,04
osakekohtainen
tulos,
laimennusvaikutuksella
oikaistu
(EUR)
Osakekohtainen tulos, -0,01 0,00 -0,03
laimentamaton
(EUR)
Osakekohtainen tulos, -0,01 0,00 -0,03
laimennusvaikutuksella
oikaistu (EUR)
Oman pääoman tuotto -14 % 0 % -13 %
(ROE), %
Sijoitetun pääoman -9 % -2 % -9 %
tuotto (ROI), %
Omavaraisuusaste, % 16 % 18 % 16 %
Maksuvalmius, % 86 % 76 % 83 %
Henkilöstön lukumäärä 1 053 750 926
keskimäärin
tilikaudella 2)
Uusien henkilöautojen 1 070 583 3 322
laskutus (kpl)
Uusien kuorma-autojen 44 56 181
laskutus (kpl)
Käytettyjen 2 443 1 220 5 764
henkilöautojen
laskutus
(kpl)
Käytettyjen kuorma 52 32 114
-autojen laskutus
(kpl)
Uusien henkilöautojen 1 002 630 2 862
tilaukset (kpl)
Uusien kuorma-autojen 36 44 127
tilaukset (kpl)
Henkilöautojen 47 249 74 591 57 343
tilauskanta tilikauden
lopussa
Kuorma-autojen 12 071 20 100 13 655
tilauskanta tilikauden
lopussa
Henkilöautokorjaamon 89 050 65 393 319 562
myydyt tunnit
Kuorma-autokorjaamon 29 218 29 468 110 759
myydyt tunnit

1) Oikaistussa käyttökatteessa ja liikevoitossa ei huomioida konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, kuten merkittäviä kertaluonteisia tuotto- ja kulueriä sekä hankintalaskelmilla tehdyistä omaisuuserien käyvän arvon taseeseen merkitsemisistä kirjattuja poistoja. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton tarkoitus on parantaa konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuutta kausien välillä. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton täsmäytyslaskelmat ovat osavuosikatsauksen sivulla 15. 

2) Henkilöstön lukumäärän laskentaa on tarkennettu katsauskaudella siten, että henkilöstön lukumäärä kunkin kuukauden lopussa on laskettu yhteen ja näin saatu summa on jaettu katsauskauden kuukausien lukumäärällä. Myös vertailutiedot on oikaistu tätä laskentatapaa vastaaviksi.

Toimitusjohtaja Aarne Simulan katsaus 

"Vuoden 2024 ensimmäinen neljännes oli Wetterille toimintaympäristön haasteet huomioon ottaen suotuisa. Konsernin liikevaihto oli 144,8 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate nousi 6,1 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto pysytteli viimevuoden tasolla ja oli 2,5 miljoonaa euroa. Wetterin toiminnan tuloksellisuuteen katsauskaudella vaikuttivat erityisesti satamalakot, jotka siirsivät uusien autojen luovutuksia tavallisesti vilkkaalta maaliskuulta seuraaville kuukausille, ja joiden vaikutus heijastui myös varaosalogistiikkaan ja sitä kautta huoltoon.

Wetterin liiketoimintasegmenteissä liikevaihdon kasvu oli suurinta henkilöautot-segmentissä, jonka liikevaihto nousi 92 prosenttia 98,5 miljoonaan euroon. Uusia autoja laskutettiin n. 61 prosenttia edellisvuotta enemmän, ja uusien autojen tilauskanta katsauskauden lopussa oli 47,2 miljoonaa euroa. Raskaan kaluston liikevaihto laski hieman, uusia kuorma-autoja laskutettiin 44 kappaletta, uusia tilauksia saatiin 36 kappaletta. Vaihtokuorma-autoja laskutettiin 52 kappaletta.

Huoltopalveluiden liikevaihto nousi 76 prosenttia ja oli liki 25,5 miljoonaa euroa, mutta investoinnit huoltotoiminnan kehittämiseen vaikuttivat hieman toiminnan tuloksellisuuteen verrattuna edellisen vuoden vastaavan aikaan. Huoltopalveluissa monimerkkivalikoima ja sitä kautta syntynyt laaja asiantuntemus on suuri vahvuus sähköistyvän autoilun aikakaudella, sillä koulutetulle ja maahantuojan auditoimalle merkkihuollolle on vahvaa kysyntää. Autoilun sähköistyminen ei siis vähennä huollon tarvetta, vaan päinvastoin: asiakaslojaliteetti on omiaan luomaan volyymikasvua ja liikevaihdon kasvua, ja sitä kautta tukemaan Wetterin kasvutavoitteita myös huollon osalta.

Wetteri on matkalla kotimaisen autoalan suurimmaksi ja kannattavimmaksi toimijaksi vuoden 2025 loppuun mennessä. Wetterin kasvustrategia on yrityskauppavetoinen, ja tämän strategisen valinnan taustalla autoalaa muokkaava megatrendi, joka ajaa alaa keskittymään harvemmalle joukolle suurempia toimijoita. Autoalan murroksen taustalla on lukuisia pienempiä muutoksia niin teknologiassa, alan toimintamalleissa kuin kuluttajakäyttäytymisessäkin. Autokauppa liiketoimintana on volyymilaji, ja suuruus synnyttää synergiahyötyjä sekä antaa muskeleita luovia toimintaympäristön murroksessa.

Wetterin yrityskauppavetoinen kasvustrategia perustuu juuri volyymikasvuun ja synergiahyötyjen myötä paranevaan kannattavuuteen. Kannattavuuden parantamiseksi Wetteri on uudelleen järjestellyt toimintaa ja alueellista johtamista sekä ryhtynyt karsimaan päällekkäisiä toimintoja mm. hallinnossa. Myös toimitiloja on yhdistetty. Yrityskaupoissa tullaan jatkossakin keskittymään hyvin johdettuihin, vahvan kehityspotentiaalin omaaviin toimijoihin, joiden kulttuuri on lähellä Wetterin omaa. Näin osaltaan varmistetaan onnistuneet integraatiot ja käytännön hyötyjen realisoituminen mahdollisimman pikaisesti.

Wetterin erottaa monista muista autoalan toimijoista sen kokonaisvaltainen liiketoimintamalli ja laaja tarjoama. Wetterin liiketoimintamalli kattaa uusien ja käytettyjen henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnin sekä raskaan kaluston myynnin. Lisäksi Wetteri tarjoaa laajalti huoltopalveluita ja vauriokorjaamopalveluita sekä varaosa- ja rengaspalveluita kaikissa ajoneuvoluokissa. Wetterin jo toteuttamien yrityskauppojen myötä yhtiö on vahvistunut entisestään, mm. laajemman palveluverkoston, uusien merkkiedustusten ja merkkikohtaisen osaamisen myötä.

Tänä vuonna uusien henkilöautojen ensirekisteröintien ennustetaan asettuvan 76 000 autoon, mikä edelleen huomattavasti alle pitkäaikavälin keskiarvon. Muutamassa vuodessa suomalainen autokanta on päässyt ikääntymään ja nyt sen uudistumiselle on kova tarve: liikenteen päästövähennystavoitteita ei nykyisellä autokannalla saavuteta, lisäksi liikenneturvallisuuden parantamiseksi teille tarvitaan tuoretta kalustoa. Automarkkinaan on kertynyt lähivuosina purkautuvaa, patoutunutta kysyntää ja vahvaa orgaanisen kasvun potentiaalia. Autoalalla odotetaan myös uusien autojen kysynnän vilkastuvan jo tämän vuoden toisella puoliskolla. Maltillistunut korkokehitys, talouden käänne sekä jatkoa saanut täyssähköisten työsuhdeautojen verokannuste ovat kasvua lupaavia signaaleja.

Vuonna 2024 me jatkamme määrätietoisesti kasvustrategiamme toteuttamista, ja alkuvuodesta 2024 Suur-Savon Auto sekä Suvanto Trucks Oy tulivat osaksi Wetteriä. Suvanto Trucksin myötä saimme Wetterille vahvaa vaihtokuoma-autojen osto-osaamista sekä hankintakanavat, ja suunnitelmissamme on rakentaa valtakunnallinen vaihtokuorma-autojen myyntiverkosto ja hyödyntää tehokkaammin jo olemassa olevia jakelukanaviamme. Toukokuussa solmimme Wetterin historian ensimmäisen maahantuonti- ja jälleenmyyntisopimuksen maansiirtokoneita koskien. Kesäkuussa 2024 avaamme Vantaalle Wetteri Premium-konseptin mukaisen vaihtoautokaupan suurmyymälän, jonka myötä voimme vastata pääkaupunkiseudun kasvavaan laadukkaiden vaihtoautojen kysyntään. Kuluvan vuoden aikana tutkimme myös mahdollisuuksia rahoittaa kasvua, laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja vahvistaa omavaraisuutta osakeannilla, joka olisi suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yksityissijoittajille ja Wetterin henkilöstölle." 

Arvio vuoden 2024 kehityksestä  

Uusien autojen saatavuuskapeikot ovat pääosin poistuneet, ja vuonna 2023 käynnistynyt tilauskannan purku toimituksiin jatkuu vuoden 2024 aikana. Talouden epävarmuus voi painaa uusien autojen kysyntää kaikissa ajoneuvoluokissa ja alalla ensirekisteröintien ennakoidaan jäävän vuoden 2023 tasoa matalammalle. Viimeaikaiset signaalit korkojen vakautumisesta ja inflaation kääntymisestä laskuun voivat lisätä uusien autojen kysyntää kaikissa ajoneuvoluokissa, ja vaihtoautokaupan odotetaan jatkavan kasvuaan. Huoltotoiminnan odotetaan jatkavan vahvana. Asiakastilausten odotetaan kasvavan edellisvuodesta.

Wetterin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2024

28.8.2024 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2024

21.11.2024 Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2024

Oulussa 21.5.2024

Wetteri Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Aarne Simula, toimitusjohtaja, Wetteri Oyj

Puh. 0400 689 613,aarne.simula@wetteri.fi

Wetteri Oyj - yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö

Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 49 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiö työllistää lähes 1000 henkilöä, joista n. 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua.Lisätietoja:www.sijoittajat.wetteri.fi